DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2011-1(55)-94-97

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКГО ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА

О. П. Клименко

Анотація


Досліджено основні актуальні питання з бухгалтерського обліку біологічних активів тваринництва,наведено їх критичний аналіз.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бурков В.І. Запровадження ПСБО 30 та необхідність змін облікової політики сільськогосподарських підприємств. / В.І. Буркова // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 18.05.2007 р. Частина 2. − Тернопіль: ТНЕУ, 2007.

2. Васьков Н.В. Новий порядок організації обліку поточних біологічних активів тваринництва [Електронний ресурс] / Н.В. Васьков // Економічні науки. – 2009. − № 7. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ 18_NiIN_2007/ Economics/22313.doc.htm

3. Гаврилюк Л.В. Проблеми обліку та оцінки біологічних активів за справедливою вартістю [Ел. ресурс] // Л.В. Гаврилюк. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ 17_APSN_2009/Economics/ 47929.doc.htm

4. Гончаренко Н. Удосконалення методики визначення фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств / Н. Гончаренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. − № 11. – С. 39-47.

5. Гузар Б.С., Загребельна Н.І., Головко Л.Л., Аніщенко Г.Ю. Особливості обліку поточних біологічних активів тваринництва / Економіка АПК. − 2008. − № 3. – С. 35-39.

6. Дерев’янко С., Олійник Т. “Актуальні проблеми обліку ПБА” / С. Деревянко, Т. Олійник // Бухгалтерія в сільському господарстві. − 2010. − № 12 (261). − С. 16.

7. Жук В.М. Нові методологічні засади обліку сільськогосподарської діяльності та потреби практичного застосування П(С)БО 30 “Біологічні активи” / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. − 2006. − № 6. − С. 34.

8. Канцуров О.О. Облік сільськогосподарської діяльності відповідно до ПСБО 30 “Біологічні активи” / О.О. Канцуров // Облік і фінанси АПК. – 2006. − № 11. – С. 91-95.

9. Кузьмович П.М. Актуальні питання обліку біологічних активів в різних літературних джерелах. / П.М. Кузьмович // Вісник ЖДТУ. − 2010. − № 2. – С. 32-35.

10. Михайлов М.Г. Проблемні питання впровадження П(С)БО 30 “Біологічні активи” / М.Г. Михайлов, О.О. Баранік, О.А. Мельник // Облік і фінанси АПК. – 2006. − № 12. – С. 100-107.

11. Моссаковський В. Облік біологічних активів / В. Моссаковський, Т. Кононенко, С. Кучеркова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. –№ 6. – С. 17-24.

12. Моссаковський В. Облік біологічних активів / В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. − 2009. − № 4. − С. 38.

13. Огійчук М.Ф. Формування у бухгалтерському обліку доходів та витрат сільськогосподарської діяльності відповідно до вимог П(С)БО 30 “Біологічні активи” / М.Ф. Огійчук // Облік і фінанси АПК. − 2006. − № 6 – С. 24.

14. Остапчук О.В. Біологічні активи / О.В. Олійник // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 18.05.2007 р. Частина 2. – Тернопіль: ТНЕУ, 2007. − С. 123.

15. Палюх М. Нові підходи до організації обліку на підприємствах агропромислового виробництва / М. Палюх, О. Скирпан // Економічний аналіз. – 2010. − Випуск 6. – С. 56-58.

16. Рубітель О. Бухгалтерський облік коней як біологічних активів. Електронний ресурс / О. Рубітель, А. Бобро // Податки та бухгалтерський облік. − 2007. − № 46. – Режим доступу http://ukr.buhgalter.com.ua/articles/details/655/

Copyright (c) 2011 О. П. Клименко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.