DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-4(86)-34-38

Інституційні чинники інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору України

Георгій Ревазович Хвічія-Дуве

Анотація


Сучасний стан і тенденції розвитку аграрного сектору економіки України, а також інституційна обумовленість інноваційних процесів визначає потребу обґрунтування інституційного механізму інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку у контексті реалізації інноваційної політики держави. Метою статті є обґрунтування теоретико-методичних засад формування ефективної інституційної системи інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України. До основних завдань дослідження належать: розкриття передумов інституційної обумовленості інноваційних процесів; дослідження питання встановлення регулюючих правил політичних економічних та правових інститутів; визначення напрямів інституційного прояву в інноваційному розвитку аграрного сектору економіки України.
У статті досліджено проблему інституційних чинників забезпечення інноваційного розвитку на основі системного підходу та синтезу механізмів інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку. Розглянуто питання впливу інституційних чинників на рівень економічного зростання через політичні, економічні та правові інституції. Виявлено напрями інституційного прояву в інноваційному розвитку аграрного сектору. Доведено, що формування ефективної інституційної системи інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку обумовлено необхідністю надання поштовху для економічного зростання аграрного сектору України.
Визначено, що політичні та правові інститути створюють механізми регулювання та формують передумови реалізації інноваційного типу розвитку аграрного сектору. Встановлено, що саме на базі інститутів розвитку мають бути створені умови для стратегічного розвитку національного господарства держави, шляхом інфраструктурного проектування, що спрямоване на забезпечення ефективного інноваційного розвитку й може розглядатись на макторо-, мезо- та мікрорівнях. Відповідно основним напрямом стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури повинно стати комплексне та системне удосконалення інституційного середовища для забезпечення безперервного перебігу інноваційного процесу. Інституційний вплив на інноваційний розвиток аграрного сектору виявляється через: формування інституціональної інфраструктури; нарощування і спрямування на інноваційний розвиток бюджетних і позабюджетних коштів; стимулювання участі комерційних банків в інвестуванні інноваційної діяльності, створення механізмів страхування ризиків інвестицій в інноваційні проекти; створення умов для інноваційного підприємництва; вдосконалення системи правового захисту інтелектуальної власності та комерціалізації об’єктів; активізацію діяльності інформаційно консультаційних структур та інше.

Ключові слова


інноваційний розвиток; інфраструктурне забезпечення; аграрний сектор; інституційні чинники

Повний текст:

PDF

Посилання


«Ahropromyslovyi kompleks Ukrainy» (2018), Ahrobiznes Ukrainy. Yuvileinyi vypusk, available at: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=1475

Geits, V.M. (ed.) (2015), Innovatsiina Ukraina 2020: natsionalna dopovid, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, 336 p.

Tivonchuk, S.O. and Tivonchuk, S.V. (2014), «Formation of the institutional environment for innovation in the agrarian sector», Innovative economy in the agroindustrial complex, No. 2, Pp. 67–72.

Shvets, H.O. (2013), «Sutnist' formuvannya innovatsiynoyi infrastruktury u skladi natsional'noyi inno- vatsiynoyi systemy», Teore- tychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noyi vlasnosti, No. 1 (3), Pp. 177–180 available at: http://nbuv. gov.ua/ujrn/

Melnyk, V.I. (2017), «Institutional Approach to the Formation of Innovative Potential of Socio-Economic Systems», Zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Rozvytok osvity, nauky, ekonomiky v umovakh intehratsiinykh protsesiv, Vinnytsya, 20 April, 2017, Vinnytsia, Pp. 57–59.

Singleton, D. (2013), «Chairman, from the Infrastructure Sustainability Council Australia delivered this presentation at the 2013 ARA Rail Suppliers Forum», available at: http://www.slideshare.net/informaoz/david-singleton-infrastructure-sustainability-council-australia

Geits, V.M. and Seminozenko, V.P. (2006), «Innovatsiini perspektyvy Ukrainy», Perspektyvy, 272 p.

Shpykuliak, O. (2009), Instytutsii ahrarnoho rynku, monohrafiia, IAE UAAN, Kyiv, Ukraine.

Shotik, T.M. (2008), «Rol' ob'yektiv vyrob- nycho-tekhnolohichnoyi innovatsiynoyi infrastruktury u rozvytku natsional'noyi ekonomiky», Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika», Ser. Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini, No. 624, Pp. 246–253.

Ksonzhik, I.V. (2014), «Institutional support for the development of rural areas and social activities of subjects of agrarian economy», Scientific journal of academic research Black Sea, No. 12, Pp. 4–8.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Агропромисловий комплекс України // Агробізнес України. Ювілейний випуск. – 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=1475.
  2. Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та інших. – НАН України. – К., 2015. – 336 с.
  3. Тивончук С.О. Формування інституційного середовища інноваційної діяльності в аграрній сфері / С.О. Тивончук, С.В. Тивончук // Інноваційна економіка в АПК. – 2014. – № 2. – С. 67–72.
  4. Швець Г.О. Сутність формування інноваційної інфраструктури у складі національної інноваційної системи / Г.О. Швець // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2013. – Вип. 1 (3). – С. 177–180 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/.
  5. Мельник В.І. Інституційний підхід до формування інноваційного потенціалу соціально-економічних систем / В.І. Мельник // Збірник матеріалів Всеукр. наук.- практ. конф. «Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів», м. Вінниця, 20 квітня 2017 р. – Вінниця, 2017. – С. 57–59
  6. Singleton D. Chairman, from the Infrastructure Sustainability Council Australia delivered this presentation at the 2013 ARA Rail Suppliers Forum / D.Singleton. – Access mode : http://www.slideshare.net/informaoz/david-singleton-infrastructure-sustainability-council-australia.
  7. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. – Харків : Перспективи, 2006. – 272 с.
  8. Шпикуляк О. Інституції аграрного ринку : монографія / О.Шпикуляк. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 480 с.
  9. Шотік Т.М. Роль об’єктів виробничо-технологічної інноваційної інфраструктури у розвитку національної економіки / Т.М. Шотік // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні. – 2008. – № 624. – С. 246–253.
  10. Ксьонжик І.В. Інституційне забезпечення розвитку сільських територій і соціальної діяльності суб’єктів аграрного господарювання / І.В. Ксьонжик // Scientific journal of academic research Black Sea. – Tbilisi, Georgia, 2014. – Vol. 12. – P. 4–8.
Copyright (c) 2018 Георгій Ревазович Хвічія-Дуве

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.