DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-4(62)-55-61

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ НА ІННОВАЦІЇ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

Василь Володимирович Гик

Анотація


Розкрито проблемні питання організації та методики інформаційного забезпечення
контролю витрат на інновації у будівельній галузі, запропоновано методику визначення
їх економічної ефективності та аналізу 


Ключові слова


контроль; економічна ефективність; оцінка; витрати на інновації

Повний текст:

PDF

Посилання


Барютин Л.С. и др. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебник / Л.С. Барютин и др. под ред. А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. 2-е изд. перераб. и доп. – М: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2004. – 518 с. 2. Башкеева С.И. Экономическая эффективность новой техники в строительстве магистральных трубопроводов. М., Недра, 1978, 199 с. 3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік: Навч. посіб. / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, 200. – 448 с. 4. Бутинець Ф.Ф. Предмет и объекты контроля в сельскохозяйственных предприятиях: учебное пособие / Ф.Ф. Бутинець. – Киев, 1976. – 108 с. 5. Глухова С.В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності будівельних підприємств: автореф. дис...канд. наук. Державний вищий навчальний заклад “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”. – Дніпропетровськ, 2011. – 23 с. 6. Ендовицкий Д.А., Коменденко С.Н. Организация анализа и контроля инновационной деятельности хозяйствующего субъекта / Под. ред. Л.Т. Гиляровской. М.: Финансы и статистика, 2004. – 272 c. 7. Загородній А.Г., Процик С.І. Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності будівельно-монтажних організацій: Навч. Посібник. – К.: ІСДО, 1995. – 256 с. 8. Инструкция по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений: Постановление государственного комитета СССР по делам строительства от 13 декабря 1978 г. № 229; 9. Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве: Постановление Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 мая 1971 г. 10. Киевский В.Г. Экономическая эффективность новой техники в строительстве. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1991. – 143 с. 11. Контроль у системі інноваційного менеджменту підприємства: Монографія / Є.В. Мних, С.В. Бардаш, О.А. Шевчук та ін. за ред. Є.В. Мниха. – К.: Київ. Нац.. торг.-екон. ун-т, 2011. – 452 с. 12. Литвин Б.М. Планування діяльності будівельного підприємства: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 310 с. 13. Микитюк П.П. Теоретичні аспекти і суть інноваційного аналізу на підприємствах будівельної галузі / П.П. Микитюк // Економічний аналіз. – 2008. – Випуск 3 (19). – С. 197-200; 14. Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці: Монографія / Л.В. Нападовська. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 224 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Василь Володимирович Гик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.