ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Вадим Геннадійович Роговий

Анотація


Досліджено основні перспективи та ризики розвитку українсько-китайських торгівельно- економічних відносин. Обґрунтовано, що для України існує значна потреба у залученні зовнішнього фінансування, а Китай є для цього одним із потенційних партнерів. Визначено сфери інтересів України щодо співпраці з Китаєм, а саме – залучення зовнішніх інвестицій, що дозволить активізувати економічне зростання в країні, забезпечить створення нових робочих місць. Визначено сферу інтересів Китаю в Україні, а саме можливість залучення українських технологій на китайський ринок із розміщенням виробництва на території Китаю. Встановлено, що для України це становить значну загрозу, оскільки через 5–7 років китайські партнери оволодіють українськими технологіями і потреба в українських партнерах зникне. Крім того, існує загроза нераціонального використання земельних ресурсів, що може призвести до їх виснаження та зниження якості. Для уникнення негативних наслідків економічної співпраці з Китаєм Україні необхідно виробити стратегію економічного партнерства, що забезпечуватиме задоволення національних інтересів.

Ключові слова


Україна; Китай; економічна співпраця; торгівля; торговельно-економічні відносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Shpychak, O.M., Lupenko, O.Ju. and Prysjazhnjuk, M.V. (2012a), Analiz i prognoz kon'junktury svitovyh rynkiv produkcii' roslynnyctva [Analysis and business cycle forecast of the world markets of production of plant growing], NNC IAE, Kyiv, 516 p.

Shpychak, O.M., Lupenko, O.Ju. and Prysjazhnjuk, M.V. (2012b), Analiz i prognoz kon'junktury svitovyh rynkiv produkcii' tvarynnyctva [Analysis and business cycle forecast of the world markets of production of animal husbandry], NNC IAE, Kyiv, 250 p.

Zhudzhun', D., Kovalev, M.M. and Novik, V.V. (2008), Fenomen ekonomicheskogo razvitiya Kitaya [Phenomenon of economic development of China], Izdatel'skiy tsentr BGU, Minsk, 446 p.

UNIAN (2015), “MVF vkljuchyv kytajs'kyj juan' do koshyka rezervnyh valjut” [The IMF has included the Chinese yuan in a basket of reserve currencies], available at: http:// economics.unian.ua/finance/1198555-mvf-vklyuchiv-kitayskiy-yuan-do-koshika-rezervnih-valyut.html (accessed 21 March 2016).

Meng, H. (2005), Ukrai'ns'ko-kytajs'ki vidnosyny naprykinci ХХ–pochatku ХХI stolittja: Author’s abstract [The Ukrainian-Chinese relations at the end of XX–the beginning of the 21st century], Kyi'vs'kyj slavistychnyj universytet, Kyiv, 20 p.

Novosti agrarnykh rynkov (2014), Vol. 39–11 [News of the agrarian markets], available at: http://ugaport.org.ua/sites/default/files/2014_11_14_vestnik_39.pdf (accessed 21 March 2016).

Smykova, M.O. and Kamins'kyj, P.D. (2012), “Ukrai'ns'ko-kytajs'ki vidnosyny”, [Ukrainian-Chinese relations], available at: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=2806 (accessed 21 March 2016).

Embassy of Ukraine to the People’s Republic of China (2016), Torgovel'no-ekonomichne spivrobitnyctvo mizh Ukrai'noju ta Kytajem [Trade and economic cooperation between Ukraine and China], available at: http://china.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/trade (accessed 21 March 2016).

Chernyk, P. (2010), “Ukrai'na–Kytaj: stan ta perspektyvy vzajemyn” [Ukraine–China: condition and prospects of relations], Derzhava i pravo, Vol. 50, pp. 678–688.

Chzhungo, Vaytszyao (2011), Kitayskaya diplomatiya [Chinese diplomacy], MID KNR, Pekin, pp. 213–214.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Аналіз і прогноз кон'юнктури світових ринків продукції рослинництва / О.М. Шпичак, О.Ю. Лупенко, М.В. Присяжнюк та ін. ; за ред. О.М. Шпичака. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 516 с.

2. Аналіз і прогноз кон'юнктури світових ринків продукції тваринництва / О.М. Шпичак, О.Ю. Лупенко, М.В. Присяжнюк та ін. ; за ред. О.М. Шпичака. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 250 с.

3. Жуджунь Д. Феномен экономического развития Китая / Д.Жуджунь, М.М. Ковалев, В.В. Новик. – Мн. : Издат. центр БГУ, 2008. – 446 с.

4. МВФ включив китайський юань до кошика резервних валют [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economics.unian.ua/finance/1198555-mvf-vklyuchiv-kitayskiy-yuan-do-koshikarezervnih-valyut.html.

5. Менг Х. Українсько-китайські відносини наприкінці ХХ–початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.02 / Х.Менг ; Київський славістичний університет. – К., 2005. – 20 с.

6. Новости аграрных рынков (7 ноября–14 ноября 2014 г.). – Вып. № 39–11 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://uga-port.org.ua/sites/ default/files/2014_11_14_vestnik_39.pdf.

7. Смикова М.О. Українсько-китайські відносини / М.О. Смикова, П.Д. Камінський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=2806.

8. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Китаєм [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://china.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/trade.

9. Черник П. Україна – Китай: стан та перспективи взаємин / П.Черник, Г.Батищева // Держава і право. – 2010. – Вип. 50. – С. 678–688.

10. Чжунго Вайцзяо 2011: Китайская дипломатия. – Пекин : МИД КНР, 2011. – С. 213–214.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-2(76)-106-110

Copyright (c) 2016 Вадим Геннадійович Роговий

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.