DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-4(86)-105-110

Аналітична оцінка сучасного стану та перспектив розвитку ринку страхування життя в Україні

Ярина Андріївна Танчак

Анотація


Найважливішим фактором для соціально-економічного розвитку кожної держави є добробут та здоров’я її громадян. На жаль, на сьогоднішній день цим двом елементам максимальна увага приділяється лише в розвинутих країнах. Адже, забезпечення соціального захисту населення та постійне підвищення рівня доходу суспільства стоїть в пріоритеті всіх справ в більшості країн світу. Що ж стосується України, довгий час це питання залишалось ледь не на останньому місці, однак, на сьогодні значно підвищилась роль соціального захисту громадян, яка власне й реалізується через розвиток ринку страхування життя.

Ключові слова


страхування життя; страхові компанії; лайфові компанії; страховик; застрахований; страхувальник; страхові премії; страховий поліс

Повний текст:

PDF

Посилання


Bojko, L.O. (2017), Suchasni tendencii' rozvytku strahuvannja zhyttja v Ukrai'ni, available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream

Zalietov, O.M. (2007), Derzhavne reguljuvannja rynku strahuvannja zhyttja v Ukrai'ni, Abstract of diss. k.e.n., Kyi'vs'kyj nacional'nyj universytet imeni Vadyma Get'mana, Kyi'v, 20 p.

Nahajchuk, N.H. (2014), «Investycijnyj potencial strahovogo rynku Ukrai'ny», Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi' systemy Ukrai'ny, Vol. 38, Pp. 205–212.

On-line magazine about insurance «Forinschurer», available at: https://forinsurer.com

Orlova, O.V. (2013), «Organizacija ta perspektyvy rozvytku strahuvannja zhyttja v Ukrai'ni», Visnyk social'no-ekonomichnyh doslidzhen', Vol. 1, Pp. 384–390.

Pikus, V.R. Prykaziuk, N.V. and Lobova, O.M. (2015), Mizhdystsyplinarnyj slovnyk zi strakhuvannia ta ryzyk-menedzhmentu, Lohos, Kyi'v, 508 р.

Farat, O.I. (2009), Rozvytok rynku strahuvannja zhyttja v Ukrai'ni v umovah jevrointegracii', Abstract of diss. k.e.n., Nacional'na akademija nauk Ukrai'ny, Instytut regional'nyh doslidzhen', L'viv, 21 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Бойко Л.О. Сучасні тенденції розвитку страхування життя в Україні / Л.О. Бойко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream.
  2. Залєтов О.М. Державне регулювання ринку страхування життя в Україні : автореф. дис. ... к.е.н. : Спец. 08.00.08 / О.М. Залєтов. – Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – К., 2007. – 20 с.
  3. Нагайчук Н.Г. Інвестиційний потенціал страхового ринку України / Н.Г. Нагайчук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2014. – Вип. 38. – С. 205–212.
  4. Онлайн-журнал про страхування «Фориншурер» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://forinsurer.com.
  5. Орлова О.В. Організація та перспективи розвитку страхування життя в Україні / О.В. Орлова // Вісник соціально-економічних досліджень. –2013. – Вип. 1. – С. 384–390.
  6. Пікус Р.В. Міждисциплінарний словник зі страхування та ризик-менеджменту / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, О.М. Лобова. – К. : Логос, 2015. – 508 с.
  7. Фарат О.І. Розвиток ринку страхування життя в Україні в умовах євроінтеграції : автореф. дис. ... к.е.н. : Спец. 08.00.08 / О.І. Фарат. – Нац. акад. наук України ; Ін-т регіон. дослідж. – Л., 2009. – 21 c.
Copyright (c) 2018 Ярина Андріївна Танчак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.