DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2010-2(52)-178-182

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОГЛЯДІВ

Ярослава Василівна Сливка

Анотація


Проведено аналіз попередніх досліджень в напрямку обліку розрахунків з покупцями і замовниками, окреслено коло питань, що потребують подальших досліджень.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Арутюнова О.Л. Облік втрат електроенергії первинними покупцями / О.Л. Арутюнова // Бухгалтерский учет – 2006 – №22 – С. 31-38

2. Богатенко Н. Знижки: облік у продавця і покупця / Н. Богатенко // Бухгалтерія – 2007 – № 14 – с. 50-52

3. Бурлакова О.В. Вдосконалення обліку розрахунків з афілійованими постачальниками та покупцями / О.В. Бурлакова // Бухгалтерский учет – 2006 –№ 19 – С. 73-78

4. Жуков В.Н. Перехід до покупця права власності на продукцію і товари: облікові процедури / В.Н. Жуков // Бухгалтерский учет – 2008 - № 15 – с. 7-14

5. Жуков В.Н. Постачальник надав покупцю знижку: що повинен знати бухгалтер? / В.Н. Жуков // Бухгалтерский учет – 2008 - №3 – с.52-59

6. Кравченко В.Н. Модель функціонування роздрібного торгового підприємства на основі імітації поведінки покупців / В.Н. Кравченко,
Д.А. Мельничук // Економічна кібернетика - 2008 – № 3-4 –
С. 66-75

7. Куликова Л.І. Облік транспортних витрат у покупця / Л.І. Куликова, С.Ю. Федотова // Бухгалтерский учет – 2007 – № 3 – с. 13-22.

8. Мазур В.В. Аудит розрахунків з покупцями, операцій по реалізації продукції: стадія планування / В.В. Мазур // Реформування обліку,
звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи. ІІ Міжнародна наук. - практ. конф.: З6. тез та виступів. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – С. 211-214.

9. Малявіна Л.І. Формування бухгалтерської звітності у замовника
будівництва / Л.І. Малявіна // Бухгалтерский учет – 2008 – № 6 – С. 52-57

10. Погоріляк Л.В. Організація обліку і аналізу розрахунків з покупцями і замовниками за національними та міжнародними стандартами / Л.В. Погоріляк // Науковий вісник студентів та аспірантів ЗакДУ. Випуск 2 (07). Матеріали підсумкової науково-
практичної конференції студентів та аспірантів ЗакДУ, Ужгород, 2-4 квітня 2007 р. – С. 125 – 129

11. Полятикін С.О. Використання інформаційних систем в обліку розрахунків з покупцями та замовниками / С.О. Полятикін // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції магістрів та студентів „Облік та аудит: теорія, практика, перспективи”. Мелітополь, 17-19 червня 2005 – № 5 – с. 188-189

12. Ржаніцина В.С. Надання послуг іноземним замовникам: облік та оподаткування / В.С. Ржаніцина // Бухгалтерский учет – 2008 – № 21 – с. 17-20

13. Ржаніцина В.С. Передача іноземним замовникам результатів
інтелектуальної діяльності: облік та оподаткування / В.С. Ржаніцина // Бухгалтерский учет – 2008 – № 20 – С. 17-23

14. Сухар І.С. Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з покупцями та замовниками / І.С. Сухар // Збірник тез доповідей студентів-учасників VII міжнародної наукової конференції присвяченої пам’яті О.С. Бородкіна “Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація” Київ, 27 березня 2009 – С. 75-76

15. Філатов Р.В. Бухгалтерський облік по інвестиційним контрактам у замовника (забудовника) / Р.В. Філатов // Бухгалтерский учет – 2007 - № 23 – с. 28- 36

16. Татаров К.Ю. Витрати на утримання технічного замовника / К.Ю. Татаров // Бухгалтерский учет – 2008 – № 7 – с. 45-50

Copyright (c) 2016 Ярослава Василівна Сливка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.