№ 2(56) Ч.2 (2011)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ІНТЕГРАЦІЯ ПРОЦЕСІВ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ PDF
Вікторія Павлівна Белякова
КЛАСТЕР ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОХІМІЧНОГО СЕРВІСУ PDF
Людмила Валеріївна Тарасович
УМОВИ СВІТОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ КРАЇН У СФЕРІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Й ОБМІНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ І ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ PDF
Ольга Сергіївна Резнікова
ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ PDF (Русский)
Иван Дмитриевич Падерин, Лилия Михайловна Полевая
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ PDF
Оксана Миколаївна Кушніренко, В. В. Прохоренкова
ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ PDF
Олег Вікторович Котляревський
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ПРІОРИТЕТНОГО ЧИННИКА ПРИМНОЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТ PDF
Ольга Валеріївна Костеньова
АНАЛІЗ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ЕКОНОМІЧНІ ТА ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ PDF
Анатолій Петрович Дикий, Дмитрій Олександрович Грицишен, Олександр Володимирович Музика
НАПРЯМИ ТА ПРИНЦИПОВІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Ольга Володимирівна Кантаєва, Надія Миколаїва Батіщева
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Наталія Василівна Валінкевич, Світлана Вікторівна Боброва
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: ЕКОНОМІКО-СУТНІСНЕ НАПОВНЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ PDF
Марія Олегівна Козлова, Дмитрій Олександрович Грицишен
КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ PDF
Ольга Олександрівна Колесник
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ІНСТИТУЦІЙНИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
Микола Миколайович Костриця
ПОБУДОВА МОДЕЛІ ІНТЕГРОВАНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ МЕРЕЖ PDF
Людмила Степанівна Ладонько, Ірина Василівна Калінько
СЕРЕДНІ ЦИКЛИ ТА ЇХ РОЛЬ У ПРОТІКАННІ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Інна Ванадіївна Левицька
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. В. Левицький
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ РИНКУ PDF
О. В. Лепьохін
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ PDF
І. О. Лепьохіна
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
І. Ю. Нагаєць
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВОГО СТАНУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
В. Я. Нусінов, Л. А. Буркова
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
Світлана Вікторівна Обіход
АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
О. М. Пєтухова
РОЗВИТОК МОДЕЛЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ PDF
Ольга Михайлівна Пєтухова, Г. В. Сілакова
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ РИНКУ ЕКОТЕКСТИЛЮ PDF
Богдан Богданович Семак
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Без заголовку
Н. С. Скопенко
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В ПЕРІОД СИСТЕМНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ PDF
О. Л. Тарабукина, М. Ю. Ярмолюк
УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВ КАМЕНЕВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Галина Миколаївна Тарасюк, Ю. А. Грибук
МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ PDF (Русский)
Элеонора Юрьевна Терещенко, Ольга Александровна Украинская
ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
Людмила Валеріївна Тітенко
СТРУКТУРА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ PDF
Наталія Валеріївна Ткаленко
МАРКЕТИНГОВІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА PDF
О. В. Ткаченко
ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ АПК В СИСТЕМІ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЗВ'ЯЗКІВ PDF
Ніна Степанівна Узунова
ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ “ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА” PDF
Олена Володимирівна Харчишина
МОДЕЛЬ ПОВЕДІНКИ УКРАЇНИ В ПОЛІТИЦІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ PDF
А. В. Череп, А. О. Чорнолуцька
ДОСВІД КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ КРИЗИ І СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ PDF
О. Г. Череп, Н. В. Сіра
СУЧАСНИЙ РИНОК ПРАЦІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Людмила Іллівна Шваб
ВИТРАТИ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ PDF
Людмила Іванівна Швець
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ У СПІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Марія Михайлівна Шестерняк
ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА: ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КАТЕГОРІЙ PDF
Марія Михайлівна Шигун, Віталій Вікторович Бондарчук
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОГЛЯДІВ ДО ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВІДКРИТОЇ СИСТЕМИ PDF
Олена Олександрівна Юшкевич
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Тетяна Віталіївна Якимчук
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ АКУМУЛЯТОРІВ В УКРАЇНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА PDF
Світлана Степанівна Яременко

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ PDF
Г. В. Анісімова, Н. В. Скоробогатова
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩНОСТИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ БАНКОВ PDF (Русский)
Валерия Валерьевна Волкова, Неля Ивановна Волкова, Оксана Михайловна Черная
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПРОДАЖУ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ PDF
Оксана Володимирівна Галасюк
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Дарія Сергіївна Жук, Алла Олександрівна Касич
РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Валентина Дмитрівна Кашуба
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Василь Зеновійович Михальський
ДЕПОЗИТАРНІ РОЗПИСКИ ТА СПЕЦИФІКА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІТЕНТІВ PDF
Сергій Захарович Мошенський
ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ PDF
Л. Г. Олейнікова