ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Наталія Георгіївна Виговська, Володимир Георгійович Виговський, Галина Сімеонова

Анотація


Стаття присвячена дослідженню стану кредитного портфеля банків в умовах нестабільності зовнішнього середовища і розробці механізму оцінки кредитоспроможності позичальника як напряму запобігання зростанню проблемної заборгованості. Дослідження стану і динаміки кредитного портфеля дозволило виявити його різке погіршення протягом останніх років, що обумовлено нестабільністю зовнішнього макросередовища. Необхідність скорочення обсягів проблемної заборгованості вимагає формування адекватного механізму оцінки кредитоспроможності позичальника. Як механізм у статті визначено взаємодію суб’єктно- об’єктної і забезпечувальної підсистеми, спрямованої на прийняття управлінського рішення про надання кредиту і визначення кредитних можливостей підприємства. Авторами запропоновано склад такого механізму з позиції системного підходу з виокремленням суб’єктно-об’єктної і забезпечувальної підсистем. За складові забезпечувальної оцінки підсистем кредитоспроможності виділено методологічне, методичне, інформаційне, кадрове та організаційне забезпечення. Сформовано основні методологічні принципи оцінки кредитоспроможності, а саме: всебічність оцінки; достовірність оцінки; прогресивність оцінки; об’єктивність оцінки; професіоналізм; реальність оцінки. Використання запропонованого механізму оцінки кредитоспроможності на практиці сприятиме підвищенню ефективності кредитних відносин між банком і позичальником.

Ключові слова


кредитний портфель; механізм; кредитоспроможність; оцінка; економічна нестабільність

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrushkiv, T. (2015), “Problemy ocinky kredytospromozhnosti pozychal'nykiv v upravlinni kredytnym ryzykom banku”, Svit finansiv, No. 2 (15), pp. 113–118.

Nacional'nyj bank Ukrai'ny (2015), Bankivs'ka systema 2015: vyklyky ta perspektyvy, available at: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=14741673

Galasjuk, V.V. (2001), “Problemy ocinky kredytospromozhnosti pozychal'nykiv”, Visnyk NBU, No. 9, pp. 54–57.

Gerasymovych, A.M. (2012), “Problemy analitychnoi' ocinky bankivs'kyh metodyk vyznachennja kredytospromozhnosti pozychal'nyka-fizychnoi' osoby”, Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, No. 3 (61), pp. 313–315.

Gladkyh, D. (2015), “Ryzyky i zagrozy bankivs'kij bezpeci Ukrai'ny za pidsumkamy 2014 roku”, Visnyk Nacional'nogo banku Ukrai'ny, No. 4, pp. 14–23, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2015_4_8

D’jakonova, I.I. and Shyjan, D.V. (2013), “Teoretychni aspekty formuvannja mehanizmu zabezpechennja finansovoi' bezpeky bankivs'koi' systemy”, Visnyk Universytetu bankivs'koi' spravy Nacional’nogo banku Ukrai'ny, No. 1, pp. 156–163, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2013_1_31

Dutchenko, O.O. (2010), “Naprjamky vdoskonalennja ocinky kredytospromozhnosti pozychal'nyka banku”, Visnyk Sums'kogo nacional'nogo agrarnogo universytetu, Vol. 5/1 (39), pp. 113–120.

Mel'nyk, O.G. (2012), “Problemy diagnostyky kredytospromozhnosti pidpryjemstv”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, Vol. 22.3, pp. 143–149, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2012_22

Mys'kiv, G.V. (2014), “Problemni kredyty bankiv: sutnist', chynnyky formuvannja ta sposoby minimizacii'”, Innovacijna ekonomika, No. 5, pp. 250–255, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_5_49

“Osnovni pokaznyky dijal'nosti bankiv Ukrai'ny na 1 sichnja 2015 roku” (2015), Visnyk Nacional’nogo banku Ukrai'ny, No. 2, p. 59, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2015_2_20

Ostafil', O. and Rubaha, M. (2009), “Kompleksna ocinka kredytospromozhnosti pozychal'nyka jak instrument upravlinnja kredytnym ryzykom banku”, Formuvannja rynkovoi' ekonomiky v Ukrai'ni, No. 19, pp. 387–396.

Pravlinnja Nacional'nogo banku Ukrai'ny (2012), Pro porjadok formuvannja ta vykorystannja bankamy Ukrai'ny rezerviv dlja vidshkoduvannja mozhlyvyh vtrat za aktyvnymy bankivs'kymy operacijamy, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12

Statystychnyj shhorichnyk Zhytomyrs'koi' oblasti za 2013 rik, available at: www.zt.ukrstat.gov.ua/Publikacii/zbirnyky/zbirn_schor2014.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрушків Т. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників в управлінні кредитним ризиком банку/ Т.Андрушків // Світ фінансів. – 2008. – № 2 (15) – С. 113–118.

