№ 2(40) (2007)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ PDF
Світлана Леонідівна Береза 6-14
РОЗРОБКА КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ* PDF
Наталія Георгіївна Виговська 15-24
БУХГАЛТЕРСЬКА СКЛАДОВА РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТООБОРОТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Олена Петрівна Войналович 25-34
СУЧАСНИЙ СТАН МУСУЛЬМАНСЬКОГО ПРАВА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Дмитрій Олександрович Грицишен 35-41
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ PDF
Світлана Михайлівна Дячек 42-52
СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Вікторівна Жиглей 53-62
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЄВОСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ ЩОДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ірина Валеріївна Замула 63-70
ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ПОНЯТТЯ “УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК” PDF
П. М. Іванечко 71-75
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ПРИБУТКУ PDF
Ольга Анатоліївна Карпюк 76-84
ТЕХНОЛОГІЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЯК ОСНОВА МЕТОДИКИ АУДИТУ PDF
Тетяна Миколаївна Ковбич 85-96
ПЕНЯ ГРОШОВА ТА НЕГРОШОВА: ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Денис Леонідович Кузьмін 97-100
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін 101-107
ГАРМОНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ PDF
Костянтин Миколайович Лісничий 108-117
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ю. П. Майданевич 118-126
СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: ПУБЛІКАЦІЇ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ “БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ” ПРОТЯГОМ 1937-2004 РР.* PDF
Оксана Вікторовна Олійник 127-152
Аналіз в системі аудиту звіту про рух грошових коштів PDF
Тетяна Анатоліївна Переймивовк(Валюта) 153-159
Комп'ютерні технології в аудиті балансу: проблеми і можливості застосування PDF
Дмитро Сергійович Сушко 160-166
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
Юзеф Сигізмундович Цал-Цалко, Євгеній Андрійович Швець 167-174
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БУХГАЛТЕРА: СТАРА КОНЦЕПЦІЯ І НОВІ ВИКЛИКИ PDF
Людмила Віталіївна Чижевська 175-183

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Руслан Вадимович Глібов 184-187
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАШИНОБУДУВАННІ PDF
Н. А. Єфіменко 188-194
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
С. В. Кузьменко 195-198
ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Світлана Вікторівна Припотень 199-203
КОНЦЕНТРАЦІЯ ТА РЕСУРСОЄМНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА PDF
В. В. Тарасова 210-217
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ PDF
Галина Миколаївна Тарасюк 218-227
ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ: ПОНЯТІЙНО- ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЗРІЗ PDF
Марія Михайлівна Шигун 228-234

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЮ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ PDF
Т. О. Зінькевич 235-242
КЛАСИФІКАЦІЯ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ – ШЛЯХ ДО ПРОЗОРОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ PDF
Наталія Михайлівна Малюга, Наталія Іванівна Лінкевич 243-251
ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Сергій Захарович Мошенський, Віта Валентинівна Перегуда 252-264
ПЕРСПЕКТИВИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Олександр Михайлович Петрук, С. В. Жила 265-268