УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ОПЕРАТИВНОГО ЛІЗИНГУ

Ігор Віталійович Клименко, Світлана Петрівна Ніколаєва

Анотація


Удосконалено організацію і методику бухгалтерського обліку операцій оперативного лізингу. Визначено порядок калькулювання послуг оперативного лізингу.

Ключові слова


лізинг; оперативний лізинг; бухгалтерський облік; калькулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Борисюк О.В. Концептуальні засади лізингу та оренди в Україні / О.В. Борисюк // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки / Серія: Економіка. – Луцьк, 2006. – № 1. – С. 102–106. 2. Брус С.І. Розвиток ринку лізингових послуг в Україні / С.І. Брус // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 75-79. 3. Брюховецкая Н.Е. Трактовка лизинга и история его развития : сб. науч. тр. / Н.Е. Брюховецкая, Е.А. Киселёва // Вестник Донецкого университета экономики и права. – Донецк : ДонУЭП, 2004. – № 2. – С. 143–149. 4. Васильчишин О.Б. Лізинг як вид підприємницької діяльності / О.Б. Васильчишин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Серія: економіка. – 2002. – № 12.  С. 172–175. 5. Васильев К.Н. Качественные характеристики развития лизинга в России / К.Н. Васильев // Десятая Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов / Тезисы докладов. – В 3-х т. – М. : Московский энергетический інститут, 2004. – Т. 2. – С. 251–252.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-258-267

Copyright (c) 2014 Ігор Віталійович Клименко, Світлана Петрівна Ніколаєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.