DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-230-233

ІНВЕСТУВАННЯ БАНКАМИ В АПК – АЛЬТЕРНАТИВА КРЕДИТУ.

Олексій Володимирович Лисенок

Анотація


Визначено стан та сучасні проблеми інвестування в підприємства агропромислового комплексу, а також шляхи поліпшення їх фінансового забезпечення. Розглядається сутність інвестицій та їх види. Досліджується динаміка портфеля цінних паперів вітчизняних банків та обсяги інвестицій в АПК. За результатами дослідження подаються пропозиції щодо збільшення обсягу банківських інвестицій в підприємства аграрного сектору, для чого необхідно створити такі умови: не враховувати до розрахунку нормативів інвестування обсяги банківських інвестицій, наданих підприємствам АПК; забезпечити наявність спеціалізованих банків, що будуть спрямовувати свої ресурси на розвиток підприємств аграрного сектору; надати банкам можливість випускати спеціальні інвестиційні сертифікати, за якими отримані грошові кошти спрямовуватимуться виключно на інвестування в розвиток підприємств АПК; для зазначеного створити відповідну законодавчу базу.


Ключові слова


інвестиції; банки; банківська система; портфель цінних паперів; агропромисловий комплекс

Повний текст:

PDF

Посилання


Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Триф А.А. Инвестиционная и кредитная деятельность коммерческих банков / А.А. Триф. – М. : ОАО «Экономика», 1997. – 224 с.

Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент : учеб. курс / И.А. Бланк. – К. : Эльга-Н ; Ника-Центр, 2002. – 448 с.

Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом / А.А. Пересада. – К. : Лібра, 2002. – 472 с.

Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій / Б.Л. Луців. – Тернопіль : Економічна думка ; Карт-бланш, 2001. – 320 с.

Вовчак О.Д. Банківська інвестиційна діяльність в Україні / О.Д. Вовчак. – Львів : Львів. комерц. акад., 2005. –544 с.

Меренкова О.В. Особливості інвестиційної діяльності комерційних банків в Україні / О.В. Меренкова, С.В. Вахнюк // Вісник Укр. акад. банк. справи. – 2007. – № 1. – С. 84–90.

Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник / Л.О. Примостка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с.

Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Олексій Володимирович Лисенок

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.