№ 2(40) (2007)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ PDF
Світлана Леонідівна Береза
РОЗРОБКА КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ* PDF
Наталія Георгіївна Виговська
БУХГАЛТЕРСЬКА СКЛАДОВА РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТООБОРОТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Олена Петрівна Войналович
СУЧАСНИЙ СТАН МУСУЛЬМАНСЬКОГО ПРАВА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Дмитрій Олександрович Грицишен
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ PDF
Світлана Михайлівна Дячек
СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Вікторівна Жиглей
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЄВОСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ ЩОДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ірина Валеріївна Замула
ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ПОНЯТТЯ “УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК” PDF
П. М. Іванечко
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ПРИБУТКУ PDF
Ольга Анатоліївна Карпюк
ТЕХНОЛОГІЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЯК ОСНОВА МЕТОДИКИ АУДИТУ PDF
Тетяна Миколаївна Ковбич
ПЕНЯ ГРОШОВА ТА НЕГРОШОВА: ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Денис Леонідович Кузьмін
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін
ГАРМОНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ PDF
Костянтин Миколайович Лісничий
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ю. П. Майданевич
СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: ПУБЛІКАЦІЇ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ “БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ” ПРОТЯГОМ 1937-2004 РР.* PDF
Оксана Вікторовна Олійник
Аналіз в системі аудиту звіту про рух грошових коштів PDF
Тетяна Анатоліївна Переймивовк(Валюта)
Комп'ютерні технології в аудиті балансу: проблеми і можливості застосування PDF
Дмитро Сергійович Сушко
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
Юзеф Сигізмундович Цал-Цалко, Євгеній Андрійович Швець
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БУХГАЛТЕРА: СТАРА КОНЦЕПЦІЯ І НОВІ ВИКЛИКИ PDF
Людмила Віталіївна Чижевська

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Руслан Вадимович Глібов
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАШИНОБУДУВАННІ PDF
Н. А. Єфіменко
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
С. В. Кузьменко
ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Світлана Вікторівна Припотень
КОНЦЕНТРАЦІЯ ТА РЕСУРСОЄМНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА PDF
В. В. Тарасова
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ PDF
Галина Миколаївна Тарасюк
ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ: ПОНЯТІЙНО- ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЗРІЗ PDF
Марія Михайлівна Шигун

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЮ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ PDF
Т. О. Зінькевич
КЛАСИФІКАЦІЯ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ – ШЛЯХ ДО ПРОЗОРОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ PDF
Наталія Михайлівна Малюга, Наталія Іванівна Лінкевич
ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Сергій Захарович Мошенський, Віта Валентинівна Перегуда
ПЕРСПЕКТИВИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Олександр Михайлович Петрук, С. В. Жила