№ 4(34) (2005)

Зміст

ЕКОНОМІКА

Ценовая политика и ее влияние на конкурентоспособность винодельческих предприятий PDF (Русский)
Н. Ю. Анисимова
Вивчення соціальної структури пострадянських суспільств: теоретичні та методологічні підходи PDF
Р. П. Задорожна
Становлення інноваційного підприємства в системі регулювання економічного розвитку АПК PDF
В. В. Жебка
Використання методологій оцінки ефективності інвестиційних проектів в ринкових умовах господарювання PDF
К. В. Ілляшенко
Форс-мажор у сільськогосподарського виробника: обліковий аспект PDF
Н. А. Канцедал
История реформирования земельных отношений во второй половине XIX и начала XX веков PDF (Русский)
М. М. Караман, М. Г. Глобинец
Тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності Черкаської області PDF
В. В. Коломієць
Особливості конкурентоспроможності вітчизняної продовольчої продукції PDF
А. М. Любченко
Можливості державної політики для зниження ризику інвестування у зерновому секторі PDF
Петро Миколайович Майданевич, К. В. Ілляшенко
Управління людськими ресурсами промислового підприємства: прогресивні підходи та історична ретроспектива PDF
Дмитро Петрович Мельничук, Тетяна Анатоліївна Мельничук
Науково-методичні посилання систематизації середовища розподілу PDF
Олександр Олексійович Папаіка
Визначення галузевої привабливості регіону PDF
О. А. Підлісна
Діагностика параметрів економічної стійкості підприємства PDF
Наталія Борисівна Проценко
Economic efficiency of animal breeding intensification PDF (Русский)
Г. А. Туварчиева
Проблеми зайнятості та активізації підприємницької діяльності населення України PDF
С. О. Тульчинська
До питання моделювання беззбиткових обсягів виробництва PDF
Анатолій Йосипович Щехорський
Płaca i uwarunkowania wynagrodzeń w Polsce PDF (Polski)
А. Parkitna
Державне управління формуванням та використанням трудового потенціалу PDF
Людмила Миколаївна Ільїч

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Реформування чи знищення обліку: кричу й благаю, а мене не чують PDF
Франц Францович Бутинець
Позитивізм у розвитку облікових теорій PDF
Наталія Михайлівна Малюга
Практика оподаткування прибутку та його обліку в кінці ХХ на початку ХХ століття PDF
Світлана Леонідівна Береза
Особливості складання звіту про рух грошових коштів за вітчизняними та міжнародними стандартами PDF
Ірина Миколаївна Вигівська
Версія в контрольній діагностиці: теоретичний аспект PDF
Наталія Георгіївна Виговська
Галузеві особливості формування доходів і витрат у санаторно-курортному комплексі PDF
Ірина Романівна Гавришків, Валентина Олександрівна Іваненко
Екологічні складові в системі національних рахунків PDF
Валерій Кирилович Данилко
Організація системи внутрішньогосподарського контролю: поняття, вимоги, фактори впливу PDF
Зоя Петрівна Дереза
Комерційна таємниця як складова економічної безпеки підприємства PDF
Анатолій Петрович Дикий, Марина Василівна Семенчук
Функція виробництва в аспекті розрахунку витрат: теоретико-методичні засади PDF
М. Добія, Оксана Вікторівна Олійник
Реінжиніринг бізнес-процесів як передумова створення комп’ютерної системи бухгалтерського обліку на підприємстві PDF
Віктор Валерійович Євдокимов, Юрій Дмитрович Довгаль
О направлениях отражения расходом на исследования и разработки на счетах бухгалтерского учета PDF (Русский)
О. В. Кантаєва
Проблемні питання в методиці аудиту PDF
Тетяна Миколаївна Ковбич
Фінансова та податкова звітність: узгодженість показників PDF
Яна Вікторівна Лебедзевич
Розвиток теоретичних аспектів бухгалтерського обліку об’єктів права інтелектуальної власності PDF
Сергій Федорович Легенчук
Проблемы и пути решения учета расчетов по недостаче имущества, учитываемого на забалансовых счетах у переработчика PDF (Русский)
В. Н. Лемеш
Проблеми об’єктивності показників бухгалтерського обліку і фінансової звітності при оцінці інвестиційної привабливості підприємств України PDF
Іван Васильович Луканьов
Систематизація підходів формування планово-облікових одиниць в суднобудуванні PDF
Петро Миколайович Майданевич, Л. Б. Прокопович
Розвиток системного трактування бухгалтерського обліку PDF
Олександр Михайлович Петрук
Модифікація методу аудиту в електронному середовищі PDF
О. Г. Пономаренко
Статистичний аналіз горизонтальної та вертикальної структури ВВП PDF
К. Р. Приходько
Взаємозв’язок корпоративного управління та організації бухгалтерського обліку PDF
Людмила Степанівна Скакун
Методика перевірки правильності відображення в балансі статей активу і пасиву PDF
Дмитро Сергійович Сушко
Використання програмного забезпечення для узгодження бухгалтерського та податкового обліку податку на прибуток підприємства PDF
Надія Марківна Ткаченко, Вікторія Віталіївна Квачан
Облік зовнішньоекономіних операцій при проведенні зустрічної торгівлі PDF
Наталія Василівна Федькевич
Взаємозв’язок стратегічного контролю і ситуаційного аналізу PDF
Г. І. Фролова
Принципи формування облікової інформації суб’єктами господарської діяльності PDF
Юзеф Сигизмундович Цал-Цалко
Економічна діагностика та діагностичний аналіз: сучасні підходи до трактування PDF
Людмила Йосипівна Юрківська
Місце управлінської звітності в підвищенні оперативності прийняття рішень PDF
Олександр Йосипович Юрківський