DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2011-1(55)-203-204

АДАПТАЦІЯ ПРОДУКТУ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ПОТРЕБ, ЯК ІНСТРУМЕНТ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ

Василь Степанович Здреник

Анотація


Узагальнено існуючі наукові і практичні підходи в галузі міжнародного маркетингу та обґрунтування можливостей їх застосування українськими фірмами. Стаття висвітлює зростання ролі та значення
міжнародного маркетингу в результаті швидкої iнтернацiоналiзацiї сучасної економіки , що характеризуючись позитивною динамікою. Обґрунтовано застосування прийомів міжнародного маркетингу для формування більш ефективної концепції розвитку ринкової активності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамишвили Г.Г. Проблемы международного маркетинга / Абрамишвили Т.М. – М.: Международные отношения, 1984. – 223 с. 2. Гончаров С.М., Дупляк В.Д. Міжнародний маркетинг. – К., 1998. – 342 с. 3. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств / О.Л. Каніщенко. – К.: Знання, 2007. – 446 с. 4. Льюис Р. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию / Льюис Р. / Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – 440 с. 5. Мазаракі А.А. Міжнародний маркетинг: Підручник. / Мазаракі А.А., Чаюн Т.І., Мельник Т.М. – К.: ДТЕУ, 2000. – 306 с. 6. Пілюшенко В.Л. та ін. Міжнародний маркетинг : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. в напрямку маркетингу та зовнішньоекон. діяльн. / В.Л. Пілюшенко, С.Ф. Смерічевський, С.В. Борзенков. – Донецьк: ДДУУ, 2004. – 235 с. 7. Примак Т.О. Маркетинг: Навч. посіб. / Примак Т.О. – К.: МАУП, 2004. – 228 с. 8. Савельєв Є. Міжнародний маркетинг / Є.В. Савельєв. Ч. 1. [Електронний ресурс: http://ellib.org.ua/books/marketing/market/index.html. 9. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект А.О. Старостіна – К., М., СПб.: Видавничий дім “Вільямс”, 1998. – 178 с. 10. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Циганкова Т.М. – К.: КНЕУ, 2005. – 236 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2011 Василь Степанович Здреник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.