№ 2(76) (2016)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР ЩОДО ВХІДНИХ ЗАЛИШКІВ ПРИ ВИКОНАННІ ПЕРШИХ ЗАВДАНЬ З АУДИТУ PDF
Валерій Петрович Бондар
ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В МЕЖАХ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ PDF
Ірина Валеріївна Замула, Таїсія Сергіївна Примак
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У СИСТЕМІ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ ВІДНОСИН PDF
Сергій Федорович Легенчук, Ольга Сергіївна Степанюк, Юрій Ренкас
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ОРГАНІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ PDF
Яніна Петрівна Мельничук
ВОДНА РЕНТА: СУТНІСТЬ, ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ PDF
Тетяна Станіславівна Осадча
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СУБСИДИЙ В КОНТЕКСТЕ МСФО И НСБУ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА PDF (Русский)
Виорел Иванович ЦУРКАНУ, Ирина Николаевна Голочалова

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Особливості розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Львівській області PDF (English)
Nataliya Andriyivna TSYMBALISTA
ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА: УРОКИ ІСТОРІЇ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАГРОЗИ СУЧАСНОСТІ PDF
Дмитро Петрович Мельничук, Галина Андріївна Шпиталенко
ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УМОВАХ КРИЗИ PDF
Юлія Володимирівна Давидюк, Ірина Володимирівна Жалінська, Анастасія Марчева
ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ: АКТИВІЗАЦІЯ ЙОГО РОЗВИТКУ PDF
Ольга Петрівна Мельничук
РЕКЛАМА. ПЕРСПЕКТИВНІ ОБ’ЄКТИ РОЗМІЩЕННЯ PDF
Хасан Али Хасан
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДЕКСУ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
ЮЙ ЧЖАН ХАО

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF
Наталія Георгіївна Виговська, Володимир Георгійович Виговський, Галина Сімеонова
РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Ірина Вікторівна Литвинчук, Наталія Олегівна Прохорчук

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Валентина Віталіївна Ксендзук
ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН PDF
Вадим Геннадійович Роговий
АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО ОБОРОТУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська