Поточний номер

№ 2(88) (2019)
Опубліковано: 2019-08-09

Весь випуск

ЕКОНОМІКА

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Переглянути всі випуски
ШАНОВНІ НАУКОВЦІ! З 1 вересня 2019 року НАЗВУ ЖУРНАЛУ ЗМІНЕНО. Відтепер видання має назву "ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ". НАСТУПНИЙ ВИПУСК ЖУРНАЛУ ДИВ. НА САЙТІ http://ema.ztu.edu.ua/

Основна мета журналу – висвітлення і обговорення теоретичних та емпіричних результатів наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері національної та міжнародної економіки, фінансової системи, економіки підприємств, статистики, інформаційного забезпечення систем управління, економічної безпеки держави та суб’єктів підприємництва.

Журнал "Вісник ЖДТУ: Економіка, управління та адміністрування" містить:

  • актуальні вагомі наукові доповіді, проголошені на фахових міжнародних і всеукраїнських конференціях;
  • статті, що висвітлюють результати наукових досліджень;
  • результати емпіричних досліджень і моделювання в галузі економіки, фінансів, статистики, інформаційного забезпечення та управління підприємствами.

Підготовка і випуск журналу здійснюються у тісній співпраці з провідними науковими школами , докторантурою й аспірантурою, а його проблематика кореспондує із тематикою наукових і прикладних наукових досліджень університету (інженерних, соціальних, екологічних).

Редакційна колегія, до складу якої входять провідні українські та іноземні фахівці по кожному з напрямів журналу, здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. Видання співпрацює з провідними ВНЗ України, громадськими та професійними організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування.

Журнал представлено у базах даних: Index Copernicus, DOAJ , Ulrich's Periodicals Directory; WorldCat ; BASE ; Google Scholar, ResearchBib

ISSN ISSN 2617-5630 (Print)

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Євдокимов Віктор Валерійович – д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Олійник О.В., д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Грицишен Д.О., д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Економіка

Бутко Микола Петрович – д. е. н., проф., Чернігівський національний технологічний університет, Україна;

Валінкевич Наталія Василівна – д.е.н., доцент, Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

Менеджмент

Гарафонова Ольга Іванівна – д.е.н., професор кафедри менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, Україна;

Тарасюк Галина Миколаївна - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і туризму, Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

Міжнародні економічні відносини

Борзенко Олена Олександрівна - д.е.н., провідний науковий співробітник, сектор міжнародних фінансових досліджень, Інститут економіки та прогнозування НАН України, Україна;

Романчук Катерина Василівна– д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

Облік і оподаткування

Жиглей Ірина Вікторівна – д.е.н., професор, Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Замула Ірина Валеріївна - д.е.н., професор, Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Легенчук Сергій Федорович -д.е.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Мартинюк Тереза - д.е.н., професор, Сопотська Вища школа, Польща;

Петрук Олександр Михайлович – д.е.н., професор кафедри фінансів і кредиту, Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Ремлейн М - д.е.н, професор, Познанський економічний університет, Польща.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Гросул Вікторія Анатоліївна - д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та управління, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Україна;

Фролова Лариса Володимирівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі, академік Академії економічних наук,, Одеський національний політехнічний університет, Україна.

Публічне управління та адміністрування

Домбровська Світлана Миколаївна - д.е.н., професор, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України;

Міхальські Томаш - доктор наук габіліт, професор кафедри океанографії, Гданський університет, Польща;

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна - доктор наук з державного управління , завідувач кафедри публічного управління, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Україна;

Сергієнко Лариса Василівна – к.е.н., доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

Фінанси, банківська справа та страхування

Виговська Наталія Георгіївна - д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Державний університет «Житомирська політехніка», Україна;

Лєонов Сергій В’ячеславович - д.е.н., професор, проректор, Сумський державний університет, Україна;

Макаренко Інна Олександрівна – к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування ННІ бізнес-технологій "УАБС", Сумський державний університет, Україна;

Мейзлік Ладіслав - к.е.н., завідувач кафедри фінансового обліку і аудиту, Вища економічна школа, м.Прага, Республіка Чехія;

Мошенський Сергій Захарович - професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка», Україна.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
Державний університет «Житомирська політехніка»
вул. Чуднівська 103, Житомир, Україна, 10005
e-mail: rvv@ztu.edu.ua

Тел. 0412 22-89-18