МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ, НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Катерина Володимирівна Шиманська

Анотація


Описано передумови розвитку зовнішньої трудової міграції в Україні. Визначено основні тенденції та негативні наслідки міжнародної трудової міграції для України, включаючи загострення проблеми торгівлі людьми, старіння нації, зменшення фіскальних надходжень та посилення навантаження на пенсійний фонд.

Проаналізовано статистичні дані щодо показників зовнішньої трудової міграції українців та кількості постраждалих від торгівлі людьми у країнах світу.

Сформульовано висновки щодо напрямів подолання соціально-економічних проблем, пов’язаних із зовнішньою трудовою міграцією, в тому числі проведено моніторинг внутрішньої та зовнішньої міграції для отримання даних про її зміни, підписання міжнародних угод про працевлаштування та соціальний захист трудових мігрантів за кордоном, удосконалення орієнтації системи вищої освіти на потреби національного та регіональних ринків праці.


Ключові слова


міжнародна міграція; міжнародна трудова міграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Боротьба з торгівлею дітьми: Україна : статистичні відомості станом на 30 червня 2014 р. / Міжнародна організація з міграції (МОМ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stoptrafficking.org/view.statistics/mode.download/id.46/f.file.

Герасименко Г.В. Гендерні аспекти трудових міграцій населення України / Г.В. Герасименко, О.В. Позняк // Демографія та соціальна економіка. ‒ 2006. ‒ № 1. ‒ С. 46–54 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11655/04-Gerasumenko.pdf.

Довга В. Зовнішня трудова міграція ‒ важливий чинник, що послаблює трудовий потенціал України / В.Довга // Вісник Львівського ун-ту. ‒ 2009. ‒ Вип. 41. ‒ С. 165–168.

Зілгалов В. Торгівля людьми в Україні зростає – представник МОМ / В.Зілгалов // Радіо Свобода [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.radiosvoboda.org/content/article/25023343.html.

Малиновська О.А. Міграційна політика Російської Федерації: сучасні підходи й уроки для України / О.А. Малиновська // Демографія та соціальна економіка. – 2007. – № 1. – С. 50–60.

Малиновська О.А. Міграції населення країн Центральної Європи та Балтії після розширення ЄС / О.А. Малиновська // Демографія та соціальна економіка. – 2007. – № 2. – С. 56–68.

Малиновська О.А. Міжнародні міграції та суспільні трансформації доби глобалізації / О.А. Малиновська // Демографія та соціальна економіка. – 2009. – № 1. – С. 5–19.

Малиновська О.А. Трудові мігранти та їхній внесок у соціально-економічний розвиток України / О.А. Малиновська // Регіональна економіка. – 2013. – № 3 (69). – С. 82–93.

Малиновська О.А. Українсько-португальські міграційні зв’язки та паралелі / О.А. Малиновська // Демографія та соціальна економіка. – 2005. – № 2. – С. 93–105.

Міграція в Україні: факти та цифри (2011 р.) / Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iom.org.ua/pdf/Facts&Figures_b5_ua_f.pdf.

Панчишин С. Конкурентоспроможність робочої сили у відкритій господарській системі України / С.Панчишин, О.Сахарська // Вісник Львівського ун-ту. ‒ 2009. ‒ Вип. 41. ‒ С. 3–7.

Позняк О.В. Проблеми формування міграційної політики України в сучасних умовах / О.В. Позняк // Демографія та соціальна економіка. ‒ 2009. ‒ № 1. ‒ С. 20–28 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/8717/02-Poznak.pdf.

Позняк О.В. Стратегія державної політики у сфері зовнішніх трудових міграцій / О.В. Позняк // Демографія та соціальна економіка. – 2005. – № 1. – С. 118–124 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11748/13-Pozniak.pdf.

Протидія торгівлі людьми: Україна (станом на 30 черв. 2014 р.) / Міжнародна організація з міграції (МОМ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stoptrafficking.org/view.statistics/mode.download/id.46/f.file.

Романюк М.Д. Міграційні детермінанти національної безпеки України: теоретико-методологічні та практичні аспекти / М.Д. Романюк // Демографія та соціальна економіка ‒ 2009. ‒ № 1. ‒ С. 50–60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/9047/05-Romanyk.pdf.

Садова У.Я. Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка (за результатами ІІ Міжнар. науково-практ. конф.) / У.Я. Садова, М.М. Біль // Регіональна економіка. ‒ 2013. ‒ № 3 (69). ‒ С. 211–221 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/68220/22-Sadova.pdf.

Садова У.Я. Міграція та її місце у гармонізації розвитку територіальних суспільних систем / У.Я. Садова // Демографія та соціальна економіка. ‒ 2009. ‒ № 1. ‒ С. 29–36 [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/9049/03-Sadova.pdf.

Beath A.L. Migration. Globalization Development: trade, finance, aid, migration, and policy / A.L. Beath // The International Bank for Reconstruction and Development, 2007. ‒ 308 c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/978-0-8213-6274-7.

DeWaard J. The temporal dynamics of international migration in Europe: Recent trends / J.DeWaard, J.Raymer // Demographic research. – 2012. – Vol. 26. – С. 543–592 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol26/21/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-165-171

Copyright (c) 2016 Катерина Володимирівна Шиманська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.