ІНСТРУМЕНТИ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ НА ОСНОВІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ.

Оксана Сергіївна Новак

Анотація


Досліджуються інструменти сек’юритизації активів на основі інвестиційних фондів. Відповідно до запропонованої вітчизняної моделі сек’юритизації активів на основі інвестиційних фондів, розроблено фінансові інструменти, що забезпечують її реалізацію. Залежно від можливості управління платежами запропоновано обслуговувати операції сек’юритизації активів інвестиційними сертифікатами з можливістю поповнення або без можливості поповнення. Використання фінансових інструментів без можливості поповнення передбачає просту та малозатратну операцію перенаправлення коштів від оригінатора до інвестора як інвестиційний дохід за сертифікатом фонду сек’юритизації. Інструменти з можливістю поповнення дозволяють не лише перенаправляти платежі за операціями сек’юритизації активів, а й здійснювати управління ними з метою мінімізації ризиків.


Ключові слова


фінансовий інструмент; сек’юритизація активів; фонд сек’юритизації; інвестиційний сертифікат

Повний текст:

PDF

Посилання


Бэр Х.П. Секьюритизация активов / Х.П. Бэр. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 586 с.

Дзюблюк О.В. Про деякі аспекти використання кредитних деривативів у банківському ризик-менеджменті / О.В. Дзюблюк // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. – 2009. – № 2. – Т. 1. – С. 21–23.

Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

Кишакевич Б.Ю. Управління кредитним ризиком через сек’юритизацію активів банку / Б.Ю. Кишакевич // Економічний простір. – 2008. – № 11. – С. 117–125.

Оценка бизнеса : учебник / ред. А.Г. Грязнова. – 2-ое изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 734 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» від 30.11.2001 № 559 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01.

Секьюритизация ипотеки: мировой опыт, структурирование и анализ / Эндрю Дэвидсон, Энтони Сандерс, Лэн-Линг Вольф, Анне Чинг ; пер с англ. В.М. Смородинова при участии В.Качуро ; под общ. ред. О.М. Иванова; авт. вступ. ст. Г.О. Греф. – М. ; СПб. : Вершина, 2007. – 592 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-239-245

Copyright (c) 2016 Оксана Сергіївна Новак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.