№ 2(56) Ч.2 (2011)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

ЕКОНОМІКА

ІНТЕГРАЦІЯ ПРОЦЕСІВ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ PDF
Вікторія Павлівна Белякова 6-12
КЛАСТЕР ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОХІМІЧНОГО СЕРВІСУ PDF
Людмила Валеріївна Тарасович 121-125
УМОВИ СВІТОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ КРАЇН У СФЕРІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Й ОБМІНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ І ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ PDF
Ольга Сергіївна Резнікова 104-106
ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ PDF (Русский)
Иван Дмитриевич Падерин, Лилия Михайловна Полевая 91-92
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ PDF
Оксана Миколаївна Кушніренко, В. В. Прохоренкова 55-58
ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ PDF
Олег Вікторович Котляревський 52-54
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ПРІОРИТЕТНОГО ЧИННИКА ПРИМНОЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТ PDF
Ольга Валеріївна Костеньова 41-47
АНАЛІЗ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ЕКОНОМІЧНІ ТА ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ PDF
Анатолій Петрович Дикий, Дмитрій Олександрович Грицишен, Олександр Володимирович Музика 17-26
НАПРЯМИ ТА ПРИНЦИПОВІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Ольга Володимирівна Кантаєва, Надія Миколаїва Батіщева 27-29
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Наталія Василівна Валінкевич, Світлана Вікторівна Боброва 13-16
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: ЕКОНОМІКО-СУТНІСНЕ НАПОВНЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ PDF
Марія Олегівна Козлова, Дмитрій Олександрович Грицишен 30-37
КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ PDF
Ольга Олександрівна Колесник 38-40
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ІНСТИТУЦІЙНИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
Микола Миколайович Костриця 48-51
ПОБУДОВА МОДЕЛІ ІНТЕГРОВАНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ МЕРЕЖ PDF
Людмила Степанівна Ладонько, Ірина Василівна Калінько 59-64
СЕРЕДНІ ЦИКЛИ ТА ЇХ РОЛЬ У ПРОТІКАННІ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Інна Ванадіївна Левицька 65-68
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. В. Левицький 69-71
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ РИНКУ PDF
О. В. Лепьохін 72-75
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ PDF
І. О. Лепьохіна 76-78
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
І. Ю. Нагаєць 79-81
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВОГО СТАНУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
В. Я. Нусінов, Л. А. Буркова 82-85
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
Світлана Вікторівна Обіход 86-90
АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
О. М. Пєтухова 93-95
РОЗВИТОК МОДЕЛЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ PDF
Ольга Михайлівна Пєтухова, Г. В. Сілакова 96-103
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ РИНКУ ЕКОТЕКСТИЛЮ PDF
Богдан Богданович Семак 107-109
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Без заголовку
Н. С. Скопенко 110-114
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В ПЕРІОД СИСТЕМНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ PDF
О. Л. Тарабукина, М. Ю. Ярмолюк 115-120
УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВ КАМЕНЕВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Галина Миколаївна Тарасюк, Ю. А. Грибук 126-129
МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ PDF (Русский)
Элеонора Юрьевна Терещенко, Ольга Александровна Украинская 130-132
ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
Людмила Валеріївна Тітенко 133-136
СТРУКТУРА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ PDF
Наталія Валеріївна Ткаленко 137-140
МАРКЕТИНГОВІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА PDF
О. В. Ткаченко 141-142
ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ АПК В СИСТЕМІ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЗВ'ЯЗКІВ PDF
Ніна Степанівна Узунова 143-147
ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ “ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА” PDF
Олена Володимирівна Харчишина 148-151
МОДЕЛЬ ПОВЕДІНКИ УКРАЇНИ В ПОЛІТИЦІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ PDF
А. В. Череп, А. О. Чорнолуцька 152-153
ДОСВІД КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ КРИЗИ І СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ PDF
О. Г. Череп, Н. В. Сіра 154-156
СУЧАСНИЙ РИНОК ПРАЦІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Людмила Іллівна Шваб 157-162
ВИТРАТИ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ PDF
Людмила Іванівна Швець 163-168
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ У СПІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Марія Михайлівна Шестерняк 169-171
ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА: ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КАТЕГОРІЙ PDF
Марія Михайлівна Шигун, Віталій Вікторович Бондарчук 172-178
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОГЛЯДІВ ДО ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВІДКРИТОЇ СИСТЕМИ PDF
Олена Олександрівна Юшкевич 179-183
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Тетяна Віталіївна Якимчук 184-189
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ АКУМУЛЯТОРІВ В УКРАЇНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА PDF
Світлана Степанівна Яременко 190-193

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ PDF
Г. В. Анісімова, Н. В. Скоробогатова 194-199
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩНОСТИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ БАНКОВ PDF (Русский)
Валерия Валерьевна Волкова, Неля Ивановна Волкова, Оксана Михайловна Черная 200-203
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПРОДАЖУ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ PDF
Оксана Володимирівна Галасюк 204-205
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Дарія Сергіївна Жук, Алла Олександрівна Касич 206-208
РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Валентина Дмитрівна Кашуба 209-211
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Василь Зеновійович Михальський 212-214
ДЕПОЗИТАРНІ РОЗПИСКИ ТА СПЕЦИФІКА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІТЕНТІВ PDF
Сергій Захарович Мошенський 215-218
ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ PDF
Л. Г. Олейнікова 219-222