DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-31-38

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Ольга Олексіївна Осадча

Анотація


На етапах впровадження інтегрованої звітності соціальний капітал відіграє важливу роль у формуванні прибутку суб’єкта господарської діяльності. Мета дослідження полягає у вивченні проблемних аспектів обліково-аналітичного забезпечення соціального капіталу в умовах сталого розвитку, що передбачає вивчення понять «соціальний капітал» і «соціальні мережі» як економічних категорій та об’єктів обліку, визначення функцій соціального капіталу в структурі капіталу суб’єкта господарювання, виокремлення особливостей оцінювання соціального капіталу. Для досягнення поставленої мети з-поміж загальнонаукових та спеціальних методів пізнання в процесі дослідження використано методи індукції, дедукції, аналогії, порівняння, а також історичний метод, метод системного підходу до оцінювання економічних явищ, метод групування даних, процесний підхід. Окреслено завдання бухгалтерського обліку в умовах сталого соціально-економіко- екологічного розвитку. Розкрито сутність поняття «соціальний капітал», його значення при формуванні інтегрованої звітності підприємства та характеристику елементів. Проаналізовано проблемні питання оцінювання соціального капіталу, розглянуто можливі шляхи їх вирішення. Обґрунтовано необхідність впровадження нових об’єктів обліку та підходів до організації облікової роботи.

Ключові слова


соціальний капітал; інтегрована звітність; фінансовий результат; сталий розвиток; соціальні мережі; суб’єкт господарської діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Davidyuk, T.V. (2010), „Zmіna kontseptsії bukhgalters'kogo oblіku pіd vplivom dii' postіndustrіal'noі' ekonomіki”, Vіsnik ZhDTU : Ekonomіchnі nauki, № 2 (52), рр. 20–22.

Lozhnikov, I.N. (2011), „Vazhneyshie tendentsii razvitiya bukhgalters'kogo ucheta”, Vestnik bukhgaltera Moskovskogo regiona, Vуp. 1, available at: www.ipbmr.ru/ page=vestnik_2011_1_lozhnikov2

Lokhanova, N.O. (2012), Іntegratsіynі protsesi v oblіku v umovakh іnstitutsіonal'nikh peretvoren', Grіn' D.S., Kherson, 400 р.

Matyushchenko, S.S. (2014), „Intellektual'nyy kapital v sovremennykh ekonomicheskikh usloviyakh: znachenie, struktura, uchet i otsenka”, Bіznes Іnform, № 11, рр. 318–322.

Khaykin, M.M. and Krutik, A.B. (2014), „Sotsial'nyy kapital i sotsial'nye seti”, Vestnik YuUrGU, Ekonomika i menedzhment, № 1, Vol. 8, рр. 85–92.

Bourdieu, P. (1986), „The forms of capital”, Handbook of theory and research for sociology of Education, еd. by Richardson, J., Greenwood Press, New York, available at: http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Bourdieu-Forms-of-Capital.pdf

Friedrich, P. (2015), „Determining Social Capital by Social Accounting”, Institute of Economic Research Working Papers. The paper submitted to VIII th International conference on applied economics contemporary issues in economy under the title Market or government?, № 1.

Gleeson-White, J. (2013), „How a Potter Took Accounting Into the Industrial Age”, available at: www.bloomberg.com/news/2013-04-18/how-a-potter-took-accounting-into-the-industrial-age.html

Edvinsson, L. аnd Michael, S. Malone (1997), Intellectual capital: realizing your company true value by finding its hidden roots, HarperCollins Publishers, Inc., USA, N. Y., 225 p.

International Integrated Reporting Framework, available at: http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework

OECD Insights. Human Capital: How what you know shapes your life (2007), 147 p., available at: www.oecd.org/insights/humancapitalhowwhatyouknowshapesyourli e.htm


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Давидюк Т.В. Зміна концепції бухгалтерського обліку під впливом дії постіндустріальної економіки / Т.В. Давидюк // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – 2010. – № 2 (52). – С. 20–22.

2. Ложников И.Н. Важнейшие тенденции развития бухгалтерського учета / И.Н. Ложников // Вестник бухгалтера Московского региона. – 2011. – Вып. 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ipbmr.ru/ page=vestnik_2011_1_lozhnikov2.

3. Лоханова Н.О. Інтеграційні процеси в обліку в умовах інституціональних перетворень : монографія / Н.О. Лоханова. – Херсон : Грінь Д.С., 2012. – 400 с.

4. Матющенко С.С. Интеллектуальный капитал в современных экономических условиях: значение, структура, учет и оценка / С.С. Матющенко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 11. – С. 318–322.

5. Хайкин М.М. Социальный капитал и социальные сети / М.М. Хайкин, А.Б. Крутик // Вестник ЮУрГУ / Серия : Экономика и менеджмент. – 2014. – № 1, Т. 8. – С. 85–92.

6. Bourdieu P. The forms of capital / P.Bourdieu // Handbook of theory and research for sociology of Education ; Ed. by J.Richardson. – New York : Greenwood Press, 1986 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Bourdieu-Forms-of Capital.pdf.

7. Friedrich P. Determining Social Capital by Social Accounting / P.Friedrich // Institute of Economic Research Working Papers. The paper submitted to VIII th International conference on applied economics contemporary issues in economy under the title Market or government. – 2015. – № 1.

8. Gleeson-White Jane How a Potter Took Accounting Into the Industrial Age / Jane Gleeson-White [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bloomberg.com/news/2013-04-18/how-apotter-took-accounting-into-the-industrial-age.html.

9. Edvinsson L. Intellectual capital: realizing your company true value by finding its hidden roots / L.Edvinsson, Michael S. Malone. – USA, N. Y. : HarperCollins Publishers, Inc., 1997. – 225 p.

10. International Integrated Reporting Framework [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/.

11. OECD Insights. Human Capital: How what you know shapes your life. – OECD, 2007. – 147 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/insights/ humancapitalhowwhatyouknowshapesyourlife.htm.

Copyright (c) 2016 Ольга Олексіївна Осадча

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.