DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-4(86)-48-52

Особливості внутрішнього аудиту банківської діяльності

Петро Олексійович Куцик, Марія Юріївна Чік

Анотація


Досліджено сутність та правові основи внутрішнього аудиту у наукових працях вчених. Здійснено вивчення принципів організації внутрішнього аудиту основної діяльності у банках. Надано характеристику основних принципів організації внутрішнього аудиту основної діяльності у банках: планування, відповідальність, безперервність, комплексність, єдність підходів та результативність. Визначено особливості функціонування алгоритму здійснення внутрішнього аудиту основної операційної діяльності банку з використанням графоаналітичного методу. Надано характеристику складових алгоритму здійснення внутрішнього аудиту основної операційної діяльності банку: суб’єкт, контрольні дії та об’єкт. Виокремлено концепцію діяльності підрозділу внутрішнього аудиту банку. Детально досліджено склад контрольних дій в алгоритмі здійснення внутрішнього аудиту основної операційної діяльності банк: організація внутрішнього аудиту основної операційної діяльності, методика внутрішнього аудиту основної операційної діяльності та результат внутрішнього аудиту основної операційної діяльності. Надано характеристику складових концепції діяльності підрозділу внутрішнього аудиту банку: місія, цілі, стратегія, організаційна структура, опис бізнес-процесів і процедур та корпоративна культура. Досліджено мету та основні завдання внутрішнього аудиту основної операційної діяльності банку. Здійснено виокремлення особливостей методологічної основи внутрішнього аудиту основної операційної діяльності банку.

Ключові слова


внутрішній аудит; банк; концепція; принципи

Повний текст:

PDF

Посилання


Artjushok, K.A. (2004), «Sut' ta neobhidnist' vnutrishn'ogo audytu dijal'nosti pidpryjemstv, jogo zavdannja, vydy i formy», Visnyk Ukrai'ns'kogo derzhavnogo universytetu vodnogo gospodarstva ta pryrodokorystuvannja, Serija Ekonomichni nauky, Vol. 4 (28), pp. 3–10.

Grycyshen, D.O. and Vygovs'ka, N.G. (2006), «Shahrajstvo z finansovymy resursamy: porjadok pobudovy, perevirky ta dovedennja revizijnyh versij», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh prac', Vol. 1 (4), pp. 251–260.

Jevdokymov, V.V. and Butynec', T.A. (2008), «Osoblyvosti organizacii' vnutrishn'ogospodars'kogo kontrolju v umovah vykorystannja komp’juternyh tehnologij», Visnyk ZhDTU, No. 4 (46), pp. 6–21.

Kamens'ka, T.O. and Red'ko, O.Ju. (2015), Vnutrishnij kontrol' i audyt v upravlinni, praktychnyj posibnyk, Inform.-analit. agentstvo, Kyi'v, 375 p.

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny (2017), Mizhnarodni standarty profesijnoi' praktyky vnutrishn'ogo audytu, standarty, redakcija, [On-line], available at: https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Ukrainian.pdf

Pankov, V.A., Jelec'kyh, S.Ja. and Myhajlychenko, N.M. (2007), Kontroling i bjudzhetuvannja finansovo-gospodars'koi' dijal'nosti pidpryjemstva, CUL, Kyi'v, 112 p.

Pantelejev, V.P. and Korin'ko, M.D. (2006), Vnutrishnij audyt, Profesional, Kyi'v, 248 p.

Verhovna Rada Ukrai'ny (2016), «Polozhennja pro organizaciju vnutrishn'ogo audytu v bankah Ukrai'ny» postanova Pravlinnja Nacional'nogo banku Ukrai'ny, stanom na 10 travnja, N 311, [On-line], available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311500-16

Rudnyc'kyj, V.S. and Sarahman, O.M. (2016), «Audyt operacij bankiv iz platizhnymy kartkamy jak osnovna baza uhvalennja upravlins'kyh rishen'», Visnyk Universytetu bankivs'koi' spravy, No. 1–2, pp. 78–83.

Shevchuk, V.O. (1998), Kontrol' gospodars'kyh system v suspil'stvi z perehidnoju ekonomikoju. Problemy teorii', organizacii', metodologii', monografija, Kyi'v. derzh. torg.-ekon. un-t, Kyi'v, 371 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Артюшок К.А. Суть та необхідність внутрішнього аудиту діяльності підприємств, його завдання, види і форми / К.А. Артюшок // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Серія : Економічні науки. – 2004. – Вип. 4 (28). – С. 3–10.
  2. Грицишен Д.О. Шахрайство з фінансовими ресурсами: порядок побудови, перевірки та доведення ревізійних версій / Д.О. Грицишен, Н.Г. Виговська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць. – 2006. – Вип. 1 (4). – С. 251–260.
  3. Євдокимов В.В. Особливості організації внутрішньогосподарського контролю в умовах використання комп’ютерних технологій / В.В. Євдокимов, Т.А. Бутинець // Вісник ЖДТУ. – 2008. – № 4 (46). – С. 6–21.
  4. Каменська Т.О. Внутрішній контроль і аудит в управлінні : практ. посібник / Т.О. Каменська, О.Ю. Редько. – К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2015. – 375 с.
  5. Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту (стандарти) : редакція 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Ukrainian.pdf.
  6. Панков В.А. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства : навч. посібник / В.А. Панков, С.Я. Єлецьких, Н.М. Михайличенко. – К. : ЦУЛ. 2007. – 112 с.
  7. Пантелеєв В.П. Внутрішній аудит : навч. посібник / В.П. Пантелеєв, М.Д. Корінько. – К. : Професіонал, 2006. – 248 с.
  8. Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України : постанова Правління Національного банку України : від 10.05.2016 р. : № 311 / Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311500-16.
  9. Рудницький В.С. Аудит операцій банків із платіжними картками як основна база ухвалення управлінських рішень / В.С. Рудницький, О.М. Сарахман // Вісник Університету банківської справи. – 2016. – № 1–2. – С. 78–83.
  10. Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою. Проблеми теорії, організації, методології : монографія / В.О. Шевчук. – К. : Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1998. – 371 с.
Copyright (c) 2018 Петро Олексійович Куцик, Марія Юріївна Чік

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.