2. Банківська система 2015: виклики та перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=14741673.

. Галасюк В.В. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників / В.В. Галасюк, // Вісник НБУ. – 2001. – № 9 – С. 54–57.

4. Герасимович А.М. Проблеми аналітичної оцінки банківських методик визначення кредитоспроможності позичальника-фізичної особи / А.М. Герасимович // Вісник Житомирського держ. технол. ун-ту / Серія : Економічні науки. – 2012. – № 3(61). – С. 313–315.

5. Гладких Д. Ризики і загрози банківській безпеці України за підсумками 2014 року / Д.Гладких // Вісник Нац. банку України. – 2015. – № 4. – С. 14–23 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2015_4_8.

6. Д’яконова І.І. Теоретичні аспекти формування механізму забезпечення фінансової безпеки банківської системи / І.І. Д’яконова, Д.В. Шиян // Вісник Університету банківської справи Нац. банку України. – 2013. – № 1. – С. 156–163 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2013_1_31.

7. Дутченко О.О. Напрямки вдосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника банку / О.О. Дутченко // Вісник Сумського нац. аграрного ун-ту / Серія : Економіка та менеджмент. –Вип. 5/1 (39). – 2010. – С. 113–120.

8. Мельник О.Г. Проблеми діагностики кредитоспроможності підприємств / О.Г. Мельник// Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.3. – С. 143–149 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2012_22.

9. Миськів Г.В. Проблемні кредити банків: сутність, чинники формування та способи мінімізації / Г.В. Миськів // Інноваційна економіка. – 2014. – № 5. – С. 250–255 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_5_49.

10. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2015 року // Вісник Нац/ банку України. – 2015. – № 2. – С. 59 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2015_2_20.

11. Остафіль О. Комплексна оцінка кредитоспроможності позичальника як інструмент управління кредитним ризиком банку / О.Остафіль, М.Рубаха // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – № 19. – С. 387–396.

12. Про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями : положення, затверджене постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 р. № 23 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12.

13. Статистичний щорічник Житомирської області за 2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.zt.ukrstat.gov.ua/Publikacii/zbirnyky/zbirn_schor2014.pdf.

14. Андрушків Т. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників в управлінні кредитним ризиком банку/ Т.Андрушків // Світ фінансів. – 2008. – № 2 (15) – С. 113–118.

15. Банківська система 2015: виклики та перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=14741673.

16. Галасюк В.В. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників / В.В. Галасюк, // Вісник НБУ. – 2001. – № 9 – С. 54–57.

17. Герасимович А.М. Проблеми аналітичної оцінки банківських методик визначення кредитоспроможності позичальника-фізичної особи / А.М. Герасимович // Вісник Житомирського держ. технол. ун-ту / Серія : Економічні науки. – 2012. – № 3(61). – С. 313–315.

18. Гладких Д. Ризики і загрози банківській безпеці України за підсумками 2014 року / Д.Гладких // Вісник Нац. банку України. – 2015. – № 4. – С. 14–23 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2015_4_8.

19. Д’яконова І.І. Теоретичні аспекти формування механізму забезпечення фінансової безпеки банківської системи / І.І. Д’яконова, Д.В. Шиян // Вісник Університету банківської справи Нац. банку України. – 2013. – № 1. – С. 156–163 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2013_1_31.

20. Дутченко О.О. Напрямки вдосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника банку / О.О. Дутченко // Вісник Сумського нац. аграрного ун-ту / Серія : Економіка та менеджмент. – Вип. 5/1 (39). – 2010. – С. 113–120.

21. Мельник О.Г. Проблеми діагностики кредитоспроможності підприємств / О.Г. Мельник// Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.3. – С. 143–149 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2012_22.

22. Миськів Г.В. Проблемні кредити банків: сутність, чинники формування та способи мінімізації / Г.В. Миськів // Інноваційна економіка. – 2014. – № 5. – С. 250–255 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_5_49.

23. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2015 року // Вісник Нац/ банку України. – 2015. – № 2. – С. 59 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2015_2_20.

24. Остафіль О. Комплексна оцінка кредитоспроможності позичальника як інструмент управління кредитним ризиком банку / О.Остафіль, М.Рубаха // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – № 19. – С. 387–396.

25. Про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями : положення, затверджене постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 р. № 23 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12.

26. Статистичний щорічник Житомирської області за 2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zt.ukrstat.gov.ua/Publikacii/zbirnyky/zbirn_schor2014.pdf

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-2(76)-117-129

Copyright (c) 2016 Наталія Георгіївна Виговська, Володимир Георгійович Виговський, Галина Сімеонова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.