DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-4(86)-87-91

Домінанти розвитку логістичної діяльності підприємства

Анастасія Ігорівна Лепіхова, Ольга Михайлівна Пєтухова

Анотація


Розглянуто теоретичні засади логістичної діяльності підприємства. Досліджено поняття «логістична діяльність підприємства». Зазначено, що ефективність логістичної діяльності залежить від широкого спектру чинників і характеризується певними особливостями як на окремо взятих підприємствах, так і у різних галузях. Описано ринок, на якому працює виробниче підприємство ПАТ «Квазар». Наведено асортимент продукції та перелік послуг, що надає підприємство. Проаналізовано логістичну діяльність досліджуваного підприємства з точки зору її складових. Визначено домінанти розвитку логістичної діяльності ПАТ «Квазар». Підкреслено, що роль логістичної діяльності в життєдіяльності виробничого підприємства дуже велика. Визначено проблеми, які заважають підвищенню ефективності логістичної діяльності на підприємстві та запропоновано низку заходів щодо удосконалення логістичної діяльності ПАТ «Квазар», що дозволить підприємству оптимізувати логістичні витрати та допоможе досягнути вищого рівня конкурентоспроможності на ринку.

Ключові слова


логістика; логістична діяльність; підприємство; розвиток; ефективність; постачання; виробництво; збут

Повний текст:

PDF

Посилання


Larina, R.R. (2006), «Optymizatsiia lohistychnoi diial'nosti na zahadi vyznachennia potentsialu rehional'noho rynku zbutu», Problemy nauky, No. 8, Pp. 40–43.

Mel'nykova, K.V. (2014), «Metodychnyj pidkhid do material'noho stymuliuvannia menedzheriv z lohistyky», Problemy ekonomiky, No. 1, pp. 236–240.

Rudenko, H.R. (2011), «Pidvyschennia efektyvnosti lohistychnoi diial'nosti na pidpryiemstvakh», Biznesinform, No. 9, Pp. 187–190.

«Sajt Kvazar», available at: http: // www.kvazar.com/

Skryn'kovs'kyj, R.M. (2015), «Diahnostyka lohistychnoi diial'nosti pidpryiemstva: teoretyko metodychni aspekty», Molodyj vchenyj: naukovyj zhurnal, No. 3 (18), Р. 2, Pp. 48–51.

Tkachova, A.V. and Zahorna, T.O. (2012), Upravlinnia lohistychnoiu diial'nistiu promyslovykh pidpryiemstv, monohrafiia, «Noulidzh», Donets'k, 260 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Ларіна Р.Р. Оптимізація логістичної діяльності на загаді визначення потенціалу регіонального ринку збуту / Р.Р. Ларіна // Проблеми науки. – 2006. – № 8. – С. 40–43.
  2. Мельникова К.В. Методичний підхід до матеріального стимулювання менеджерів з логістики / К.В. Мельникова // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – С. 236–240.
  3. Руденко Г.Р. Підвищення ефективності логістичної діяльності на підприємствах / Г.Р. Руденко // Бізнесінформ. – 2011. – № 9. – С. 187–190.
  4. Сайт «Квазар» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.kvazar.com/.
  5. Скриньковський Р.М. Діагностика логістичної діяльності підприємства: теоретико-методичні аспекти / Р.М. Скриньковський // Молодий вчений: науковий журнал. – 2015. – № 3 (18). – Ч. 2. – С. 48–51.
  6. Ткачова А.В. Управління логістичною діяльністю промислових підприємств : монографія / А.В. Ткачова, Т.О. Загорна. – Донецьк : «Ноулідж». – 2012. – 260 с.
Copyright (c) 2018 Анастасія Ігорівна Лепіхова, Ольга Михайлівна Пєтухова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.