АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО ОБОРОТУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Катерина Володимирівна Шиманська

Анотація


Введення зони вільної торгівлі України та країн Європейського Союзу на сьогодні має багато переваг та недоліків для нашої країни. Зміна економічного вектора інтеграції України викликає багато спорів щодо його перспективності та вигідності, однак посилення економічної та політичної криз у державі спричиняє зниження обсягів зовнішньоторговельного обороту України з країнами ЄС, хоча останнім часом багато інституційних обмежень щодо виходу українських виробників на європейські ринки було знято. Аналіз зовнішньоторговельних оборотів України з країнами ЄС та розгляд показників структури експорту й імпорту за країнами-партнерами дозволив виявити зниження інтенсивності таких операцій, що є негативним показником результативності заходів імплементації Угоди про асоціацію з ЄС. У результаті дослідження сформульовано перспективні напрями реалізації зовнішньоторговельної політики України, зокрема щодо модернізації інформаційно-технічного забезпечення митного оформлення руху товарів, посилення контролю за якістю українських товарів, розширення можливостей для виходу підприємств малого та середнього бізнесу на ринки Європи.

Ключові слова


міжнародна торгівля; зовнішня торгівля; імпорт; експорт; зона вільної торгівлі; Європейський Союз

Повний текст:

PDF

Посилання


Quantitative Assessment of Ukraine’s Regional Integration Options (2011), Institute for Economic Research and Policy Consulting, German Advisory Group, available at: www.beratergruppeukraine.de/download/Beraterpapiere/2011/PP_05_2011_en.pdf

Gitton, Zh. (2015), “Choho chekaty Ukrayini vid rezhymu vil'noyi torhivli z YeS?”, Yevropeys'ka pravda, available at: www.eurointegration.com.ua/articles/2015/07/ 9/7035702/

YeS–Ukrayina: pohlyblena ta vseokhoplyuyucha zona vil'noyi torhivli (2013), Predstavnytstvo YeS v Ukrayini, Kyiv, available at: http://eeas.europa.eu/ delegations/ukraine/documents/virtual_library/dcfta_guidebook_web.pdf

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny (2016), Zovnishn'otorhovel'nyy balans Ukrayiny u 2015 rotsi, available at: www.ukrstat.gov.ua/express/expr2016/02/18pdf.zip

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny (2014), Zovnishn'otorhovel'nyy balans Ukrayiny, available at: www.ukrstat.gov.ua/express/expr2014/02_14/23.zip

Kudyrko, L.P. (2015), “Rehulyatorna komponenta zminy roli krayin peryferiyi ta napivperyferiyi v mizhnarodniy torhivli”, Visnyk Pryazovs'koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, Vol. 30, pp. 104–112.

Mel'nyk, T.M. and Puhachevs'ka, K.S. (2014), “Netaryfnyy protektsionizm u krayinakh YeS ta Ukrayini”, Biznes Inform, Vol. 1, pp. 20–27, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_1_5

Mel'nyk, T.M. and Puhachevs'ka, K.S. (2013), “Otsinyuvannya vplyvu importu na promizhne i kintseve spozhyvannya v Ukrayini”, Aktual'ni problemy ekonomiky, Vol. 11, pp. 62–70.

Sazonets', O.M. (2012), “Analiz dynamiky zrostannya obsyahiv mizhnarodnoyi torhivli posluhamy”, Zbirnyk naukovykh prats' Cherkas'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, Vol. 31 (1), pp. 33–38.

Hejlijer, M. and P’jatnyc'kyj, V. (2013), Torhivlya z YeS v ramkakh pohlyblenoyi ta vseosyazhnoyi uhody pro vil'nu torhivlyu: Roz"yasnennya perevah pohlyblenoyi ta vseosyazhnoyi uhody pro vil'nu torhivlyu (ZVT+) mizh Ukrayinoyu ta YeS, Economic & Export Analysts LTD, available at: www.me.gov.ua/Documents/DCFTAEU_UA.pdf

Shnyrkov, O.I. (2015), “Zona vil'noyi torhivli Ukrayiny z YeS za umov ekonomichnoyi dezintehratsiyi z RF”, Suchasni vyklyky rozvytku svitovoyi ekonomiky, Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference, Kyiv, November 19-20, 2015, Kyivs'kyy natsional'nyy universytet imeni Tarasa Shevchenka, Kyiv, pp. 168–171.

