DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-4(86)-67-69

Вплив тіньової економіки на формування показників фінансової звітності підприємств

Ганна Юріївна Хоменко, Анна Миколаївна Мошак

Анотація


Присвячено дослідженню тіньової економіки, з’ясовані спільні риси такої економіки в різних країнах, а також представлено шляхи вирішення зазначеної проблеми. Адже тінізація економіки являється перешкодою для соціально-економічного розвитку держави. Проблема відображається в обсягах ВВП, його структурі, економічні реформи через це суттєво гальмуються. Таким чином, зростає рівень небезпеки для національної економіки. Варто зазначити, що складання фінансової звітності займає вагому роль в нормальному функціонуванні кожного підприємства. Головною метою цього процесу є надання користувачам інформації стосовно фінансового стану, результатів діяльності суб’єкта господарювання. Потреби у зацікавлених користувачів будуть різними, але в усіх випадках спільним є отримання достовірного та повного масиву інформації. Тому надзвичайно актуальним є пошук причин, способів своєчасного виявлення та виправлення факту фальсифікації фінансової звітності суб’єктів господарювання. Адже через нестримне прагнення власників отримати більший відсоток прибутку періодично зустрічаються випадки викривлення фінансової звітності. Внаслідок цього виникає фінансове шахрайство, що завдає збитку акціонерам, інвесторам та суспільству в цілому.

Ключові слова


тіньова економіка; фальсифікація показників фінансової звітності; показники фінансової звітності; фінансове шахрайство; заінтересовані користувачі фінансової звітності

Повний текст:

PDF

Посилання


Arzhenovskyj, S.V. and Bahteev, A.V. (2016), «Problema yskazhenyja buhgalterskoj otchetnosty v aspekte teoryy moshennychestva», Sovremennыe tendencyy razvytyja nauky y tehnologyj: Pereodycheskyj nauchnыj sbornyk po materyalam XIV Mezhdunarodnoj nauchno-praktycheskoj konferencyy, g. Belgorod, 31.05, No. 5–7, Рр. 21–27.

Bygdaj, O.B., Sujc, V.P. and Voloshyn, D.A. (2014), «Osnovnыe tendencyy v oblasty moshennychestva v konsolydyrovannoj fynansovoj otchetnosty», Vestnyk SevKavGTY, Iss. 16, Рр. 26–32.

Brjuhanov, M.Ju. (2006), «Yskazhenyja v fynansovoj otchetnosty: kak vыjavyt' moshennychestvo», Fynansovыj dyrektor, № 6, No. 30–37.

Ministerstvo ekonomichnogo rozvytku i torgivli Ukrai'ny (2018), Zagal'ni tendencii' tin'ovoi' ekonomiky v Ukrai'ni. I kvartal 2018 roku, available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki

Zajec', I.V. (2010), «Shahrajstvo v gospodars'komu procesi ukrai'ns'kyh pidpryjemstv», Visnyk ZhDTU, Serija Ekonomichni nauky, No. 3, Р. 1, Рр. 80–82.

Legenchuk, S.F. (2009), «Kreatyvnyj oblik v nacional'nij systemi buhgalters'kogo obliku», Teorija ta metodologija buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu: Mizhnar. zbirnyk nauk. prac', Iss. 14, Vol. 2, Рр. 88–101.

Mizjakina, N.O. (2016), «Systematyzacija faktoriv ryzyku fal'syfikacii' finansovoi' zvitnosti: oblikovyj aspekt», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, Ser. Buhgalters'kyj oblik, kontrol' i analiz, Iss. 2–3, Рр. 260–270.

Raboshuk, A.V. (2012 ), «Problemy zabezpechennja dostovirnosti finansovoi' zvitnosti», Ekonomichni nauky, Ceriуa: Oblik i finansy, Iss. 9 (3), Рр. 116–124.

Turchynov, O.V. (1997), Tin'ova ekonomika (metodologija doslidzhennja ta mehanizmy funkcionuvannja), Abstract of diss. d.k.n., Spec. 08.01.01, K., 386 р.

Ukrai'na potrapyla v TOP krai'n z najbil'shym rivnem tin'ovoi' ekonomiky, available at: https://24tv.ua/novini_ekonomiki_tag1123

Fradyns'kyj, O.A. (2002), «Peredumovy rozvytku tin'ovoi' ekonomiky v Ukrai'ni i sviti», Naukovi zapysky Ternopil's'kogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu im. V.Gnatjuka. Serija Ekonomika, No. 11, Рр. 41–44.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Арженовский С.В. Проблема искажения бухгалтерской отчетности в аспекте теории мошенничества / С.В. Арженовский, А.В. Бахтеев // Современные тенденции развития науки и технологий : Переодический научный сборник по материалам XIV Международной научно-практической конференции, г. Белгород, 31.05.2016 г. – 2016. – № 5–7. – С. 21–27.
 2. Бигдай О.Б. Основные тенденции в области мошенничества в консолидированной финансовой отчетности / О.Б. Бигдай, В.П. Суйц, Д.А. Волошин // Вестник СевКавГТИ. – 2014. – Вып. 16. – C. 26–32.
 3. Брюханов М.Ю. Искажения в финансовой отчетности: как выявить мошенничество / М.Ю. Брюханов // Финансовый директор. – 2006. – № 6. – С. 30–37.
 4. Загальні тенденції тіньової економіки в Україні. І квартал 2018 року / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki.
 5. Заєць І.В. Шахрайство в господарському процесі українських підприємств / І.В. Заєць // Вісник ЖДТУ. Серія : Економічні науки. – 2010. – № 3, Ч. 1. – С. 80–82.
 6. Легенчук С.Ф. Креативний облік в національній системі бухгалтерського обліку / С.Ф. Легенчук // Теорія та методологія бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : Міжнар. збірник наук. праць. – 2009. – Вип. 14, Т. 2. – С. 88–101.
 7. Мізякіна Н.О. Систематизація факторів ризику фальсифікації фінансової звітності: обліковий аспект / Н.О. Мізякіна // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Серія : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – 2016. – Вип. 2–3. – С. 260–270.
 8. Рабошук А.В. Проблеми забезпечення достовірності фінансової звітності / А.В. Рабошук // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. – 2012. – Вип. 9 (3). – С. 116–124.
 9. Турчинов О.В. Тіньова економіка (методологія дослідження та механізми функціонування) : дис. ... д.е.н. : Спец. 08.01.01 / О.В. Турчинов. – К., 1997. – 386 с.
 10. Україна потрапила в ТОП країн з найбільшим рівнем тіньової економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://24tv.ua/novini_ekonomiki_tag1123.
 11. Фрадинський О.А. Передумови розвитку тіньової економіки в Україні і світі / О.А. Фрадинський // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія : Економіка. – 2002. – № 11. – С. 41–44.
Copyright (c) 2018 Ганна Юріївна Хоменко, Анна Миколаївна Мошак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.