№ 2(76) (2016)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР ЩОДО ВХІДНИХ ЗАЛИШКІВ ПРИ ВИКОНАННІ ПЕРШИХ ЗАВДАНЬ З АУДИТУ PDF
Валерій Петрович Бондар 3-11
ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В МЕЖАХ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ PDF
Ірина Валеріївна Замула, Таїсія Сергіївна Примак 12-19
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У СИСТЕМІ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ ВІДНОСИН PDF
Сергій Федорович Легенчук, Ольга Сергіївна Степанюк, Юрій Ренкас 20-26
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ОРГАНІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ PDF
Яніна Петрівна Мельничук 27-32
ВОДНА РЕНТА: СУТНІСТЬ, ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ PDF
Тетяна Станіславівна Осадча 33-39
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СУБСИДИЙ В КОНТЕКСТЕ МСФО И НСБУ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА PDF (Русский)
Виорел Иванович ЦУРКАНУ, Ирина Николаевна Голочалова 40-51

ЕКОНОМІКА

Особливості розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Львівській області PDF (English)
Nataliya Andriyivna TSYMBALISTA 52-56
ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА: УРОКИ ІСТОРІЇ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАГРОЗИ СУЧАСНОСТІ PDF
Дмитро Петрович Мельничук, Галина Андріївна Шпиталенко 57-64
ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УМОВАХ КРИЗИ PDF
Юлія Володимирівна Давидюк, Ірина Володимирівна Жалінська, Анастасія Марчева 65-74
ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ: АКТИВІЗАЦІЯ ЙОГО РОЗВИТКУ PDF
Ольга Петрівна Мельничук 75-83
РЕКЛАМА. ПЕРСПЕКТИВНІ ОБ’ЄКТИ РОЗМІЩЕННЯ PDF
Хасан Али Хасан 84-90
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДЕКСУ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
ЮЙ ЧЖАН ХАО 91-97

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Валентина Віталіївна Ксендзук 98-105
ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН PDF
Вадим Геннадійович Роговий 106-110
АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО ОБОРОТУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська 111-116

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF
Наталія Георгіївна Виговська, Володимир Георгійович Виговський, Галина Сімеонова 117-129
РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Ірина Вікторівна Литвинчук, Наталія Олегівна Прохорчук 130-135