DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-199-201

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПАСИВІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Юзеф Сигизмундович Цал-Цалко

Анотація


Запропоновано концептуальні підходи до формування системи показників щодо характеристики
пасивів та їх аналітичне дослідження в процесі управління господарською діяльністю підприємства


Ключові слова


пасиви; господарська діяльність; капітал

Повний текст:

PDF

Посилання


Аудит: Навч. посібник / Ю.С. Цал-Цалко, Ю.Ю. Мороз., Л.А. Суліменко [та ін.]; [під заг. ред. Цал-Цалка Ю.С.]. – Житомир: ПП “Рута”, 2012. – 392 с. 2. Колесник В.І. Методологічні та організаційні засади стат. забезпечення управління соц..-економ. розвитком регіону: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.10 / В.І. Колеснік; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2008. – 36 с. 3. Мороз Ю.Ю. Моніторинг економічного потенціалу підприємства: теорія, методологія, організація: монографія / Ю.Ю. Мороз. – Житомир: ФОП Кузьмін Дн.Л., 2010. – 326 с. 4. Офіційний сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України. – Електронний ресурс – Режим доступу: http://smida.gov.ua. 5. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Електронний ресурс – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 6. Петренко Н.І. Наукові підходи до визначення поняття “пасив” в обліково-економічній літературі / Н.І. Петренко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. між нар. зб. наук. праць – № 3 ч 2. – 2011. – С. 275-280. 7. Пугачова М.В. Методологічні засади статистичного моніторингу ділової активності підприємств: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.10 / М.В. Пугачова; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2008. – 36 с. 8. Цал-Цалко Ю.С. Статистичний аналіз фінансової звітності: теорія, практика та інтерпретація: монографія / Ю.С. Цал-Цалко – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 506 с. 9. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз [Текст]: Підручник / Ю.С. Цал-Цалко, Ю.Ю. Мороз., Л.А. Суліменко – Вид. 5-є, доповнене. – Житомир: ЖОО ГО “Спілка економістів України”, 2012. – 609 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Юзеф Сигизмундович Цал-Цалко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.