DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2010-3(53) Ч.2-36-39

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Василь Іванович Бачинський, Катерина Іванівна Кузьмінська

Анотація


Розглянуто основні підходи до трактування поняття звітності.
Висвітлено вимоги щодо створення управлінської звітності. Запропоновано шляхи вдосконалення форм внутрішньогосподарської звітності підприємств гірничо-збагачувального комплексу.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Лень B.C., Гливенко В.В. Звітність підприємства:Підручник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 612 с.

2. Чебанова Н.В., Чупир Т.Я., Василенко Ю.А. Фінансова звітність підприємств: Навчальний посібник. - X.: Фактор, 2006. – 444 с.

3. Звітність підприємств. Навчальний посібник / За ред. професора Вериги Ю.А. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 656 с.

4. Палий В.Ф. /Управленческий учет издержек и доходов с элементами финансового учета // http://www.cfin.ru/ias/manacc/reporting.shtml.

5. Методические рекомендации по организации и ведению управленческого учета/ Утверждены Экспертно-консультативным советом по вопросам управленческого учета при Минэкономразвития России // http://www.gaap.ru.

6. Садовська І.Б. Вимоги до формування управлінської звітності сільськогосподарських підприємств// http://www.vsau.vin.ua.

7. Цибулько О.В. Управлінська звітність торгівельного підприємства // http://www.nbuv.gov.ua.

8. Иванов В.В. Управленческий учет для эффективного менеджмента / В. В. Иванов, О. К. Хан. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 208 с.

Copyright (c) 2016 Василь Іванович Бачинський, Катерина Іванівна Кузьмінська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.