DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-4(86)-43-47

Сучасний механізм венчурного фінансування соціальних проектів у конфліктні часи: обліковий вимір

Ірина Миколаївна Вигівська, Ганна Юріївна Хоменко

Анотація


За сучасних економічних та політичних умов в Україні і наявності реального військового конфлікту на її території все більшої актуальності набувають питання, які стосуються розвитку соціально відповідальної діяльності підприємств в частині надання благодійної допомоги військовослужбовцям з місць військових конфліктів, сім’ям поранених та загиблих. Тому надзвичайно актуальним є поняття «венчурна філантропія», яке поєднує у собі економічну ефективність бізнесу і прагнення вирішення важливих соціальних проблем, які сьогодні існують у суспільстві. В той же час, використання нових альтернативних механізмів фінансування соціальних проектів та програм, які б сприяли адаптації військовослужбовців з місць військових конфліктів та членів їх сімей, сприяють вирішенню важливої проблеми національної безпеки країни та підвищення соціально-економічних умов життя конкретних груп населення. В рамках фінансування соціальних проектів використання засад венчурної філантропії може забезпечити, крім суттєвого фінансування, ділові зв’язки та управлінські здібності, які допоможуть створити стабільне та успішне підприємство, що має на меті реалізацію соціального ефекту. В статті на основі проведених досліджень представлено сучасний механізм фінансування соціальних проектів на засадах венчурної філантропії, який передбачає етапи розвитку підприємства-реципієнта та джерела фінансування його діяльності, методи венчурних капіталістів під час фінансування соціальних проектів, умови такого фінансування та запропоновані форми венчурного капіталу.

Ключові слова


венчурна філантропія; венчурне фінансування; венчурний капітал; соціальні проекти; благодійна діяльність; гібридна війна

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasilenko, E.V. (2016), «Innovatsionnye formy blagotvoritel'noy deyatel'nosti rossiyskogo biznesa», Vlast', No. 02, Рр. 42–46, Р. 44.

Nabatova, O.O. (2012), «Social'ne pidpryjemnyctvo jak naprjam social'no-innovacijnoi' dijal'nosti ekonomichnyh sub’jektiv», Visnyk Nacional'nogo universytetu «Jurydychna Akademija Ukrai'ny imeni Jaroslava Mudrogo», No. 4 (11), Pp. 6–17, P. 15.

Pashnjuk, L. (2013), «Filantropija ta sponsorstvo jak skladovi social'noi' vidpovidal'nosti biznesu», Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, No. 144, Рр. 35–38, Р. 36.

Savchuk, O.M. and Bugera, O.M. (2011), «Blagodijna dijal'nist' biznesovyh organizacij ta blagodijnyh fondiv», Naukovi zapysky NaUKMA, Pedagogichni, psyhologichni nauky ta social'na robota, Vol. 123, Рр. 61–69, Р. 64.

Salamon, L. (2016), Finansovyy rychag dobra: Novye gorizonty blagotvoritel'nosti i sotsial'nogo investirovaniya, Translate by English, Al'pina Pablisher, M., Р. 5.

Gorbulina, V.P. (ed.) (2017), Svitova gibrydna vijna : ukrai'ns'kyj front, monografija, NISD, K., 496 р., Рр. 299–300.

Turkin, S. (2004), «Zachem biznesu sotsial'naya otvetstvennost'?», Upravlenie kompaniey, No. 7, available at: www.cfin.ru/press/zhuk/2004-7/16.shtml

Matthews, Dylan (2015), «You have $8 billion. You want to do as much good as possible. What do you do?», Vox. April 27.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Василенко Е.В. Инновационные формы благотворительной деятельности российского бизнеса / Е.В. Василенко // Власть. – 2016. – № 02, С. 42–46, С. 44.
  2. Набатова О.О. Соціальне підприємництво як напрям соціально-інноваційної діяльності економічних суб’єктів / О.О. Набатова // Вісник Національного університету «Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого». – 2012. – № 4 (11). – С. 6–17.
  3. Пашнюк Л. Філантропія та спонсорство як складові соціальної відповідальності бізнесу / Л.Пашнюк // Вісник Київського національного університету імені Т.Шевченка. – 2013. – № 144. – С. 35–38.
  4. Савчук О.М. Благодійна діяльність бізнесових організацій та благодійних фондів / О.М. Савчук, О.М. Бугера // Наукові записки НаУКМА. Серія : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2011. – Т. 123. – С. 61–69.
  5. Саламон Л. Финансовый рычаг добра: Новые горизонты благотворительности и социального инвестирования / Л.Саламон ; пер. с англ. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – С. 5.
  6. Світова гібридна війна : український фронт : монографія / за заг. ред. В.П. Горбуліна. – К. : НІСД, 2017. – 496 с.
  7. Туркин С. Зачем бизнесу социальная ответственность? Управление компанией / С.Туркин. – 2004. – № 7 [Електронний режим]. – Режим доступа : www.cfin.ru/press/zhuk/2004-7/16.shtml.
  8. Matthews Dylan You have $8 billion. You want to do as much good as possible. What do you do?» / Matthews Dylan. – 2015. – Vox. April 27.
Copyright (c) 2018 Ірина Миколаївна Вигівська, Ганна Юріївна Хоменко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.