№ 3(37) (2006)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Людмила Віталіївна Чижевська
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОТРАНСПОРТА PDF (Русский)
В. Д. Белик
МЕТОДИ ПІДТРИМКИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ОБЛІКОВОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Петрівна Войналович
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ІСЛАМСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Димитрій Олександрович Грицишен
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ ПОГАШЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ PDF
В. С. Здреник
ФІНАНСОВІ ЗВІТИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА МІЖНАРОДНІЙ ОБЛІКОВИХ ПРАКТИКАХ, ЇХ КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА PDF
Тетяна Григорівна Камінська
СЕЗОННІ ВИТРАТИ У РИБНІЙ ГАЛУЗІ: ПИТАННЯ ОБЛІКУ PDF
О. В. Князєва
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА РОЗРОБКУ І ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ (ПРОДУКЦІЇ) PDF
Ю. А. Кузьмінський, М. О. Воронова
МІСЦЕ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТА ФІНАНСОВИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ДІЯЛЬНОСТ PDF
Олена Адамівна Лаговська
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РЕМОНТІВ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В НЕДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Валентина Іванівна Леонтьєва
ОЦІІНКА ЯК МЕТА ОБЛІІКУ В ПРАЦЯХ О..П.. РУДАНОВСЬКОГО PDF
Наталія Михайлівна Малюга, Ірина Валеріївна Супрунова
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТОРІВ НА РИНКУ АКЦІЙ: СТАН ТА ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ PDF
Сергій Захарович Мошенський
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ ВАРТІСТЬ ОСВІТНІІХ ПОСЛУГ В ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ PDF
Тетяна Петрівна Остапчук
РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ КАПІТАЛУ: СУТНІСТЬ І СКЛАДОВІ PDF
Євгенія Броніславівна Пономаренко
УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ PDF
Світлана Іванівна Саченко
МЕТОДИКА ОБЛІКУ ТА РОЗПОДІЛУ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ PDF
Світлана Василівна Сисюк
ОБЛІК І БАГАТСТВО: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РОЗВИТКУ ВІД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ДО ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Віталій Вікторович Травін
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА УМОВАХ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Володимир Володимирович Труш
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ОПОДАТКУВАННЯ PDF
Світлана Леонідівна Береза
УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ: ВИДІЛЕННЯ НАДУМАНОГО НАПРЯМУ ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ? PDF
Оксана Вікторівна Олійник, Інна Тадеушівна Райковська
ОБ’ЄКТИ КАПІТАЛУ (ПАСИВІВ) У ФІНАНСОВОМУ АНАЛІЗІ PDF
Валерія Василівна Сопко
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКІ РОЗРАХУНКИ: ПОНЯТІЙНИЙ АСПЕКТ PDF
Олена Володимирівна Тюлюканова
ЦІЛЬОВЕ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВНЗ PDF
В. В. Чепоров, Г. Є. Чепорова, М. М. Максимюк

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОКА НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Т. І. Балановська, Н. І. Процюк
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАГРОМАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ PDF
Олена Григорівна Денисюк
НАУКОВІ ЗАСАДИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
П. К. Канінський
ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА В УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН PDF
О. Д. Костюк
ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНУ ЛАНДШАФТІВ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ PDF
С. П. Коцюба
ПОБУДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА СТРУКТУРИ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ З МЕТОЮ ОПТИМАЛЬНОГО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА ДАНИМИ ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ PDF
Марина Євгенівна Кочубей
РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДКОМПЛЕКСУ ПТАХІВНИЦТВА PDF
І. Г. Кушнір
СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АПК КРЫМА PDF (Русский)
П. Н. Майданевич
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБІГОВИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ю. П. Майданевич
ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇЇ КРИТЕРІЇ PDF
Ігор Іванович Світлишин
ГОСПОДАРСТВА НАСЕЛЕННЯ І РИНОК ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Руслан Вадимович Глібов
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ PDF
Світлана Іванівна Павлова

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (ДО НАБРАННЯ ЧИННОСТІ П(С)БО 30 “БІОЛОГІІЧНІ АКТИВИ”) PDF
Володимир Михайлович Метелиця
СТАТИСТИКА ВИРОБЛЕНИХ НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЕЛЕМЕНТА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ PDF
Віктор Петрович Мороз
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В СТАТИСТИЦІ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Юлія Юзефівна Мороз
НОМИНАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ PDF (Русский)
А. А. Сёмченков
ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ФІНАНСОВОГО ЗВІТУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Артем Ігорович Сердюк
СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Юзеф Сигізмундович Цал-Цалко