DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2010-2(52)-130-135

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ В РІЗНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ

Павло Миронович Кузьмович

Анотація


Досліджено наукові статті, тези доповідей конференцій та дисертації з питань обліку, аналізу та контролю біологічних активів, здійснено їх критичний аналіз та систематизацію, виявлено основні проблеми, з метою визначення подальших напрямів вдосконалення методики бухгалтерського обліку біологічних активів.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бурляй Г.Л. Проблемні питання бухгалтерського обліку за П(С)БО 30 “Біологічні активи” [Текст] / Г.Л. Бурляй // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК О 16 України: стан та перспективи: Тези доп. III Міжнар. наук.-практ. конф.: 29-30 листопада 2007”р. – К.: “Юр-Агро-Веста”, 2007. – С. 36-38.

2. Голов С.Ф. Облік сільськогосподарських активів за справедливою вартістю: проти течії [Текст] / С.Ф. Голов // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи: Тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 жовтня 2006 р. – К.:
“Юр-Агро-Веста”, 2006. – С. 21-23.

3. Гузар Б.С.Теоретичні і практичні проблеми оцінки біологічних активів за справедливою вартістю [Текст] / Б.С. Гузар // Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України. V Міжнар. наук.-практ. конф. ННЦ “ІАЕ” 24-25 квітня 2009 р., круглий стіл в НУБіП 15 травня 2009 р.: зб. тез та виступів – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – С. 99-101.

4. Гуцаленко Л.В. Вплив оцінки біологічних активів на формування фінансовий результатів сільськогосподарських підприємств
[Текст] / Л.В. Гуцаленко // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи: Тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 жовтня 2006 р. – К.: “Юр-Агро-Веста”, 2006. – С. 49-51.

5. Єрмолаєва М.В. Особливості визначення фінансових результатів в сільськогосподарських підприємствах згідно П(С)БО 30 “Біологічні активи” [Текст] / М.В. Єрмолаєва // Актуальні проблеми побудови сучасної обліково–аналітичної системи підприємства: Збірник тез доповідей на засіданні круглого столу, 27 листопада 2008 року. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 27-29.

6. Кучеркова С.О. Визначення фінансових результатів на
сільськогосподарських підприємствах згідно П(С)БО 30 “Біологічні активи” [Текст] / С.О. Кучеркова // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи: Тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 жовтня 2006 р. – К.: “Юр-Агро-
Веста”, 2006. – С. 92-93.

7. Маренич Т.Г. Удосконалення методикиобліку витрат і доходів
сільськогосподарської діяльності [Текст] / Т.Г. Маренич // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи: Тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 жовтня 2006 р. – К.: “Юр-Агро-Веста”, 2006. – С. 55-56.

8. Скрипан М. Проблеми обліку біологічних активів та шляхи їхнього вирішення [Текст] / М. Скрипан // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції
глобалізації, Збірник тез доповідей П'ятої ювілейної міжнародної науково–практичної конференції молодих учених (ч. 2), 21-23 лютого 2008 р. – Тернопіль:Економічна думка, 2008. – С. 490-493.

9. Слободян В.Д. Особливості обліку біологічних активів [Текст] /
В.Д. Слободян // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно–технічного університету. – 2007. – Випуск 15 (том 2). – С. 8-9.

10. Сторожук Т.М. Проблеми оцінки біологічних активів [Текст] /
Т.М. Сторожук // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи: Тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 жовтня 2006 р. – К.: “Юр-Агро-Веста”, 2006. – С.”53-55

11. Шев'якова Т.П. Проблеми впровадження П(С)БО 30 "Біологічні активи" на сільськогосподарських підприємствах Харківської області [Текст] / Т.П. Шев'якова, Л.Г. Панченко, Л.О. Сколотій // Облік і
контроль на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку: Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. 4-5 жовт. 2007 р. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 176-179.

12. www.nbuv.gov.ua – сайт Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського.

Copyright (c) 2016 Павло Миронович Кузьмович

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.