DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-2(76)-20-26

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У СИСТЕМІ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ ВІДНОСИН

Сергій Федорович Легенчук, Ольга Сергіївна Степанюк, Юрій Ренкас

Анотація


Стаття присвячена аналізу особливостей внутрішнього аудиту франчайзингової діяльності як однієї з форм комерціалізації інтелектуальної власності. Обґрунтовано необхідність розробки методики внутрішнього аудиту операцій з комерціалізації нематеріальних активів у системі франчайзингових відносин. Обґрунтовано сутність комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності як нематеріальних активів та форми її прояву. Розглянуто етапи життєвого циклу об’єктів інтелектуальної власності. Розкрито особливості нормативно-правового регулювання франчайзингових операцій в Україні. Виділено і обґрунтовано напрями здійснення аудиту в сфері франчайзингу. Виокремлено основні причини проведення внутрішнього аудиту франчайзингових операцій. Розкрито основні етапи проведення їх внутрішнього аудиту. Обґрунтовано особливості отримання доказів при здійсненні внутрішнього аудиту франчайзингових операцій за виділеними об’єктами (нарахування та сплата роялті; придбання активів у авторизованих дистриб’юторів; порядок нарахування і сплати рекламного збору; загальне дотримання вимог франшизи).

Ключові слова


комерціалізація інтелектуальної власності; аудит нематеріальних активів; франчайзинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Gospodars'kyj kodeks Ukrai'ny [Economic Code of Ukraine], available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Zharinova, А. (2009), „Intelektual'na vlasnist' jak fundament innovacijnogo rozvytku ekonomiky Ukrai'ny”, Intelektual'na vlasnist', No. 4, pp. 22–26.

Popov, O.E. (2012), „Analiz derzhavnogo reguljuvannja ta pravovogo zabezpechennja rozvytku franchajzyngu v Ukrai'ni i sviti”, Ekonomika. Upravlinnja. Innovacii', Vol. 1, available at: www.nbuv.gov.ua/e–journals/eui/2012_1/zmist.htm

Proekt Zakonu Ukrai'ny “Pro franchajzyng” [Draft Law of Ukraine "On franchise"], available at: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34 id=&pf3511=11287&pf35401=197 58

Cyvil'nyj kodeks Ukrai'ny [The Civil Code of Ukraine], available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Gurnick, D., Poulsen, R. and Weir, P. (2014), „Finding Value: The Roles of Accountants in Franchising”, The Franchise Lawyer, available at: www.americanbar.org/ publications/franchise_lawyer/2014/spring/finding_value_the_roles_of_accountants_in_franchising.html

Keeping royalty contracts on track (2012), KpmG llp, 4 p. 8. Palmer, R.R., Eight Common Questions about Royalty Audits, available at: www.mmblawfirm.com/publications/articles/franchise/55.htm


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

2. Жарінова А. Інтелектуальна власність як фундамент інноваційного розвитку економіки України / А.Жарінова // Інтелектуальна власність. – 2009. – № 4. – С. 22.

3. Попов О.Є. Аналіз державного регулювання та правового забезпечення розвитку франчайзингу в Україні і світі / О.Є. Попов // Економіка. Управління. Інновації : електронне фахове видання ЖДУ імені Івана Франка. – Житомир, 2012. – Вип. 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/eui/2012_1/zmist.htm.

4. Проект Закону України «Про франчайзинг» : від 08.11.2001 р., № 8241 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/ webproc34?id=&pf3511=11287&pf35401=197 58.

5. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

6. Finding Value: The Roles of Accountants in Franchising / D.Gurnick, T.Grinblat, R.Poulsen, P.Weir // The Franchise Lawyer. – 2014. – Vol. 17, № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.americanbar.org/publications/ franchise_lawyer/2014/spring/finding_value_the_roles_of_accountants_in_franchising.html

7. Keeping royalty contracts on track. – KpmG llp, 2012. – 4 p.

8. Palmer R.R. Eight Common Questions about Royalty Audits / R.R. Palmer [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mmblawfirm.com/publications/ articles/franchise/55.htm.

Copyright (c) 2016 Сергій Федорович Легенчук, Ольга Сергіїнва Степанюк, Юрій Ренкас

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.