DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-3(81)-50-53

Глобалізація вищої освіти та її наслідки для України

Ігор Володимирорвич Бурачек, Катерина Миколаївна Кравчук

Анотація


Робота присвячена вивченню процесу становлення вищої освіти України, яка в сучасних умовах, як і інші сфери діяльності, усе гостріше відчуває тиск з боку країн-сусідів. Глобалізаційна культура системи вищої освіти в Україні, в першу чергу, пов’язана з процесом інноваційної освіченості суспільства. Виникає певна складність, що обумовлюється тривалим включенням до Українського простору тоталітарної системи. Як наслідок, її економіка, а також соціальна та культурна сфери не мали змоги вільно та самостійно розвиватися. Тому, при просуванні глобалізації вищої освіти необхідно брати за основу англо-американську модель світоустрою, експансію євроатлантичних культурних цінностей, які прийнятні саме для закордонної вищої школи, основною перевагою якої є критичне мислення, яке сприяє формуванню творчого підхіду до будь-якої людської діяльності. Проаналізовано передумови, під впливом яких вищі навчальні заклади не можуть розраховувати на національну систему освіти, оскільки сучасні умови вимагають використання Болонського процесу задля прискорення процесу Євроінтеграції. За останні роки відбувається становлення та розгляд вищої освіти як товару, де її комерціалізація виходить на рівень світового ринку не акцентуючи роль на самій якості освітніх послуг. Однією з найстрашніших загроз для національної системи вищої освіти є поява провайдерів в освіті. Враховуючи слабкий економічний розвиток країни це призводить до посилення «відтоку інтелекту» за кордон. Виявлено основні завдання, які необхідно виконувати навчальним закладам задля протистояння в конкурентній боротьбі, основною метою якої є максимальне охоплення ринку освітніх послуг та залучення потенційних абітурієнтів. Разом з цим, глобалізація культурної складової вищої освіти України може мати наступні наслідки: популяризацію глобальних мультикультурних цінностей; домінування євроатлантичної культури на всій території країни; збільшення кількості освітніх провайдерів країн-сусідів та знецінення власної культури та ідентичності суспільства.

Ключові слова


глобалізація; інтеграція; інтернаціоналізація; просування освітніх послуг; провайдер освіти; глобалізаційна культура; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Dmytrijeva, V.Ju., Osoblyvosti rynku osvitnih poslug u systemi vyshhoi' osvity, available at: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/18/statti/dmitriev.htm

Zhars'ka, I. and Netkova, V., Suchasnyj stan i tendencii' rozvytku osvitnih poslug v Ukrai'ni: statystychni ocinky, available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2404/1

Zaharova, I.V. (2008), Marketing obrazovatel'nyh uslug, UlGTU, Ul'janovsk, 170 p.

Іvanov, Ju.V. (2011), «Konkurentospromozhnіst' zakladіv vishhoї osvіti spozhivchoї kooperacії na rinku osvіtnіh poslug Ukraїni», Ukraїns'ka kooperacіja, No. 4, available at: http://www.ukrcoop-journal.com.ua/num/ivanov.htm

Lozovij, V.S., Ukraїna na mіzhnarodnomu rinku osvіtnіh poslug vishhoї osvіti, Analіtichna zapiska, available at: http://www.niss.gov.ua/articles/1695

«Rinok osvіtnіh poslug і jogo harakternі risi», available at: http://www.virtual.ks.ua/students/1485-market-ofeducational-services-and-its-characteristics.html

Sagajdak, M.P., Doslіdzhennja chinnikіv vplivu na povedіnku spozhivachіv osvіtnіh poslug, available at: https://www.slideshare.net/alegre380/ss-27877727

Chkalovs'ka, G.Z. (2012), «Efektivnіst' funkcіonuvannja rinku osvіtnіh poslug v Ukraїnі: problemi ta perspektivi», Stalij rozvitok ekonomіki, No. 3, pp. 59–64.

Jashhuk, T.A. (2013), «Rinok osvіtnіh poslug: sutnіst' ta tendencії rozvitku», Іnnovacіjna економіка, No. 8, pp. 246–249.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Дмитрієва В.Ю. Особливості ринку освітніх послуг у системі вищої освіти [Електронний ресурс] / В.Ю. Дмитрієва. – Режим доступу : https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/18/statti/dmitriev.htm.
  2. Жарська І. Сучасний стан і тенденції розвитку освітніх послуг в Україні: статистичні оцінки [Електронний ресурс] / І.Жарська, В.Неткова. – Режим доступу : http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2404/1.
  3. Захарова И.В. Маркетинг образовательных услуг / И.В. Захарова. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 170 с.
  4. Іванов Ю.В. Конкурентоспроможність закладів вищої освіти споживчої кооперації на ринку освітніх послуг України [Електронний ресурс] / Ю.В. Іванов // Українська кооперація. – 2011. – № 4. – Режим доступу : http://www.ukrcoop-journal.com.ua/num/ivanov.htm.
  5. Лозовий В.С. Україна на міжнародному ринку освітніх послуг вищої освіти. Аналітична записка [Електронний ресурс] / В.С. Лозовий. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1695.
  6. Ринок освітніх послуг і його характерні риси [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.virtual.ks.ua/students/1485-market-of-educational-services-and-its-characteristics.html.
  7. Сагайдак М.П. Дослідження чинників впливу на поведінку споживачів освітніх послуг [Електронний ресурс] / М.П. Сагайдак. – Режим доступу : https://www.slideshare.net/alegre380/ss-27877727.
  8. Чкаловська Г.З. Ефективність функціонування ринку освітніх послуг в Україні: проблеми та перспективи / Г.З. Чкаловська // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3. – С. 59–64.
  9. Ящук Т.А. Ринок освітніх послуг: сутність та тенденції розвитку / Т.А. Ящук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – С. 246–249. 
Copyright (c) 2017 Ігор Володимирорвич Бурачек, Катерина Миколаївна Кравчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.