DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-3(81)-8-12

Структурування факторингового бізнесу: облікові аспекти

Ірина Миколаївна Вигівська, Вікторія Костянтинівна Макарович

Анотація


Теоретично обґрунтовано приналежність факторингу до основної операційної діяльності факторингової компанії, що надало можливість структурування факторингового бізнесу за видами діяльності. Відсутність єдиного підходу до класифікації факторингу (факторингових послуг) дозволили систематизувати та уточнити їх класифікацію як основу розробки обліково-аналітичного забезпечення управління ризиками факторингового бізнесу. Виділено класифікаційні ознаки, такі як: право зворотної вимоги (зворотний, беззворотний); територіальна ознака (міжнародний, внутрішній); предмет договору факторингу (реальний, консенсуальний); наявність повідомлення боржника (конвенційний, конфіденційний). Структурування факторингового бізнесу сприяє ідентифікації ризиків господарської діяльності факторингової компанії залежно від виду факторингу, розробці методичного забезпечення бухгалтерського обліку факторингових операцій в умовах ризику, пошуку методів управління ризиками діяльності та визначенню ефективності управління в цілому.

Ключові слова


факторинг; факторинговий бізнес; ризик; господарська діяльність; бухгалтерський облік; класифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Vovchak, O.D., Shpargalo, G.Je. and Andrejkiv, T.Ja. (2012), «Faktoryng», Znannja Publ., K., pp. 247.

Evseykina, E.Yu. (2008), «Bukhgalterskiy uchet faktoringovykh operatsiy v organizatsiyakh», dis ... k.e.n., Novosibirsk, 175 p.

Ivash, I.I. (2005), «Faktoringovye operatsii: sushchnost' i osobennosti provedeniya v Respublike Belarus'», Minsk, 27 p.

Levchenko, O.M. (2010), «Faktoryng: metodyka oblikovogo procesu», «Aktual'ni problemy ekonomiky», No. 11 (113), pp.219–233.

Ljashko, V.P. (2004), «Vprovadzhennja progresyvnyh metodiv upravlinnja finansovymy resursamy pidpryjemstv u zovnishn'oekonomichnij dijal'nosti», dys. k.e.n., K., 174 p.

Naumenkova, S.V. and Mishhenko, S.V. (2010), «Rynok finansovyh poslug», Kyi'v, Znannja Publ., 532 p.

Orlova, O.V. (2012), «Faktoryngovi operacii':oblikovo-klasyfikacijnyj pidhid», Tezy ХI Mizhn. nauk. konf. «Ekonomichni teorii' jak osnova rozvytku buhgalters'kogo obliku, analizu ta kontrolju», Zhytomyr: ZhDTU, pp. 277–278.

Pal'chuk, O.I. (2011), «Faktoryng na svitovomu rynku finansovyh poslug v umovah ekonomichnoi' globalizacii'», avtoref. dys. ... k.e.n., K., 20 p.

Stupnyc'kyj, O.I. and Koverda, V.M. (2010), «Suchasnyj faktoryng: efektyvnist' torgovel'nyh operacij ta upravlinnja korporatyvnymy finansamy», K. : Vyd.-poligr, centr «Kyi'v. Un-t», 255 p.

Taraba, N.V. (2006) «Vydy dogovoriv faktoryngu», Pravo Ukrai'ny, No 1, pp. 78–81.

Tsenev, V. «Sovershennaya klassifikatsiya», available at : http://psyberia.ru/remarks/sclass

Chapichadze, Ja.O. (2000) «Dogovir faktoryngu», dys. K.juryd.n., Harkiv, 191 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Вовчак О.Д. Факторинг : навч. посібник / О.Д. Вовчак, Г.Є. Шпаргало, Т.Я. Андрейків. – К. : Знання, 2012. – 247 с.
 2. Евсейкина Е.Ю. Бухгалтерский учет факторинговых операций в организациях : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.12 / Е.Ю. Евсейкина. – Новосибирск, 2008. – 175 с.
 3.  Иваш И.И. Факторинговые операции: сущность и особенности проведения в Республике Беларусь : метод. пособие / И.И. Иваш. – Минск, 2005. – 27 с.
 4. Левченко О.М. Факторинг: методика облікового процесу / О.М. Левченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11 (113). – С. 219–233.
 5. Ляшко В.П. Впровадження прогресивних методів управління фінансовими ресурсами підприємств у зовнішньоекономічній діяльності : дис. … канд. екон. наук / В.П. Ляшко. – К., 2004. – 174 с.
 6.  Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг : навч. посібник / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. – К. : Знання, 2010. – 532 с.
 7. Орлова О.В. Факторингові операції: обліково-класифікаційний підхід / О.В Орлова // Тези. ХI Міжн. наук. конф. «Економічні теорії як основа розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю». – Ж. : ЖДТУ, 2012. – С. 277–278.
 8.  Пальчук О.І. Факторинг на світовому ринку фінансових послуг в умовах економічної глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / О.І. Пальчук ; НАН України, ІСЕМВ. – К., 2011. – 20 с.
 9.  Ступницький О.І. Сучасний факторинг: ефективність торговельних операцій та управління корпоративними фінансами : навч. посібник / О.І. Ступницький, В.М. Коверда. – К. : Вид.-полігр. центр «Київ. ун-т», 2010. – 255 с.
 10.  Тараба Н.В. Види договорів факторингу / Н.В. Тараба // Право України. – 2006. – № 1. – С. 78–81.
 11.  Ценев В. Совершенная классификация / В.Ценев [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://psyberia.ru/remarks/sclass.
 12.  Чапічадзе Я.О. Договір факторингу : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Я.О. Чапічадзе. – Харків, 2000. – 191 с.
Copyright (c) 2017 Ірина Миколаївна Вигівська, Вікторія Костянтинівна Макарович

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.