ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УМОВАХ КРИЗИ

Юлія Володимирівна Давидюк, Ірина Володимирівна Жалінська, Анастасія Марчева

Анотація


Мета дослідження – проаналізувати діяльність підприємств молочної промисловості в Житомирській області, зокрема, способи адаптації до впливу основних кризових факторів та визначення перспектив розвитку галузі. Розглядається вплив факторів макросередовища на діяльність підприємств з виробництва молочних продуктів за період 2005–2015 рр. Результати дослідження дозволили виявити основні зміни в діяльності підприємств молочної промисловості під впливом цих факторів. Було проведено ретроспективний статистичний аналіз показників фінансово-господарської діяльності підприємств молочної промисловості в Житомирській області. Ідентифіковано основні чинники, які стримували розвиток підприємств з виробництва молочних продуктів в Україні, зокрема, кризові явища, викликані відсутністю ефективної ринкової економічної системи; відставання кормової бази від потреб тваринництва; відсутність дієвих економічних відносин між постачальниками сировини та переробних підприємств; висока собівартість молока, що постачається домашніми господарствами і низька якість молока тощо. Результати аналізу діяльності підприємств з виробництва молочних продуктів в Житомирській області дозволили виявити досить істотні зміни в ключових показниках економічної діяльності. Так, найбільшого впливу підприємства зазнали в 2006 і 2009 роках, що підтверджується значним падінням індексу промислового виробництва. Проте, значення показників рентабельності зросли. Значні зміни спостерігалися в асортименті товарів. У результаті проведених досліджень були визначені перспективи розвитку галузі. У майбутньому зусилля провідних підприємств з виробництва молочних продуктів будуть зосереджені на подальшому розвитку асортименту і брендів, адаптації до європейської практики управління.

Ключові слова


переробна промисловість; макросередовище; трансформаційні процеси; криза; виробництво молочних продуктів; коефіцієнт локалізації; стандартизація

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhuk, I.M. (Ed.), Regiony Ukrai'ny 2015, Vol. 2, 681 p., available at: www.ukrstat.gov.ua/

Biznes-Gid, available at: http://business-guide.com.ua/enterprises?o=171&v=131

Gumenjuk, G.D. and Slyva, Ju.V. (2015), “Standarty na harchovi produkty ta i'h garmonizacija z mizhnarodnymy i jevropejs'kymy vymogamy”, Naukovi praci Nacional'nogo universytetu harchovyh tehnologij, Vol. 21, No. 1, pp. 15–21.

Davydjuk, Ju.V. (2016), “Retrospektyvnyj analiz vplyvu faktoriv makroseredovyshha na dijal'nist' molokopererobnyh pidpryjemstv”, Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu, No. 16.

Bul'chak, T.M. (Ed.) (2014), Dijal'nist' sub’jektiv gospodarjuvannja Zhytomyrshhyny 2013, 208 p.

Jemcev, V.I. and Jemceva, I.V. (2015), “Naprjamy reformuvannja molochnogo pid kompleksu APK Ukrai'ny v umovah jogo adaptacii' do vymogo konkurento formujuchogo seredovyshha rynku JeS”, Naukovi praci Nacional'nogo universytetu harchovyh tehnologij, Vol. 21, No. 3, pp. 72–82.

Keranchuk, T.L. (2015), “Aktual'ni problemy pidpryjemstv molochnoi' galuzi Ukrai'ny”, Naukovi praci Nacional'nogo universytetu harchovyh tehnologij, Vol. 12, No. 6, pp. 48–53.

Krysanov, D. (2014), “Systemy tehnichnogo reguljuvannja Jevropejs'kogo Sojuzu, Ukrai'ny ta Mytnogo Sojuzu dlja agroprodovol'choi' sfery: naprjamy i'h zblyzhennja, mozhlyvosti zvuzhennja nevidpovidnosti ta zmenshennja asymetrychnosti”, Ekonomist, No. 2, pp. 4–10.

Jurliga (2015), “Minjekonomrazvitija osvobodilo biznes ot sovetskih GOSTov”, available at: http://jurliga.ligazakon.ua/news/2015/12/16/138765.htm

Nikolajenko, S.M. (2015), “Teoretychni aspekty i peredumovy stvorennja klasteru molochnoi' promyslovosti”, Naukovi praci Nacional'nogo universytetu harchovyh tehnologij, Vol. 21, No. 2, pp. 62–69.

