№ 3(53) Ч.3 (2010)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ОЦІНКА ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ ПРИ УХВАЛЕННІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Ірина Богданівна Атаманенко 16-20
МАЛИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Оксана Вікторівна Бондаренко, Христина Юріївна Кондратко 21-23
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛЯННЯ ЗНАННЯМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Марина Вікторівна Боровик 24-28
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Наталя Іванівна Бузак 29-32
ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ НА РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ PDF
Микола Зіновійович Валович 33-35
ЛОГІКА ТА АЛГОРИТМ ПОБУДОВИ ПРОЦЕСНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕД PDF
Юрій Борисович Валуєв 36-39
СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Катерина Олександрівна Варфоломєєва 40-42
РОЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А. П. Гречан, Наталія Йосипівна Радіонова 43-45
КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ PDF
Ірина Володимирівна Гуторова 46-50
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ PDF (Русский)
Михаил Юрьевич Дементьев 51-55
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ М’ЯСНОГО ПТАХІВНИЦТВА З ВРАХУВАННЯМ ЇЇ ІМПОРТУ PDF
В'ячеслав Сергійович Заболотний 56-59
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Л. В. Запащук 60-63
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ольга Іванівна Лугова 64-67
ЕЛЕКТРОННИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ PDF
Ілля Сергійович Несходовський 73-77
ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ КОНТРОЛІНГУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Петрівна Півнюк 78-80
МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМИ ТОВАРИСТВАМИ PDF
Олександр Євгенович Попов, Ганна Миколаївна Бондаренко 81-86
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ PDF
Ольга Петрівна Ратушна 87-89
СПРОЩЕНА МОДЕЛЬ СТРУКТУРИ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
Ольга Ростиславівна Савченко 90-93
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Юлія Василівна Самойлик 94-98
ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Володимир Валентинович Тищенко 99-104
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я PDF
Тетяна Володимирівна Федченко 105-109
ОЦІНЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Світлана Валеріївна Філиппова, Світлана Олександрівна Черкасова 110-115
МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ PDF
Марина Михайлівна Челпанова 116-119
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ГРОШОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ PDF
Людмила Петрівна Шаповал, Юлія Олександрівна Погребняк 120-122
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ КАБЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
Ірина Віталіївна Нападовська 68-72

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Олена Євгенівна Висока 123-125
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ PDF
А. М. Герасимович, І. А. Герасимович, Н. А. Морозова-Герасимович 126
ВЛАСНИЙ БАНКІВСЬКИЙ КАПІТАЛ, ЙОГО ФУНКЦІЇ ТА СКЛАДОВІ PDF
Валентина Ігорівна Дульська 127-130
ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКУ PDF
Олеся Михайлівна Ребець 135-138
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА УМОВ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ФОРМ РОЗРАХУНКІВ МІЖ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
Олена В'ячеславівна Топоркова, Тетяна Олександрівна Євлаш 139-143
ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ У ДОСЯГНЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇРІВНОВАГИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Наталія Вікторівна Харченко 144-145
ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ PDF
Надія Володимирівна Черевик, Тетяна Олександрівна Мірошник 146-149
ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ БАНКІВ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ PDF
Надія Володимирівна Черевик, Альона Миколаївна Черевик 150-152
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕҐРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БАНКУ PDF
Любов Юріївна Мельничук, Ольга Леонідівна Гура, Ольга Василівна Орлова 131-134