№ 3(53) Ч.3 (2010)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ОЦІНКА ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ ПРИ УХВАЛЕННІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Ірина Богданівна Атаманенко
МАЛИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Оксана Вікторівна Бондаренко, Христина Юріївна Кондратко
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛЯННЯ ЗНАННЯМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Марина Вікторівна Боровик
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Наталя Іванівна Бузак
ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ НА РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ PDF
Микола Зіновійович Валович
ЛОГІКА ТА АЛГОРИТМ ПОБУДОВИ ПРОЦЕСНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕД PDF
Юрій Борисович Валуєв
СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Катерина Олександрівна Варфоломєєва
РОЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А. П. Гречан, Наталія Йосипівна Радіонова
КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ PDF
Ірина Володимирівна Гуторова
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ PDF (Русский)
Михаил Юрьевич Дементьев
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ М’ЯСНОГО ПТАХІВНИЦТВА З ВРАХУВАННЯМ ЇЇ ІМПОРТУ PDF
В'ячеслав Сергійович Заболотний
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Л. В. Запащук
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ольга Іванівна Лугова
ЕЛЕКТРОННИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ PDF
Ілля Сергійович Несходовський
ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ КОНТРОЛІНГУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Петрівна Півнюк
МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМИ ТОВАРИСТВАМИ PDF
Олександр Євгенович Попов, Ганна Миколаївна Бондаренко
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ PDF
Ольга Петрівна Ратушна
СПРОЩЕНА МОДЕЛЬ СТРУКТУРИ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
Ольга Ростиславівна Савченко
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Юлія Василівна Самойлик
ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Володимир Валентинович Тищенко
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я PDF
Тетяна Володимирівна Федченко
ОЦІНЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Світлана Валеріївна Філиппова, Світлана Олександрівна Черкасова
МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ PDF
Марина Михайлівна Челпанова
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ГРОШОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ PDF
Людмила Петрівна Шаповал, Юлія Олександрівна Погребняк
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ КАБЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
Ірина Віталіївна Нападовська

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Олена Євгенівна Висока
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ PDF
А. М. Герасимович, І. А. Герасимович, Н. А. Морозова-Герасимович
ВЛАСНИЙ БАНКІВСЬКИЙ КАПІТАЛ, ЙОГО ФУНКЦІЇ ТА СКЛАДОВІ PDF
Валентина Ігорівна Дульська
ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКУ PDF
Олеся Михайлівна Ребець
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА УМОВ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ФОРМ РОЗРАХУНКІВ МІЖ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
Олена В'ячеславівна Топоркова, Тетяна Олександрівна Євлаш
ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ У ДОСЯГНЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇРІВНОВАГИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Наталія Вікторівна Харченко
ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ PDF
Надія Володимирівна Черевик, Тетяна Олександрівна Мірошник
ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ БАНКІВ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ PDF
Надія Володимирівна Черевик, Альона Миколаївна Черевик
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕҐРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БАНКУ PDF
Любов Юріївна Мельничук, Ольга Леонідівна Гура, Ольга Василівна Орлова