DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-315-318

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Марат Анатолійович Кюрчевський

Анотація


Проаналізовано сучасні вітчизняні практики впровадження корпоративної  соціальної відповідальності, здійснено порівняння закордонних та вітчизняних практик, та визначено особливості сучасного етапу розвитку концепції корпоративної соціальної відповідальності в діяльності підприємств України та способи її впровадження у вітчизняну практику управління підприємствами


Ключові слова


корпоративна соціальна відповідальність (КСВ); стокхолдер глобальні виклики; територія присутності

Повний текст:

PDF

Посилання


The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits. // The New York Times Magazine. 1970 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www-rohan.sdsu.edu/faculty/dunnweb/rprnts.friedman.dunn.pdf 2. Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility. // European Union Green Paper. – Brussels: 2001. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0366en01.pdf 3. Кричевский Н.А., Гончаров С.Ф. Корпоративная социальная ответственность. – М., 2006. – 195с 4. B. Willard. CSR Efforts Correlate with Employee Engagement. – Oct 12th, 2010. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://sustainabilityadvantage.com/2010/10/12/csr-efforts-correlate-with-employee-engagement/ 5. Корпоративна соціальна відповідальність 2005-2010: стан і перспективи розвитку. Аналітичний звіт [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.csr-ukraine.org/doslidjennya.html 6. Самуельсон Пол Е., Нордхаус Вільям Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. – М.: ООО “И.Д. ”Вильямс”, 2008. – 752 с. 7. Carroll, A. B. The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders // Business Horizons. – № 34(4). – P. 39-48. 8. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с анг. – M.: Дело, 2000. – 704с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Марат Анатолійович Кюрчевський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.