DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-1(59) Ч.1-237-240

АКТУАЛЬНІСТЬ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ

Оксана Василівна Яненко, Любов Петрівна Черевко

Анотація


Проведено дослідження та систематизацію різних літературних джерел за ключовим словом “біологічні активи”


Повний текст:

PDF

Посилання


Голов С.Ф. Облік сільськогосподарських активів за справедливою вартістю: проти течії [Текст] / С.Ф. Голов // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи: Тези доп. ІІ Міжнар. наук.- практ. конф., 19-20 жовтня 2006 р. – К.: “Юр-Агро-Веста”, 2006. – С. 21-23. 2. Скрипан М. Проблеми обліку біологічних активів та шляхи їхнього вирішення [Текст] / М. Скрипан // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації, Збірник тез доповідей П'ятої ювілейної міжнародної науково–практичної конференції молодих учених (ч. 2), 21-23 лютого 2008 р. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – С. 490-493. 3. Слободян В.Д. Особливості обліку біологічних активів [Текст] / В.Д. Слободян // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно–технічного університету. – 2007. – Випуск 15 (том 2). – С. 8-9. 4. Сторожук Т.М. Проблеми оцінки біологічних активів [Текст] / Т.М. Сторожук // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи: Тези доп. ІІ Міжнар. наук.- практ. конф., 19-20 жовтня 2006 р. – К.: “Юр-Агро-Веста”, 2006. – С. 53-55. 5. Єрмолаєва М.В. Особливості визначення фінансових результатів в сільськогосподарських підприємствах згідно П(С)БО 30 “Біологічні активи” [Текст] / М.В. Єрмолаєва // Актуальні проблеми побудови сучасної обліково–аналітичної системи підприємства: Збірник тез доповідей на засіданні круглого столу, 27 листопада 2008 року. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 27-29. 6. Гуцаленко Л.В. Вплив оцінки біологічних активів на формування фінансовий результатів сільськогосподарських підприємств [Текст] / Л.В. Гуцаленко // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи: Тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 жовтня 2006 р. – К.: “Юр-Агро-Веста”, 2006. – С. 49-51. 7. Кучеркова С.О. Визначення фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах згідно П(С)БО 30 “Біологічні активи” [Текст] / С.О. Кучеркова // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи: Тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 жовтня 2006 р. – К.: “Юр-Агро- Веста”, 2006. – С. 92-93. 8. Гузар Б.С. Теоретичні і практичні проблеми оцінки біологічних активів за справедливою вартістю [Текст] / Б.С. Гузар // Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України. V Міжнар. наук.-практ. конф. ННЦ “ІАЕ” 24-25 квітня 2009 р., круглий стіл в НУБіП 15 травня 2009 р.: зб. тез та виступів – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – С. 99-101.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Оксана Василівна Яненко, Любов Петрівна Черевко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.