DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-176-180

АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ

Ж. В. Прокопенко

Анотація


Розглянуто основні положення наукової новизни дисертацій вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячених питанням бухгалтерського обліку та контролю страхових резервів. Визначено основні теоретичні проблеми формування страхових резервів, висвітлено напрями подальших досліджень в контексті обліку та контролю страхових резервів.


Ключові слова


страхові резерви; бухгалтерський облік; контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєлгородцева М.О. “Бухгалтерський облік фінансових результатів у страхових компаніях: організація і методика”: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук:, спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” / М.О. Бєлгородцева. – Київ, 2011.

Бондаренко О.В. “Облік та аудит діяльності страхових компаній: методика та організація автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук:, спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності) / О.В. Бондаренко. – Київ, 2009.

Буханець Д.Г. Облік та звітність в страхових компаніях (методологічні та організаційні аспекти): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук:, спец. 08.06.04. “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Д.Г. Буханець. – Київ, 2000.

Долгих П.А. “Совершенствование финансово-экономического механизма управления резервами страховой компании”: автореф. дис. на соискание наук. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.10 “Финансы, денежный обороти кредит” / П.А. Долгих. – Москва, 2004.

Дьячкова Ю.М. “Управління перестрахування для забезпечення фінансової стійкості страховика” автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук:, спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Ю.М. Дьячкова. – Донецьк, 2010.

Еремин Д.Г. “Развитие механизма управления страховыми предпринимательскими структурами”: автореф. дис. на соискание наук. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хазяйством” / Д.Г. Еремин. – Санкт-Петербург, 2011.

Єрмошенко А.М. “Механізм забезпечення фінансової безпеки страхових організацій” автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук:, спец. 08.06.01 “Економіка, організація і управління підприємствами” / А.М. Єрмошенко. – Київ, 2006.

Жигас М.Г. “Обеспечение финансовой устойчивости страхових организаций в условиях рыночной экономики: автореф. дис. на соискание наук. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.10 “Финансы, денежный обороти кредит” / М.Г. Жигас – Иркутск, 1998.

Звіт Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг: Підсумки діяльності страхових компаній у 2012 році / [Електронний ресурс] // Законодавство України [офіційний веб-сайт Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг] Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/734.html

Ливанова Р.В. “Бухгалтерский учет операций по страхованию урожаев сельскохозяйственных культур, проводимых с государственной поддержкой” автореф. дис. на соискания науч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / Р.В. Ливанова – Киров, 2007.

Мельниченко Е.А. “Статистическое исследование резервов в страховании автомобильного транспорта” автореф. дис. на соискания науч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / Е.А. Мельниченко – Москва, 2007.

Мещеряков Ф.Я. “Развитие системы долгосрочного страхования жизни в Российской Федерации”: автореф. дис. на соискание наук. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.10 “Финансы, денежный обороти кредит” / Ф.Я. Мещеряков – Санкт-Петербург, 2005.

Милахин В.А. “Формирование страховых фондов при обязательном и добровольном страховании от несчастных случаев на производстве”: автореф. дис. на соискание наук. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хазяйством” / В.А. Милахин. – Москва, 2007.

Мурашко О.В. “Технічні резерви та їх роль в забезпеченні фінансової надійності страхової компанії” автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук:, спец. 08.00.10 “Фінанси, грошовий обіг і кредит” /О.В. Мурашко. – Київ, 1998.

Никитина Т.В. “Стратегия страховщика в условия хразвивающегося рынка”: автореф. дис. на соискание наук. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.10 “Финансы, денежный обороти кредит” / Т.В. Никитина. – Санкт-Петербург, 2000.

Павлюченко Т.М. “Развитие бухгалтерского учета и отчетности в страхових компаниях”: автореф. дис. на соискания науч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / Т.М. Павлюченко. – Воронеж. 2010.

Приходько В.С. Методологія обліку страхової діяльності та аналіз платоспроможності страховика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / В.С. Приходько. – Київ, 2000.

Рабий О.С. Управління страховими резервами страховика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит” / О.С. Рабий. – Одеса,

Сафронов Е.И. “Статистическое исследование страховых резервов в страховании жизни”:автореф. дис. на соискания науч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” /Є.І. Сафронов. – Москва, 2008.

Сидоренко О.О. Бухгалтерський облік формування та розміщення страхових резервів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” / О.О. Сидоренко. – Київ, 2011.

Супрун А.А. “Управління активами страхових компаній” автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук:, спец. 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит” / А.А. Супрун. – Київ, 2005.

Туманов И.Г. “Методология формирования резервов в имущественном страховании”: автореф. дис. на соискание наук. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.10 “Финансы, денежный обороти кредит” / И.Г. Туманов. – Москва, 2006.

Федорова Я.Б. “Організація та методика аудиту страхових компаній автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук:, спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Я.Б. Федорова. – Одеса, 2009.

Шитиков Г.О. Управление размещением страховых резервов: автореф. дис. на соискание наук. степени док. экон. наук: спец. 08.00.10 “Финансы, денежный обороти кредит” / Г.О. Шитиков. – Иркутск, 2004.

Яковлев М.К. “Бухгалтерский учет в страховых компаниях” автореф. дис. на соискания науч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / М.К. Яковлев. – Москва, 2009.

Янов В.Э. Инвестиционная деятельность страховых компаний: принципы организации, регулировання и оптимизации: автореф. дис. на соискания науч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.10 “Финансы, денежный оборот и кредит” / В.Э. Янов. – Санкт-Петербург, 2001.


Пристатейна бібліографія ГОСТ






Copyright (c) 2016 Ж. В. Прокопенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.