DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-226-229

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Олександр Михайлович Брадул, Катерина Андріївна Волошина, Ганна Сергіївна Матвіюк

Анотація


Досліджено концептуальні основи менеджменту персоналу. Запропоновано напрямки поліпшення управління персоналом та визначено їх вплив на результати діяльності підприємства.


Ключові слова


кадри; персонал; продуктивність праці; трудовий колектив; трудові ресурси; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке: Пер. с англ.: уч. пособ. – М.: Вильямс, 2001. – 272 с. 2. Вудкон М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджмент. – М.: Дело, 2002. – 320 с. 3. Робінс С.П., Де Ченцо Д.А. Основи менеджменту / Перекл. з англ. – К.: Основи, 2002. – 447 с. 4. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник – Львів: Бак, 2009 – 429 с. 5. Томпсон А.А., Струнклед А. Дж. Стратегический менеджмент: Учебн. пособие: Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 576 с. 6. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз. Підручник. – К.: ЦУЛ, 2008. – 566 с. 7. Михайлова Л.І. Управління персоналом: Навч. посібник. – К.: ЦУП, 2007. – 248 с. 8. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч. практ. посібник. – К.: “Знання”, 2006. – 311 с. 9. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – 2003. – 416 с. 10. Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посібник. – К.: Знання, 2007, – 428 с. 11. Яцура В.В., Жук О.П. Менеджмент: навч. посіб. – Львів: Тріада-плюс, 2008. – 444 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Олександр Михайлович Брадул, Катерина Андріївна Волошина, Ганна Сергіївна Матвіюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.