Perelik kodiv ekonomichnoi' dijal'nosti za nacional'nym klasyfikatorom, available at: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/128651.html

Verhovna Rada Ukrai'ny (2015), Pro standartyzaciju, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1315-18

Ynvestycyonnyj portal InVenture, “Rynok moloka y molokoproduktov Ukrai'ny ”, available at: https://inventure.com.ua/analytics/investments/ rynok_moloka_i_molokoproduktov_ukrainy

Rynok moloka, available at: //infagro.com.ua/informatsionno-analiticheskiy-byulleten-ryinok-moloka/

Golovne upravlinnja statystyky v Zhytomyrs'kij oblasti (2015), Statystychnyj shhorichnyk Zhytomyrs'koi' oblasti 2014 rik, in Pashyns'ka, A.G. (Ed.), Zhytomyr, 466 p.

Strategichnyj vybir shhodo pryskorennja ta pidtrymky zrostannja v Ukrai'ni. Memorandum z ekonomichnogo rozvytku, available at: http://web.worldbank.org

Bul'chak, T.M. (Ed.) (2014), Finansovo-gospodars'kyj stan pidpryjemnyc'kyh struktur Zhytomyrshhyny, 184 p.

Chernelevs'kyj, L.M. (2014), “Osoblyvosti i perspektyvy vprovadzhennja mizhnarodnyh standartiv jakosti na pidpryjemstvah pererobnoi' promyslovosti”, Naukovi praci Nacional'nogo universytetu harchovyh tehnologij, Vol. 20, No. 4, pp. 30–37.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. «Регіони України» 2015 : статистичний збірник. Ч. ІІ / за ред. І.М. Жук. – 681 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

2. Бізнес-Гід [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://businessguide.com.ua/enterprises?o=171&v=131.

3. Гуменюк Г.Д. Стандарти на харчові продукти та їх гармонізація з міжнародними і європейськими вимогами / Г.Д. Гуменюк, Ю.В. Слива // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 1. – С. 15–21.

4. Давидюк Ю.В. Ретроспективний аналіз впливу факторів макросередовища на діяльність молокопереробних підприємств / Ю.В. Давидюк // Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту / Серія : Економічні науки. – 2016. – № 16.

5. Діяльність суб’єктів господарювання Житомирщини 2013 : статистичний збірник / за ред. Т.М. Бульчак. – 2014. – 208 с.

6. Ємцев В.І. Напрями реформування молочного під комплексу АПК України в умовах його адаптації до вимог конкурентоформуючого середовища ринку ЄС / В.І. Ємцев, І.В. Ємцева // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 3. – С. 72–82.

7. Керанчук Т.Л. Актуальні проблеми підприємств молочної галузі України / Т.Л. Керанчук // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 6. – С. 48–53.

8. Крисанов Д. Системи технічного регулювання Європейського Союзу, України та Митного Союзу для агропродовольчої сфери: напрями їх зближення, можливості звуження невідповідності та зменшення асиметричності / Д.Крисанов // Економіст. – 2014. – № 2. – С. 4–10.

9. Минэкономразвития освободило бизнес от советских ГОСТов / Юрлига. Правовое информационное поле для бизнеса и юристов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://jurliga.ligazakon.ua/news/2015/12/16/138765.htm.

10. Ніколаєнко С.М. Теоретичні аспекти і передумови створення кластеру молочної промисловості / С.М. Ніколаєнко // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 2. – С. 62–69.

11. Перелік кодів економічної діяльності за національним класифікатором [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/128651.html.

12. Про стандартизацію : Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1315-18.

13. Рынок молока и молокопродуктов Украины / Инвестиционный портал InVenture [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://inventure.com.ua/analytics/investments/rynok_moloka_i_molokoproduktov_ukrainy.

14. Рынок молока. Информационно-аналитический бюллетень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://infagro.com.ua/informatsionno-analiticheskiy-byulleten-ryinok-moloka/.

15. Статистичний щорічник Житомирської області за 2014 рік / за ред. А.Г. Пашинської. – Головне управління статистики в Житомирській області, 2015. – 466 с.

16. Стратегічний вибір щодо прискорення та підтримки зростання в Україні. Меморандум з економічного розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://web.worldbank.org.

17. Фінансово-господарський стан підприємницьких структур Житомирщини (2010–2013 роки) : статистичний збірник / за ред. Т.М. Бульчак. – 2014. – 184 с.

18. Чернелевський Л.М. Особливості і перспективи впровадження міжнародних стандартів якості на підприємствах переробної промисловості / Л.М. Чернелевський, Н.В. Кудренко // Наукові праці НУХТ. – 2014. – Т. 20, № 4. – С. 30–37.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-2(76)-65-74

Copyright (c) 2016 Юлія Володимирівна Давидюк, Ірина Володимирівна Жалінська, Анастасія Марчева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.