DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-48-51

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ПИТАНЬ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ АГЕНТСЬКИХ ВІДНОСИН В ГАЛУЗІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. О. Гомела

Анотація


Розглянуто ряд літературних джерел в системі обліку та контролю
агентських відносин. Визначено ряд проблем,які розглядалися науковцями щодо агентських відносин в галузі туристичної діяльності.

Ключові слова


агентські відносини; туристична діяльність; агентський договір

Повний текст:

PDF

Посилання


Грищенко І.М. Науково-методологічні засади комплексного управління комерційним посередництвом: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / І.М. Грищенко. – Київ, 2007. – 33 с. 2. Дрішлюк А.І. Агентський договір: цивільно-правовий аспект: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право./ А.І. Дрішлюк. – Одеса, 2003 3. Дядюк А.Л. Правове регулювання комерційного посередництва (агентських відносин) у сфері господарювання: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: спец.12.00.04 “Господарське право; господарсько-процесуальне право” / А.Л. Дядюк. – Київ, 2010. – 24 с. 4. Колосов Р.В. Договір комісії і агентський договір у цивільному праві: автореф. Дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. юрид. Наук: спец. 12.00.03. – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. / Р. В. Колосов. – Київ, 2004. 5. Коротка Р. О. Господарсько-правоверегулювання агентських відносин в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Р. О. Коротка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2011. — 18 с. 6. Панченко А.М. Вдосконалення господарсько-правового регулювання інституту комерційного посередництва: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: спец.12.00.04 “Господарське право; господарсько-процесуальне право” / А.М. Панченко. – Київ, 2011. – 16 с. 7. Сальникова Г.І. Правове регулювання посередництва у підприємницькій діяльності: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Г.І. Сальнікова. – Харків, 2003. – 12 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 О. О. Гомела

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.