№ 3(81) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Оценка эффективности КСО с использованием теории игр PDF (Русский)
Тетяна Вікторівна Боцян 3-7
Структурування факторингового бізнесу: облікові аспекти PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Вікторія Костянтинівна Макарович 8-12
Впровадження міжнародного досвіду щодо обліку та звітності програм пенсійного забезпечення PDF
Світлана Олександрівна Кузнецова, Тетяна Вікторівна Солдатенко 13-16
Реалізація принципів прозорості та підзвітності в умовах ризик-орієнтованого аудиту електронної системи закупівель PDF
Марія Сергіївна Письменна 17-24
Розвиток організації обліку на основі концепції ощадливого виробництва PDF
Тетяна Федорівна Плахтій 25-30
Предметна сфера та об’єктний склад бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління PDF
Світлана Володимирівна Свірко 31-44
Теоретичні аспекти обліку специфічних активів: інституційний підхід PDF (English)
I. A. Yuhimenko-Nazaruk 45-49

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Глобалізація вищої освіти та її наслідки для України PDF
Ігор Володимирорвич Бурачек, Катерина Миколаївна Кравчук 50-53
Регіональний статистико-економічний аналіз розвитку малого та середнього підприємництва в Житомирській області PDF
Світлана Івановна Павлова 54-60

ЕКОНОМІКА

Інструментарій інтегрування інноваційно-орієнтованих підприємств машинобудування в середовище індустріального парку PDF
Катерина Олександрівна Бояринова 61-67
Необхідність використання елементів системи контролінгу суб’єктами малого та мікропідприємництва PDF
Катерина Олександрівна Бужимська, Алла Василівна Оверчук 68-72
Удосконалення системи органів корпоративного управління шляхом формування тіньового борду PDF
Владислав Павлович Голівер 73-79
Удосконалення методики оцінки економічного потенціалу підприємства з використанням потенціальних галузевих кластерів PDF
Володимир Якович Нусінов, Наталя Олександрівна Шура 80-88
Процес реструктуризації як стратегія адаптації підприємств до змін зовнішнього середовища PDF
Олександра Миколаївна Свінцицька 89-92

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Формування підходів до джерел формування та напрямків використання фінансових ресурсів вищих навчальних закладів PDF
Тетяна Олександрівна Павлушенко 93-100