DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-2(76)-57-64

ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА: УРОКИ ІСТОРІЇ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАГРОЗИ СУЧАСНОСТІ

Дмитро Петрович Мельничук, Галина Андріївна Шпиталенко

Анотація


Статтю присвячено гострим проблемам демографічного розвитку сільських територій, їх впливу на перебіг соціально-економічних процесів на всіх рівнях національної господарської системи. Охарактеризовано зміст демоекономічних антонімів «демографічний розвиток» та «демографічна катастрофа», проаналізовано історичні передумови демографічних зрушень у сільській місцевості та їх соціально-економічні наслідки. Аргументовано висновок, що економічний розвиток України потребує термінового врегулювання негативних соціально- демографічних тенденцій, які властиві українському селу. На сьогодні ці тенденції мають руйнівний характер, зумовлюючи затяжну кризу агропромислового виробництва, яку, за подібного перебігу подій, вкрай складно подолати виключно інструментами техніко-технологічної модернізації. Це на довгі роки ставитиме під сумнів продуктову безпеку держави, знижуватиме і без того невисокий рівень та якість життя населення, призводитиме до посилення міжпоселенських територіальних диспропорцій, деградації сільських територій та маргіналізації мешканців українських сіл.

Ключові слова


соціально-економічні процеси; демографія; демографічний розвиток; демографічна катастрофа; сільська територія; народжуваність; смертність; міграція; якість та рівень життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Herasymov, I.O. (Ed.) (2000), Bezsmertia. Knyha Pamiati Ukrainy 1941–1945, Poshukovo-vydavnyche ahentstvo «Knyha Pamiati Ukrainy», Kyiv, 872 p.

Vsesoyuznaya perepis' naseleniya 17 dekabrya 1926 g. Predvaritel'nye itogi perepisi (1927), Moscow, Vol. 1–3.

“Vsesoyuznaya perepis' naseleniya 1939 g. Osnovnye itogi” (1939, 1940), Pravda, July 2, April 29.

Holod v Ukraini u pershii polovyni XX st.: prychyny ta naslidky (1921–1923, 1932–1933, 1946–1947), Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni M.V. Ptukhy NAN Ukrainy, Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka, natsionalnyi universytet «Kyievo-Mohylianska akademiia», Kyiv, 364 p.

Entsyklopediia ukrainoznavstva (1949), Vol. 1, Munich, New-York.

Koval, M.V. (1999), Ukraina u Druhii svitovii i Velykii vitchyznianii viinakh (1939–1945rr.), Al'ternatyvy, Kyiv, 336 p.

Kulchytskyi, S.V. and Movchan, O.M. (1993), Nevidomi storinky holodu 1921–1923 rr. v Ukraini, Instytut istorii' Ukrai'ny AN Ukrai'ny, Kyiv, 70 p

Melnychuk, D.P. (2014), “Efekt «liudskoho kapitalu»: ekonomichni ta tekhniko-tekhnolohichni determinanty”,Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu / Ekonomichni nauky, No. 2 (68), pp. 131–141.

Narodne hospodarstvo Ukrainskoi RSR v 1971 rotsi (1972), Statystyka, Kyiv, pp. 12–14, 16.

Perkovskyi, A.L. and Pyrozhkov, S.I. (1989), “Demohrafichni vtraty Ukrainskoi RSR u 30-ti roky”, Ukrai'ns'kyj istorychnyj zhurnal, No. 8.

Steshenko, V.S. (2013), “Zmist poniat «demohrafichnyi rozvytok» i «liudskyi rozvytok»: totozhnosti ta vidminnosti”, Demohrafiia ta socialna ekonomika, No. 1 (19), pp. 5–16.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Безсмертя. Книга Пам’яті України 1941–1945 / гол. ред. кол. іст.-меморіал. серіалу «Книга Пам’яті України» : І.О. Герасимов (гол.). – К. : Пошуково-видавниче агентство «Книга Пам’яті України», 2000. – 872 с.

2. Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Предварительные итоги переписи. – М., 1927. – Вып. 1–3.

3. Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги // Правда. – 1939. – 2 июля; 1940. – 29 апреля.

4. Голод в Україні у першій половині ХХ ст.: причини та наслідки (1921–1923, 1932–1933, 1946– 1947) : матер. міжнар. наук. конф. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України ; Інститут історії України НАН України; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», 2013. – 364 с.

5. Енциклопедія українознавства. Загальна частина. – Т. 1. – Мюнхен ; Нью-Йорк, 1949.

6. Коваль М.В. Україна у Другій світовій і Великій вітчизняній війнах (1939–1945 рр.) / М.В. Коваль. – К., 1999.

7. Кульчицький С.В. Невідомі сторінки голоду 1921–1923 рр. в Україні / С.В. Кульчицький, О.М. Мовчан. – К., 1993. – 70 с.

8. Мельничук Д.П. Ефект «людського капіталу»: економічні та техніко-технологічні детермінанти / Д.П. Мельничук // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – № 2 (68). – С. 131–141.

9. Народне господарство Української РСР в 1971 році : ювілейний статистичний щорічник. – К. : Статистика, 1972. – С. 12–14, 16.

10. Перковський А.Л. Демографічні втрати Української РСР у 30-ті роки / А.Л. Перковський, С.І. Пирожков // УІЖ. – 1989. – № 8.

11. Стешенко В.С. Зміст понять «демографічний розвиток» і «людський розвиток»: тотожності та відмінності / В.С. Стешенко // Демографія та соціальна економіка. – 2013. – № 1(19). – С. 5–16.





Copyright (c) 2016 Дмитро Петрович Мельничук, Галина Андріївна Шпиталенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.