РЕКЛАМА. ПЕРСПЕКТИВНІ ОБ’ЄКТИ РОЗМІЩЕННЯ

Хасан Али Хасан

Анотація


Стаття присвячена вивченню одного з найважливіших понять та явищ маркетингу – рекламі. Вивчено історію формування сучасної реклами та розкрито основні тлумачення поняття реклами. Наведено дані щодо хронології формування ключових цілей рекламного процесу та виділено основні види класифікації реклами, її призначення та місце у комплексі маркетингу. Викладено класифікацію та зміст основних концепцій маркетингу. Розглянуто потенціал щодо ефективності базових видів рекламних комунікацій та особливості впливу цих рекламних заходів на сприйняття кінцевим споживачем. Особлива увага приділена вивченню окремих перспективних напрямів реклами, а саме рекламі в аеропортах та літаках, тобто приватним випадкам транзитної реклами. Описано виявлені переваги та недоліки зазначеного напряму рекламних комунікацій, а також надано аналіз статистичних даних, щодо ефективності реклами у аеропортах та літаках. Запропоновано вважати такий вид реклами перспективним та ефективним в умовах сучасності, оскільки прослідковується тенденція динамічного збільшення потенціальних користувачів зазначеним видом транспорту і, як наслідок, можна з великою часткою впевненості прогнозувати трансформацію потенційних пасажирів у реальних споживачів досліджуваного виду реклами.

Ключові слова


реклама; маркетинг; ефективність реклами; класифікація реклами; транзитна реклама; аеропорт

Повний текст:

PDF

Посилання


Batra, R., Majers, D. and Aaker, D. (2001), Reklamnyj menedzhment, 5th ed., Vil'jams, Moscow, 780 p.

Vasil'ev, G.A. and Poljakov, V.A. (2004), Osnovy reklamnoj dejatel'nosti, JUNITI-DANA. Moscow, 414 p.

Veselov, S.V. (2002), Marketing v reklame: Reklamnyj rynok i ego izuchenie, Vol. 1, Izdatel'stvo Mezhdunarodnogo instituta reklamy, Moscow, 316 p.

Veselov, S.V. (2004), “Kak postroit' prognoz razvitija reklamnogo rynka”, Reklamnye tehnologii, No. 3, pp. 8–10.

Dzhefkins, F. (2002), Reklama: Ucheb. posobie dlja vuzov, JUNITI-DANA, Moscow, 543 p.

Egorova-Gantman, E.V. and Pleshakov, K.V. (1999), Politicheskaja reklama, Centr politicheskogo konsul'tirovanija “Nikkolo M”, Moscow, 240 p.

Karter, G.J. and Pen'kovoj, E.M. (2001), Effektivnaja reklama: Putevoditel' dlja malogo biznesa, MTPress, Moscow, 243 p.

Katernjuk, A.V. (2001), Reklamnye tehnologii. Kommercheskaja reklama, Feniks, Rostov-on-Don, 316 p.

Kotler, F. (2002), Marketing menedzhment, Piter, Saint Petersburg, 752 p.

Chernigovcev, R. (2004), “BTL – problemy zhanra”, Reklamnye tehnologii, No. 4, pp. 22–25.

Ujells, U., Bernet, Dzh. and Moriarti, S. (2001), Reklama: principy i praktika, Piter, Saint Petersburg, 736 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Батра Р. Рекламный менеджмент : пер. с англ. / Р.Батра, Дж.Майерс, Д.Аакер. – 5-ое изд. – М. : Вильямс, 2001. – 780 с.

2. Васильев Г.А. Основы рекламной деятельности / Г.А. Васильев, В.А. Поляков. – М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2004. – 414 с.

3. Веселов С.В. Маркетинг в рекламе : в 3-х ч. Ч. 1. Рекламный рынок и его изучение / С.В. Веселов. – М. : Изд-во Междунар. ин-та рекл., 2002. – 316 с.

4. Веселов С.В. Как построить прогноз развития рекламного рынка / С.В. Веселов // Рекламные технологии. – 2004. – № 3. – С. 8–10.

5. Джефкинс Ф. Реклама : учеб. пособие / Ф.Джефкинс. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 543 с.

6. Егорова-Гантман Е.В. Политическая реклама / Е.В. Егорова-Гантман, К.В. Плешаков. – М. : Центр политического консультирования «Никколо М», 1999. – 240 с.

7. Картер Г. Эффективная реклама: Путеводитель для малого бизнеса : пер. с англ. / Г.Картер ; под общ. ред. Е.М. Пеньковой. – М. : МТ-Пресс, 2001. – 243 с.

8. Катернюк А.В. Рекламные технологии. Коммерческая реклама : учеб. пособие / А.В. Катернюк. – Ростов н/Д. : Феникс, 2001. – 316 с.

9. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент : пер. с англ. – СПб. : Питер, 2002. – 752 c

10. Черниговцев Р. BTL – проблемы жанра / Р.Черниговцев // Рекламные технологии. – 2004. – № 4. – С. 22–25.

11. Уэллс У. Реклама: принципы и практика : пер. с англ. / У.Уэллс, Дж.Бернет, С.Мориарти. – СПб. : Питер, 2001. – 736 с.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-2(76)-84-90

Copyright (c) 2016 Хасан Али Хасан

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.