DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-1(63)-25-28

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СТУДЕНТАМ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Світлана Леонідівна Безручук

Анотація


Визначено проблемні питання викладання бухгалтерського обліку для студентів економічних спеціальностей та запропоновано шляхи їх вирішення.


Ключові слова


методика викладання; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Аксьонова О.В. Методика викладання економіки. – К.: КНЕУ, 1998. – 280 с. 2. Безручук С.Л. Необхідність, проблеми і шляхи формування критичного мислення студентів університету при викладанні облікових дисциплін / С.Л. Безручук // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. 2011. – № 2 (56). – Ч. 1. – С. 22-24. 3. Боримська К.П. Удосконалення методики викладення теми “Рахунки бухгалтерського обліку” в облікових дисциплінах” / К.П. Боримська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць. – 2010. - №3 (18). – С. 36-46. 4. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: роздуми вченого / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 100 с. 5. Бутинець Ф.Ф. Проблеми науки бухгалтерського обліку: реалії: [монографія] / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 324 с. 6. Бутинець, Ф. ТЕОРІЯ ОБЛІКУ ЧИ ЙОГО ОСНОВИ. ЩО ВИВЧАЮТЬ МАЙБУТНІ ФАХІВЦІ З ОБЛІКУ? [Електронний ресурс] / Франц Бутинець, Тетяна Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – N 1 (22). – Режим доступу : URL : http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/35111. 7. Лощина Л.В. Напрямки удосконалення методики викладання обліково-фінансових дисциплін у вищій школі [Електронний ресурс] / Л.В. Лощина. – Десята Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція студентів та молодих вчених, присвяченій видатним вченим д.е.н., проф. І.В. Малишеву, д.е.н., проф. П.П. Німчинову. – Режим доступу: http://zsas.zhitomir.org/ua/forum. 8. Малюга Н.М. Розвиток теорії бухгалтерського обліку: Монографія / Н.М. Малюга. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 388с. 9. Одинадцята Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція студентів та молодих вчених, присвяченій видатним вченим д.е.н., проф. І.В. Малишеву, д.е.н., проф. П.П. Німчинову. – Режим доступу:http://zsas.zhitomir.org/ua. 10. Пушкар М.С. Формування системи облікових дисциплін в Україні / М.С. Пушкар // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2001. – № 53. – С. 12. 11. Романчук, К. МОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ [Електронний ресурс] / Катерина Романчук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – N 2(60). – Режим доступу : URL : http://ven.ztu.edu.ua/article/view/45662. 12. Соколов Я.В. Занимательная бухгалтерия [Електронний ресурс] / Я.В. Соколов. – Режим доступу: http://www.buh.ru/document-1117. 13. Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 528 с. 14. Чижевська Л.В. Методика викладання облікових дисциплін: Навчальний посібник для студентів вищи навчальних закладів. / За ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 504 с. 15. Широбоков В.Г., Созонов А.С. Отражение информации собственников – работников микро- и малых предприятий по МСФО для малого и среднего бизнеса // Международный бухгалтерский учет. – 4 (202). – 2012. – С. 14-20.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Світлана Леонідівна Безручук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.