DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2011-4(58)-157-159

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УМОВАХ НОВОГО ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Л. А. Суліменко, Р. О. Савченко, О. В. Нечипорук

Анотація


Досліджено особливості організації обліку експортно-імпортних операцій в умовах діючого податкового законодавства, зокрема розкрито особливості формування доходів і витрат та
визначення курсових різниць від ведення зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондарева О. Експорт товарів: визначення податкових доходів. / О.Бондарева // Бухгалтерія. – 2011. – № 18-19. – С. 51. 2. Бондарева О. Імпорттоварів: формування податкових витрат. / О.Бондарева // Бухгалтерія. – 2011. – № 18-19. – С. 55. 3. Обсяги експорту–імпорту послуг за регіонами України за 2008-2010рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua. 4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ редакція від 23.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua. 5. П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”. Наказ Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193 Електронний ресурс]. – Режимдоступу: zakon.rada.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2011 Л. А. Суліменко, Р. О. Савченко, О. В. Нечипорук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.