БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ІНСТРУМЕНТІВ ХЕДЖУВАННЯ В УМОВАХ КРИЗОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ.

Юрій Анатолійович Кузьмінський

Анотація


Розглянуто актуальні питання формування інформації в системі бухгалтерського обліку щодо фінансових інструментів в умовах нестабільності та кризового характеру економічних процесів. Визначено напрями використання фінансових інструментів – спекуляція і хеджування. Проаналізовано положення Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) щодо бухгалтерського обліку фінансових інструментів, призначених для хеджування. Обґрунтовано важливість оцінки інструментів хеджування за справедливою вартістю, що впливає на управлінські аспекти діяльності підприємства в частині прийняття релевантних рішень щодо управління господарською діяльністю в умовах кризової економічної ситуації в країні. Одним з пріоритетних напрямів розвитку бухгалтерського обліку фінансових інструментів визначено створення нового стандарту щодо відображення в обліку функціонування фінансових інструментів за умов фінансової кризи.


Ключові слова


фінансові інструменти; хеджування; кризова економічна ситуація; бухгалтерський облік; справедлива вартість

Повний текст:

PDF

Посилання


Виходимо з фінансової кризи / Асоціація Присяжних сертифікованих бухгалтерів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukraine.accaglobal.com/documents/ukraine_credit_crunch.pdf.

Голов С. Справедлива вартість та її місце в системі оцінок бухгалтерського обліку / С.Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 4. – С. 3–18.

Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию / А.Кудрин // Вопросы экономики. – 2009. – № 1. – С. 9–27.

Міжнародні стандарти фінансової звітності 2004 / за ред. С.Ф. Голова ; пер. з англ. – К., 2005. – Ч. I. – 1304 с.

Нурсеитов З. Кризис и бухгалтерский учет / З.Нурсеитов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.kz-adviser.kz/pub/3-aak/331-crisis.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств» : Наказ Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163 (зі змінами) / Міністерство фінансів України // Офіційний вісник України. – 1999 р. – № 30. – 205 c.

Рыльцева Г. Проблемы компаний не остались без внимания / Г.Рыльцева [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gaap.ru/biblio/gaap-ias/compare_rus2/249.asp.

Савин А. Причина мирового кризиса – жадность / А.Савин [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.interfax.by/exclusive/41618.

Совместная работа IASB и FASB над проектом стандарта по финансовым инструментам / Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ipbr.org/?page=news&news=n_meshnar&act=sob&id=1466.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-280-284

Copyright (c) 2016 Юрій Анатолійович Кузьмінський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.