КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БРЕНДА ВИТРАТНИМИ МЕТОДАМИ

Галина Яківна Студінська

Анотація


Обґрунтовується необхідність проведення оцінки нематеріальних активів компанії відповідно до світових тенденцій. Бренд розглядається як важливіша складова нематеріальних активів компанії, як ефективний інструмент управління компанією. Досліджено переваги та напрямки використання результатів оцінки бренда. Аналізується система монокритеріальних витратних методів оцінки бренда. Зокрема, методи, що передбачають оцінку за фактором часу (поточні та прогнозні методи) та методи за фактором бази порівняння (відносні та абсолютні). Детально розглянутий витратний метод оцінки вартості бренда за допомогою ринкових трансакцій згідно з класифікацією Дж.Коммонса. Надано роз’яснення різниці між методом підсумовування всіх витрат та методом оцінки вартості бренда  за допомогою ринкових трансакцій. Досліджено переваги та недоліки розглянутих витратних методів оцінки вартості бренда.  Обґрунтовано витратний метод як відносно-прогнозовану оцінку бренда, «Метод визначення питомої ваги бренда від загальних дисконтованих сумарних витрат».


Ключові слова


оцінка бренда; витратні методи; монокритеріальні методи

Повний текст:

PDF

Посилання


Красноштан О.С. Вплив нематеріальних активів на швидкість зростання ринкової вартості підприємства / О.С. Красноштан, Н.І. Тимощук, А.Г. Балдинюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/34_VPEK_2012/Economics/.

Окландер М.А. Маркетингова цінова політика / М.А. Окландер, О.П. Чукурна. – К. : Центр навч. л-ри, 2012. – 240 с.

Пашутин С. Сколько стоит бренд? / С.Пашутин //Маркетолог. – 2006. – С. 21–28.

Семенишена Н. Трансакція як економічна категорія та її види (класифікація Д.Коммонса) / Н.Семенишена [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conftiapv.at.ua/.

Сміт А. Дослідження природи та причин багатства народів / А.Сміт. – М. : 1997. – 256 с.

Шведина Е.Б. Функциональные возможности инструментария современного маркетинга в оценке и управлении брендом : автореф. дис. … ст. каенд. экон. наук : 08.00.05 / Е.Б. Шведина. – Ростов н/Д. – 2013. – 21 с.

Яненко М. Товарные марки в товарной политике фирмы / М.Яненко. – СПб : Питер. – 2005. – 240 с.

Frieswick Kris New Brand Day: Attempts to gouge the ROI of advertising hinge on determining a brand’s overall value / Kris Frieswick // CFO The Magazine for Senior Financial Executives. – November, 2001. – V. 17. – №. 14. – Р. 97–99.

Brand Valuation: The financial value of brands By Interbrand [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.brandchannel.com/papers_review.asp?sp.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-120-126

Copyright (c) 2016 Галина Яківна Студінська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.