DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-4(86)-8-14

Прогнозування соціально-економічного розвитку України з урахуванням впливу тіньових схем виведення капіталу

Ольга Віталіївна Кузьменко, Антон Олександрович Бойко, Вікторія Володимирівна Боженко

Анотація


Тіньові тенденції в економіці стали однією з головних проблем світової спільноти, що створюють умови для появи нових загроз національній безпеці держави, а також уповільнення темпів соціально-економічного розвитку. Обґрунтовано, що найбільш поширеними каналами тінізації доходів суб’єктів господарювання в Україні є ухилення або уникнення оподаткування (фіскальний канал) та виведення коштів закордон (інвестиційний канал). Авторами запропоновано науково-методичний підхід для оцінювання майбутнього впливу нелегальних схем ведення бізнесу через інвестиційний та податковий механізми на соціально-економічний розвиток України. Даний підхід дозволяє спрогнозувати ймовірні показники соціально-економічного розвитку країни при збереженні існуючих тенденцій розвитку тіньової економіки, а також визначити кількісні значення необхідного рівня зменшення показників, які спричиняють активізацію використання нелегальних схем, що дозволить досягти необхідних цільових показників соціально-економічного розвитку України. Для формалізації взаємозв’язку показників соціально-економічного розвитку від характеристики нелегальних схем ведення бізнесу використано систему одночасних лінійних багатофакторних регресійних рівнянь. Визначено рівень відхилення прогнозних показників соціально- економічного розвитку України від цільових орієнтирів, зумовлених дією нелегальних схем ведення бізнесу через інвестиційний та податковий механізми. Крім цього, кількісно визначено необхідний рівень зменшення показників характеристики нелегальних схем ведення бізнесу з метою досягнення цільових показників соціально-економічного розвитку держави.

Ключові слова


тіньова економіка; прогнозування; соціально-економічний розвиток; теорема Брайна-Майєра; регресійний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Bozhenko, V.V. and Boyadzhyan, M.M. (2017), «Doslіdzhennya vplivu tіn'ovoї ekonomіki na stan ekonomіchnogo, polіtichnogo і sotsіal'nogo rozvitku v Ukraїnі», Problemi sistemnogo pіdkhodu v ekonomіtsі, Vol 6 (62), pp. 57–62.

Pal'chuk, O.І. (2013), «Osoblivostі tіn'ovoї ekonomіki Ukraїni ta її vpliv na rіven' ekonomіchnogo rozvitku», Vіsnik Kiїvs'kogo natsіonal'nogo unіversitetu tekhnologіy ta dizaynu, Vol 5, pp. 170–175.

Schneider, F. and Buehn, A. (2012), «Shadow Economies in Highly Developed OECD Countries: What Are the Driving Forces?», available at: http://ftp.iza.org/dp6891.pdf

«Shining Light on the Shadow Economy: Opportunities and Threats» (2017), available at https://www.oecd.org/tax/crime/shining-light-on-the-shadow-economy-opportunities-and-threats.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Боженко В.В. Дослідження впливу тіньової економіки на стан економічного, політичного і соціального розвитку в Україні / В.В. Боженко, М.М. Бояджян // Проблеми системного підходу в економіці. – 2017. – № 6 (62). – С. 57–62.
 2. Варналій З.С. Теоретичні засади детінізації економіки України / З.С. Варналій // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 1.– С. 46–53.
 3. Порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосування інструментів ухилення/уникнення оподаткування в Україні / В.Дубровський, В.Черкашин // Інститут соціально-економічної трансформації. – 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iset-ua.org/ua/doslidzhennya/item/111-porivnialnyi-analiz-fiskalnoho-efektu-skhem.
 4. Загальні тенденцій тіньової економіки в Україні у І кварталі 2018 р. / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki.
 5. Пальчук О.І. Особливості тіньової економіки України та її вплив на рівень економічного розвитку / О.І. Пальчук // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – № 5. – С. 170–175.
 6. Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим : підпунктом 39.2.1.2 : підпункту 39.2.1 : пункту 39.2 : статті 39 Податкового кодексу України, та визнання таким, що втратило чинність : розпорядження Кабінету Міністрів України : станом на 16 вересня 2015 р. ; № 977 на виконання Закону України : станом на 21 грудня 2016 року ; № 1797-VIII Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату : Постанова Кабінету Міністрів України ; № 1045 : станом на 27.12.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-pereliku-derzhav-teritorij-yaki-vidpovidayut-kriteriyam-.
 7. Прогноз економічного і соціального розвитку України : станом нп 2019–2021 роки / Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-prognozu-ekonomichnogo-i-socialnogo-rozvitku-ukrayini-na-20192021-roki.
 8. Стратегія сталого розвитку України на період до 2030 року. Про Програму розвитку ООН в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf.
 9. Статистична інформація про обсяг інвестицій. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 10. Data indicators / World Bank Group. – Access mode : https://data.worldbank.org/indicator.
 11. Informal Economy and the World Bank / The World Bank. – Access mode : http://documents.worldbank.org/curated/en/416741468332060156/pdf/WPS6888.pdf.
 12. Schneider F. Shadow Economies in Highly Developed OECD Countries: What Are the Driving Forces? / F.Schneider, A.Buehn // IZA Discussion Paper № 6891. – The Institute for the Study of Labor, Bonn, October 2012. – 34 p. – Access mode : http://ftp.iza.org/dp6891.pdf.
 13. Shining Light on the Shadow Economy: Opportunities and Threats 2017 / OECD : веб-сайт. – Access mode : https://www.oecd.org/tax/crime/shining-light-on-the-shadow-economy-opportunities-and-threats.pdf.
Copyright (c) 2018 Ольга Віталіївна Кузьменко, Антон Олександрович Бойко, Вікторія Володимирівна Боженко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.