DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-2(76)-12-19

ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В МЕЖАХ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

Ірина Валеріївна Замула, Таїсія Сергіївна Примак

Анотація


Однією з внутрішніх конкурентних переваг підприємства є процес формування та використання його фінансових результатів, ефективність яких напряму залежить від управлінського персоналу підприємства. Забезпеченість управлінців достовірною маркетинговою інформацією та використання ними ефективного інструментарію для аналізу конкурентних переваг підприємства є на сьогодні найбільшими проблемними питаннями. Таким чином, виникла потреба дослідження, обґрунтування та вдосконалення організації аналізу фінансових результатів, адаптації його до сучасних умов функціонування суб’єктів господарювання з урахуванням чинників ризику, що можуть вплинути на кінцевий результат обраної стратегії діяльності підприємств. Дослідження спрямовано на вдосконалення організації аналізу фінансових результатів в межах оцінки внутрішніх факторів формування конкурентних переваг при маркетинговому аналізі в умовах використання комп’ютерних технологій. За результатами дослідження згруповано основні етапи організації аналізу фінансових результатів, окреслено послідовність дій на кожному з них, наведено пропозиції щодо розробки плану та програми аналізу фінансових результатів та охарактеризовано можливості програмних продуктів для комп’ютеризації аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Зазначені пропозиції забезпечать економію робочого часу працівників та зниження ступеня невизначеності через отримання необхідної інформації для прийняття рішень щодо управління конкурентоспроможністю підприємства.

Ключові слова


конкурентоспроможність; маркетинговий аналіз; аналіз фінансових результатів; організація аналізу; програмне забезпечення аналізу

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrjejeva, G.I. and Andrjejeva, V.A. (2010), Organizacija i metodyka ekonomichnogo analizu, DVNZ “UABS NBU”, Sumy, Ukraine, 294 р.

Boljuh, M.A., Burchevs'kyj, V.Z. and Gorbatok, M.I. (2003), Ekonomichnyj analiz, 2nd ed., in Chumachenko, M.G. (Ed.), KNEU, Kyiv, Ukraine, 556 р.

Brett, M. (2004), Kak chitat' finansovuju otchetnost', Prospekt, Moscow.

Zhytna, I.P., Tacij, I.V. and Zhytnyj, P.Je. (2006), Ekonomichnyj analiz, Vyd-vo SNU im. V.Dalja, Lugans'k, Ukraine, 296 р.

Zaharchenko, V.I. (2010), „Ekonomichnyj analiz procesiv rynkovoi' transformacii' bagatostadijnyh promyslovo-terytorial'nyh system”, Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 6, рр. 3–11.

Kovalev, V.V. (2001), Finansovyj analiz: metody i procedury, Finansy i statistika, Moscow, 560 р.

Lazaryshyna, I.D. (2005), Ekonomichnyj analiz v Ukrai'ni: istorija, metodologija, praktyka, NUVGP, Rivne, Ukraine, 369 р.

Mnyh, Je.V. (2003), Ekonomichnyj analiz, Centr navchal'noi' literatury, Kyiv, 412 р.

Moshens'kyj, S.Z. and Olijnyk, O.V. (2007), Ekonomichnyj analiz, 2nd ed., in Butynec', F.F. (Ed.), PP “Ruta”, Zhytomyr, Ukraine, 704p.

Nidlz, B., Anderson, H. and Koldujell, D. (1994), Principy buhgalterskogo uchjota, Finansy i statistika, Moscow, 496 р.

Olijnyk, O.V. (2008), Rozvytok ekonomichnogo analizu v umovah instytucijnyh zmin, ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine, 653 р.

Pavlenko, A.F. and Chumachenko, M.G. (2001), Transformacija kursu “Ekonomichnyj analiz dijal'nosti pidpryjemstv”, KNEU, Kyiv, Ukraine, 88 р.

Rishar, Zh. (1997), Audyt i analiz gospodars'ku dijal'nist' pidpryjemstva, in Bjelyh, L.P. (Ed.), JuNYTY, Moscow.

Savickaja, G.V. (2006), Teorija analiza hozjajstvennoj dejatel'nosti, INFRA–I, Moscow, 281 р.

Stoun, D. and Hitching, K. (2007), Buhgalters'kyj oblik ta finansovyj analiz, Syryn, Moscow, 302 р.

Tomas, R. (1999), Kil'kisni metody analizu gospodars'ku dijal'nist', Rich navit' i servis, Moscow, 432 р.

Harman, G. (1972), Sovremennyj faktornyj analiz, Statistika, Moscow, 489 р.

Oficijnyj sajt Derzhavnoi' sluzhby statystyky Ukrai'ny, available at: www.ukrstat.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрєєва Г.І. Організація і методика економічного аналізу : навч. посібник / Г.І. Андрєєва, В.А. Андрєєва. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 294 с.

2. Економічний аналіз : навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін. ; за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2003. – 556 с.

3. Бретт М. Как читать финансовую отчетность / М.Бретт. – М. : Проспект, 2004.

4. Житна І.П. Економічний аналіз : навч. посібник / І.П. Житна, І.В. Тацій, П.Є. Житний. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. – 296 с.

5. Захарченко В.І. Економічний аналіз процесів ринкової трансформації багатостадійних промислово-територіальних систем / В.І. Захарченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 3–11.

6. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 560 с.

7. Лазаришина І.Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика : монографія / І.Д. Лазаришина. – Рівне : НУВГП, 2005. – 369 с.

8. Мних Є.В. Економічний аналіз : підручник / Є.В. Мних. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 412 с.

9. Мошенський С.З. Економічний аналіз : підручник / С.З. Мошенський, О.В. Олійник ; за ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП “Рута”, 2007. – 704 с.

10. Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учёта / Б.Нидлз, Х.Андерсон, Д.Колдуэлл ; пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 1994. – 496 с.

11. Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін : монографія / О.В. Олійник. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 653 с.

12. Павленко А.Ф. Трансформація курсу «Економічний аналіз діяльності підприємств» : наук. доп. / А.Ф. Павленко, М.Г. Чумаченко. – К. : КНЕУ, 2001. – 88 с.

13. Рішар Ж. Аудит і аналіз господарської діяльності підприємства / Ж.Рішар ; пер. з франц. ; за ред. Л.П. Бєлих. – М. : Аудит,ЮНИТИ, 1997.

14. Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности : учеб. пособие / Г.В. Савицкая. – М. : ИНФРА-И, 2006. – 281 с.

15. Стоун Д. Бухгалтерський облік та фінансовий аналіз / Д.Стоун, К.Хітчінг. – М. : Сирин, 2007. – 302 с.

16. Томас Р. Кількісні методи аналізу господарської діяльності / Р.Томас ; пер. з анг. – М. : Річ навіть і Сервіс, 1999. – 432 с.

17. Харман Г. Современный факторный анализ / Г.Харман. – М. : Статистика, 1972. – 489 с.

18. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Copyright (c) 2016 Ірина Валеріївна Замула, Таїсія Сергіїнва Примак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.