Особливості розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Львівській області

Nataliya Andriyivna TSYMBALISTA

Анотація


Метою статті є дослідити сучасні тенденції та виявити головні проблеми у розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Досліджено процеси створення та функціонування кооперативів у Львівській області. Динаміка кількості зареєстрованих кооперативів характеризується поступовим зростання протягом останніх років, одна частка діючих кооперативів залишається низькою. Розподіл сільськогосподарських кооперативів за їхнім розміром вказує на недостатню активність населення щодо участі у кооперації. Найпоширенішим напрямом діяльності та типом кооперативів є молочний, заготівельно-збутовий кооператив. Аналіз обсягів реалізації сільськогосподарської продукції кооперативами за напрямами свідчить, що на даному етапі їхнього розвитку вони не спроможні виконувати свою основну місію, а саме – подолання монопольної ринкової влади комерційних посередників. Це підтверджує, зокрема, той факт, що частка реалізованої кооперативами комерційним посередникам сільськогосподарської продукції залишається значною.


Ключові слова


сільське господарство; сільськогосподарський обслуговуючий кооператив; дрібні та середні сільськогосподарські виробники; Львівська область

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Borshchevsky, V.V. and Mahas, V.M. (2014), “Agricultural cooperation: market mechanisms of development”, The Economy of Agro-Industrial Complex, No. 10, pp. 14–19.

Berezivsky, P.S. (2013), “The potential of Lviv region in establishment of cooperatives”, The Economy of Agro-Industrial Complex, No. 4, pp. 70–76.

Burak, A. (2013), “Organizational-economic characteristics of agricultural cooperatives development”, available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/ cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 &Image_file_name=PDF/Vlnau_econ_2013_20(1)__10.pdf

Horbonos, F.V. (2003), Cooperation: methodological and methodical bases, Lviv State Agrarian University, Lviv, 264 p.

Malik, M.J. (2010), ”Scientific and methodological basis of development of cooperation in agriculture”, The Economy of Agro-Industrial Complex, No. 12, pp. 103–108.

Mohylny, O.M. (2008), “Agricultural policy: new challenges and trials”, Economy and State, No. 8, pp. 17–21.

Moldavan, L.V. (2001), “Basic regularities of service cooperatives development in Ukraine”, Bulletin of Poltava State Agricultural Institute, No. 5–6, pp. 16–18.

Ushkarenko, Y.V. (2008), “The development of agricultural service cooperatives in the South Ukraine”, The Economy of Agro-Industrial Complex, No. 10, pp. 31–37.

Zinovchuk, V.V. (2001), Organizational basis of an agricultural cooperative, 2nd ed., Lohos, Kyiv, 380 p


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-2(76)-52-56

Copyright (c) 2016 Nataliya Andriyivna TSYMBALISTA

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.