№ 1(43) (2008)

Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

РЕВІЗІЯ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АБО ПАРАДИГМА ТХОМ PDF
Франц Францович Бутинець
АУДИТОРСЬКІ ПРОЦЕДУРИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РОЗРОБКИ PDF
Валерій Петрович Бондар
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: УПРАВЛІНСЬКИЙ ПІДХІД PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
УЗГОДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ В КОНТРОЛІ PDF
Наталія Георгіївна Виговська
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ PDF (Русский)
Евгения Федоровна Горбатова
ЯКИЙ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПОТРІБЕН ДЕРЖАВІ З СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ? PDF
Ірина Вікторівна Жиглей
НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЗВІТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Валентина Олександрівна Іваненко
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Л. А. Коваленко, Р. М. Циган
КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЙ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін
ЗАВДАННЯ ТА ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ PDF
Ірина Василівна Любезна
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА СПЕЦИАЛИСТОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЬНО- РЕВИЗИОННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ PDF (Русский)
П. Н. Майданевич, В. Д. Белик
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЮ В ЗДІЙСНЕННІ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Оксана Вікторівна Олійник, Тетяна Василівна Барановська
НОВІ УМОВИ І НОВІ ЗАВДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Віталій Вікторович Травін
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ЯК МЕТОД РЕГУЛЮВАННЯ ТА РЕГЛАМЕНТАЦІІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Людмила Віталіївна Чижевська, Людмила Степанівна Скакун
ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
Марія Михайлівна Шигун

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ PDF (Русский)
Александра Витальевна Артамонова
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА АНАЛІЗ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ PDF
Світлана Юріївна Бірюченко
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ PDF
В’ячеслав Анатолійович Вакалюк
СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Леся Анатоліївна Ватуля, Юлія Вікторівна Тимошенко, Катерина Анатоліївна Худик
КОНКУРЕНЦІЯ НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Руслан Вадимович Глібов
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПЕСТИЦИДІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ PDF
В. К. Данилко, Л. В. Тарасович
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Григорівна Денисюк
СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ТА ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Надія Анатоліївна Єфіменко
РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВЕБ-САЙТІВ ЯК УМОВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Ігор Михайлович Комарницький, Мирослава Іванівна Бублик, Михайло Дмитрович Мужилівський
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ ПАСАЖИРІВ У МІСТІ PDF
Віталій Олександрович Кучменко
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА І СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
Олексій Миколайович Любченко
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В КОМПЛЕКСІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ УКРАЇНИ PDF
Дмитро Петрович Мельничук
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПАИ: ИСТОРИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ PDF (Русский)
И. А. Окунская
ПЕРЕВАГИ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР PDF
Олексій Іванович Пилипенко
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ГРИБІВНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
О. В. Приліпка

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ СТРАХОВИКА PDF
Марія Михайлівна Александрова, Андрій Юрійович Полчанов
СТРАХУВАННЯ ЯК СПЕЦИФІЧНА ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ PDF
Роберт Йосипович Бачо
СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У ЛІСОВІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Оксана Юріївна Борецька
РОЛЬ СТАТИСТИКИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ PDF (Русский)
Мария Владимировна Горячих
СИСТЕМА ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРИРОДНО- ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ: СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
Сергій Валерійович Данилко
СУТНІСТЬ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ЇХ ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ PDF
В. С. Здреник, А. І. Слобчинська
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Тетяна Василівна Кобилинська
Пропозиція стратегічних порівнянь підприємств PDF (Polski)
Robert Kowalak
СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО І ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА МИСЛИВСТВА ЗА ПОКАЗНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ PDF
Юлія Юзефівна Мороз
МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ТАБЛИЧНОМ ПРОЦЕССОРЕ MICROSOFT EXCEL PDF (Русский)
О. С. Резникова
СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ РЕГІОНУ PDF
Юзеф Сигізмундович Цал-Цалко