“Yakoyu bude zona vil'noyi torhivli (HVZVT)”, Biznes po-yevropeys'ky: putivnyk dlya maloho ta seredn'oho biznesu, available at: http://europa-torgivlia.org.ua/about-fta/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Quantitative Assessment of Ukraine’s Regional Integration Options: DCFTA with European Union vs. Customs Union with Russia, Belarus and Kazakhstan: Policy Paper Series [PP/05/2011] / Institute for Economic Research and Policy Consulting, German Advisory Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.beratergruppe-ukraine.de/download/Beraterpapiere/2011/PP_05_2011_en.pdf.

2. Ґіттон Ж. Чого чекати Україні від режиму вільної торгівлі з ЄС? / Ж.Ґіттон // Європейська правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.eurointegration.com.ua/articles/2015/07/9/7035702/.

3. ЄС-Україна: поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі. – К. : Представництво ЄС в Україні, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eeas.europa.eu/ delegations/ukraine/documents/virtual_library/dcfta_guidebook_web.pdf.

4. Зовнішньоторговельний баланс України у 2015 році : експрес-випуск від 15.02.2016 р. № 46/0/08.2вн-16 / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua/express/expr2016/02/18.zip.ISSN 1728-4236 ВІСНИК ЖДТУ. 2016. № 2 (76) 115

5. Зовнішньоторговельний баланс України : експрес-випуск від 14.02.2014 р. № 59/0/08.2вн-14 / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua/express/expr2014/02_14/23.zip.

6. Кудирко Л.П. Регуляторна компонента зміни ролі країн периферії та напівпериферії в міжнародній торгівлі / Л.П. Кудирко // Вісник Приазовського держ. тех. ун-ту : зб. наук. пр. / Серія : Економічні науки. – Маріуполь, 2015. – Вип. 30. – С. 104–112.

7. Мельник Т.М. Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні / Т.М. Мельник, К.С. Пугачевська // Бізнес Інформ. – 2014. – № 1. – С. 20–27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_1_5.

8. Мельник Т.М. Оцінювання впливу імпорту на проміжне і кінцеве споживання в Україні / Т.М. Мельник, К.С. Пугачевська // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 11. – С. 62–70.

9. Сазонець О.М. Аналіз динаміки зростання обсягів міжнародної торгівлі послугами / О.М. Сазонець / Збірник наук. пр. Черкаського держ. технол. ун-ту / Серія : Економічні науки. – 2012. – № 31(1). – С. 33–38.

10. Торгівля з ЄС в рамках поглибленої та всеосяжної угоди про вільну торгівлю : Роз’яснення переваг поглибленої та всеосяжної угоди про вільну торгівлю (ЗВТ+) між Україною та ЄС / підг. М.Хейлієр, В.П’ятницький / ECONOMIC & EXPORT ANALYSTS LTD, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.me.gov.ua/Documents/DCFTAEU_UA.pdf.

11. Шнирков О.І. Зона вільної торгівлі України з ЄС за умов економічної дезінтеграції з РФ / О.І. Шнирков / Сучасні виклики розвитку світової економіки : матер. ІV Міжнар. наук.- практ. конф. – К. : Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2015. – 292 с. – С. 168–171.

12. Якою буде зона вільної торгівлі (ГВЗВТ) // Бізнес по-європейськи: путівник для малого та середнього бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://europa-torgivlia.org.ua/aboutfta/.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-2(76)-111-116

Copyright (c) 2016 Катерина Володимирівна Шиманська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.