№ 3(37) (2006)

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Людмила Віталіївна Чижевська 6-12
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОТРАНСПОРТА PDF (Русский)
В. Д. Белик 13-19
МЕТОДИ ПІДТРИМКИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ОБЛІКОВОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Петрівна Войналович 20-30
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ІСЛАМСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Димитрій Олександрович Грицишен 31-36
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОГАШЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ PDF
В. С. Здреник 37-41
ФІНАНСОВІ ЗВІТИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА МІЖНАРОДНІЙ ОБЛІКОВИХ ПРАКТИКАХ, ЇХ КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА PDF
Тетяна Григорівна Камінська 42-46
СЕЗОННІ ВИТРАТИ У РИБНІЙ ГАЛУЗІ: ПИТАННЯ ОБЛІКУ PDF
О. В. Князєва 47-51
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА РОЗРОБКУ І ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ (ПРОДУКЦІЇ) PDF
Ю. А. Кузьмінський, М. О. Воронова 52-56
МІСЦЕ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТА ФІНАНСОВИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ДІЯЛЬНОСТ PDF
Олена Адамівна Лаговська 57-63
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РЕМОНТІВ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В НЕДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Валентина Іванівна Леонтьєва 64-68
ОЦІІНКА ЯК МЕТА ОБЛІІКУ В ПРАЦЯХ О..П.. РУДАНОВСЬКОГО PDF
Наталія Михайлівна Малюга, Ірина Валеріївна Супрунова 69-77
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТОРІВ НА РИНКУ АКЦІЙ: СТАН ТА ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ PDF
Сергій Захарович Мошенський 78-84
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ ВАРТІСТЬ ОСВІТНІІХ ПОСЛУГ В ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ PDF
Тетяна Петрівна Остапчук 85-90
РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ КАПІТАЛУ: СУТНІСТЬ І СКЛАДОВІ PDF
Євгенія Броніславівна Пономаренко 91-96
УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ PDF
Світлана Іванівна Саченко 97-106
МЕТОДИКА ОБЛІКУ ТА РОЗПОДІЛУ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ PDF
Світлана Василівна Сисюк 107-112
ОБЛІК І БАГАТСТВО: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РОЗВИТКУ ВІД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ДО ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Віталій Вікторович Травін 113-122
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА УМОВАХ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Володимир Володимирович Труш 123-128
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ОПОДАТКУВАННЯ PDF
Світлана Леонідівна Береза 129-136
УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ: ВИДІЛЕННЯ НАДУМАНОГО НАПРЯМУ ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ? PDF
Оксана Вікторівна Олійник, Інна Тадеушівна Райковська 137-144
ОБ’ЄКТИ КАПІТАЛУ (ПАСИВІВ) У ФІНАНСОВОМУ АНАЛІЗІ PDF
Валерія Василівна Сопко 145-148
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКІ РОЗРАХУНКИ: ПОНЯТІЙНИЙ АСПЕКТ PDF
Олена Володимирівна Тюлюканова 149-153
ЦІЛЬОВЕ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВНЗ PDF
В. В. Чепоров, Г. Є. Чепорова, М. М. Максимюк 154-160

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОКА НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Т. І. Балановська, Н. І. Процюк 161-164
ГОСПОДАРСТВА НАСЕЛЕННЯ І РИНОК ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Руслан Вадимович Глібов 165-167
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАГРОМАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ PDF
Олена Григорівна Денисюк 168-173
НАУКОВІ ЗАСАДИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
П. К. Канінський 174-180
ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА В УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН PDF
О. Д. Костюк 181-184
ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНУ ЛАНДШАФТІВ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ PDF
С. П. Коцюба 185-195
ПОБУДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА СТРУКТУРИ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ З МЕТОЮ ОПТИМАЛЬНОГО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА ДАНИМИ ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ PDF
Марина Євгенівна Кочубей 196-199
РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДКОМПЛЕКСУ ПТАХІВНИЦТВА PDF
І. Г. Кушнір 200-204
СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АПК КРЫМА PDF (Русский)
П. Н. Майданевич 205-210
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБІГОВИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ю. П. Майданевич 211-217
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ PDF
Світлана Іванівна Павлова 218-221
ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇЇ КРИТЕРІЇ PDF
Ігор Іванович Світлишин 222-224

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (ДО НАБРАННЯ ЧИННОСТІ П(С)БО 30 “БІОЛОГІІЧНІ АКТИВИ”) PDF
Володимир Михайлович Метелиця 225-231
СТАТИСТИКА ВИРОБЛЕНИХ НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЕЛЕМЕНТА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ PDF
Віктор Петрович Мороз 232-237
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В СТАТИСТИЦІ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Юлія Юзефівна Мороз 238-243
ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ФІНАНСОВОГО ЗВІТУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Артем Ігорович Сердюк 244-254
НОМИНАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ PDF (Русский)
А. А. Сёмченков 255-263
СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Юзеф Сигізмундович Цал-Цалко 264-268