DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-285-293

ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ СУБ’ЄКТІВ КІНЕМАТОГРАФІЇ.

Володимир Володимирович Жук

Анотація


Висвітлено сутність, структуру та основні елементи системи фінансово-економічних відносин держави та суб’єктів кінематографії, визначено механізми взаємодії. Встановлено, що підставою для виникнення фінансово-економічних відносин між державою та суб’єктом кінематографії, під час надання державної підтримки, є передбачення у державному бюджеті видатків для зазначеної мети. При цьому всю сукупність відносин під час надання державної підтримки кіновиробництва доцільно розділяти на п’ять стадій. Зокрема, це участь суб’єктів кінематографії у конкурсі (конкурсних програмах), укладання державного контракту, виконання державного контракту, звітування за виготовлення кінцевого продукту – фільму, що передбачено замовленням та який відображається в бухгалтерському обліку як нематеріальний актив, а також облік формування доходів та витрат на виготовлення фільму відповідно до державного замовлення та порядку списання на фінансові результати.


Ключові слова


кінематографія; державна фінансова підтримка; державне замовлення; державний контроль; державний замовник; виконавець державного замовлення; виробнича собівартість; облік доходів і витрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Бюджетний Кодекс України : Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV.

Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб : Закон України від 22.12.95 р. № 493.

Про затвердження Методичних рекомендацій з обліку формування виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) у кіновиробництві : Наказ Міністерства культури і туризму України від 10.10.2007 р. № 1238/0/16-07.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України : Наказ Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635.

Про затвердження Положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. № 27.

Про затвердження Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.98 р. № 813.

Про затвердження Порядку відбору літературних сценаріїв та кінопроектів, вибору об’єктів фінансової підтримки та розміщення державного замовлення, що здійснює Державна служба кінематографії : Наказ Міністерства культури і туризму України від 19.09.2008 р. № 991/0/16-08.

Про здійснення державних закупівель : Закон України від 10.04.2014 р. № 1197-VIІ.

Про кінематографію : Закон України від 13.01.98 р. № 9/98-ВР.

Про культуру : Закон України від 14.12.2010 р. № 2778-VI.

Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.96 р. № 266.

Про ратифікацію Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво : Закон України від 18.03.2009 р. № 1140-VI.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Володимир Володимирович Жук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.