DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-150-151

ОЦІНКА ДІЮЧОЇ МЕТОДИКИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ З МЕТОЮ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

О. Л. Михальська

Анотація


Розкрито методичні засади побудови управлінського обліку виробничих витрат на
олійно-жирових підприємствах.


Ключові слова


виробничі витрати; технологічні переділи витрат; об’єкти обліку витрат; “центри відповідальності”; “центри витрат”; “місця виникнення витрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Ивашкевич В.Б. Организация управленческого учета по центрам ответственности и места формирования затрат // Бухгалтерский учет. – 2000. – № 5. – С. 56-59. 2. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К. : Книга,2004. – 544с. 3. Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін. Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2008 – 652 с. 4. Скрипник М.І. Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю витрат та калькулювання собівартості продукції. Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2011 – 631 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 О. Л. Михальська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.